ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№641-IX/2023 Про Комплексну програму цивільного захисту населення і території Підгайчиківської сільської ради на 2023-2025 роки

Дата: 24.07.2023 15:51
Кількість переглядів: 44

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Підгайчиківської сільської ради

19 травня 2023 р. №641-IX/2023

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

цивільного захисту населення і території

Підгайчиківської сільської ради на 2023-2025 роки

 

ЗАМОВНИКИ  ПРОГРАМИ

 

 

 

 

 

Відповідальний з питань цивільного захисту сільської ради

 

 

Роман Марціновський

 

 

 

КЕРІВНИК ПРОГРАМИ

 

Сільський голова

 

 

 

 

 

Ігор Мартинюк

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

 

 

 

 Відділ житлово-комунального господарства, соціально-економічного розвитку та інвестицій сільської ради

 

 Любомир Касіян

 

 

 

Фінансовий відділ

 

 

Оксана Герелюк

 

 

 

Головний спеціаліст, юрист відділу

 

Назарій Остапчук

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Комплексної програми цивільного захисту населення і території

Підгайчиківської сільської ради на 2023-2025 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник)

 

Відповідальний з питань цивільного захисту сільської ради

 

 

 

2. Розробники програми

(співрозробник)

Відповідальний з питань цивільного захисту сільської ради

 

 

3. Учасники

(співвиконавці прогарами)

Відділ житлово-комунального господарства, соціально-економічного розвитку та інвестицій сільської ради, Старостинські округи,

Коломийське РУ ГУ ДСНС в Івано-Франківській області,

Коломийський відділ поліції ГУ

Національної поліції в Івано- Франківській області,

інші виконавці (за узгодженням)

 

4. Термін реалізації програми

2023-2025 роки

 

 

  5. Етапи фінансування програми протягом

2023-2025 роки

 

 

6. Прогнозний обсяг фінансування програми (тис. грн.):

 

 

 

В межах наявного фінансового ресурсу

 

Роки

Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн.)

 

Всього

Районний бюджет

Бюджет   сільської  ради

 

2023-2025

Обсяг фінансування здійснюється у межах наявного

фінансового ресурсу та із залученням коштів бюджетів інших рівнів

 

 

7. Очікуваний результат виконання програми

Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації.

Забезпечення в районі належного рівня цивільного захисту населення та захисту територій від загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру в мирний та особливий періоди.

Забезпечення створення та накопичення матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведенню невідкладних відновлювальних робіт.

 

 

 

8. Термін проведення звітності

 

за підсумками року

 

 

 

ЗАМОВНИКИ ПРОГРАМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний з питань цивільного

захисту

 

 

Роман Марціновський

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

КЕРІВНИК ПРОГРАМИ

 

Сільський голова

 

 

 

 

 

                         Ігор Мартинюк

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обґрунтування доцільності розроблення Комплексної програми цивільного захисту населення і території

Підгайчиківської сільської ради на 2023-2025 роки

 

І. Зміст проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

 

Територія Підгайчиківської сільської ради характеризується ймовірністю виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру місцевого та регіонального рівнів. Високе зношення основних виробничих фондів, у тому числі на потенційно небезпечних об’єктах, збільшує ступінь ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Залишаються ймовірними для громади надзвичайні ситуації природного характеру, пов’язані з частковим затопленням територій, зсувними процесами, що потребує пріоритетного проведення комплексу заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій на території громади та підвищення стійкості об’єктів життєдіяльності.

У зв’язку з агресією з боку російської федерації існує необхідність у забезпечені належної роботи Пунктів незламності (пунктів обігріву) – спеціальних об’єктів, які функціонують у випадку настання критичних ситуацій, зокрема тривалої відсутності електропостачання (стан Блекату), відсутності мобільного зв’язку, опалення, водопостачання, водовідведення. Пункти незламності (пункти обігріву) відповідно до Протоколу роботи Пунктів незламності в Івано-Франківській області, затвердженого рішенням Ради оборони області від 22 листопада 2022 року №448 повинні бути забезпечені автономними електро, теплопостачанням, зв’язком та освітленням, достатнім запасом води і продуктів, інформаційних матеріалів.

Загроза виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру створює необхідність постійної готовності органів управління і сил до виконання функцій із захисту населення і територій, а також виконання завдань з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Правовою підставою розроблення програми є Кодекс цивільного захисту України,  Бюджетний Кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015року №101  «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

 

ІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпеченість розвитку цивільного захисту Підгайчиківської сільської ради та фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,  накопичення, збереження та щорічне оновлення місцевого матеріального резерву.

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку.

 

ІІІ. Завдання Програми

Завдання Програми передбачаються у заходах Програми і мають бути виконані у взаємодії із старостинськими округами, підприємствами громади, районною державною адміністрацією, районною радою, іншими міськими селищними та сільськими радами територіальних громад.

         Основні завдання Програми:

- підвищення рівня готовності системи цивільного захисту Підгайчиківської сільської ради до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

- забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту територій, об’єктів підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

- створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення місцевого матеріального резерву;

- зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також кількості постраждалого населення та загиблих від надзвичайних ситуацій;

- підвищення ефективності використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту;

- надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, матеріальної та фінансової допомоги для забезпечення їх життєдіяльності.

 

ІV. Обсяги і джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

Обсяги фінансування Програми передбачаються щорічно за рахунок коштів місцевого бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини,   а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2023-2025 років.

 

V. Результати, очікувані від виконання Програми

 

Виконання заходів Програми сприятиме вирішенню питань зокрема:

- підвищенню рівня готовності органів управління цивільного захисту щодо виконання вимог державної політики у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

- зменшенню економічних та матеріальних втрат від можливих надзвичайних ситуацій;

- підвищенню ефективності управління процесами цивільного захисту;

- підвищенню рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій;

- забезпеченню створення матеріального резерву сільської ради.

В процесі виконання заходів Програми передбачається досягти соціальних наслідків – підвищення безпеки життєдіяльності населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

Актуальність розроблення і прийняття Програми зумовлена необхідністю підвищення рівня координації дій органів управління цивільного захисту та забезпечення матеріально-технічними ресурсами для ефективного та якісного розв’язання проблем цивільного захисту відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів держави.

 

VІ. Координація діяльності та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, покладається на відповідального з питань цивільного захисту сільської ради.

 Контроль за виконанням Програми здійснює постійну комісію з питань депутатської діяльності і етики, забезпечення законності правопорядку, охорони прав свобод і законних інтересів громадян.

 

ЗАМОВНИКИ ПРОГРАМИ

 

 

 

 

 

 

Відповідальний

з питань цивільного захисту

 

 

 

КЕРІВНИК ПРОГРАМИ

 

Сільський голова

 

 

 

 

 

 

 Роман Марціновський

 

 

 

 

 

 

Ігор Мартинюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                  

 

Додаток до Комплексної програми цивільного захисту населення і території Підгайчиківської сільської ради на 2023-2025 роки

 

Перелік заходів,

обсягів та джерел фінансування заходів Комплексної програми цивільного захисту населення і території

Підгайчиківської ТГ на 2023-2025 роки

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавець

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

1

Створення, накопичення та використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки

 

Протягом

2023-2025рр.

Відділ житлово-комунального господарства, соціально-економічного розвитку та інвестицій сільської ради,

 

Старостинські округи

 

Коломийське РУ ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

 

Відповідальний з питань цивільного захисту

Інші виконавці (за узгодженням)

 

Місцевий бюджет

Обсяг фінансування здійснюється у межах наявного фінансового ресурсу

Сприятиме  ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема проведенню комплексу заходів, що включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи 

 

1

2

3

4

5

6

7

2

Забезпечення належної роботи Пунктів незламності

(пунктів обігріву) в т.ч. в населених пунктах Підгайчиківської сільської ради та мобільних пунктів обігріву

Протягом

2023-2025рр.

Відділ житлово-комунального господарства, соціально-економічного розвитку та інвестицій сільської ради,

 

Старостинські округи

 

Коломийське РУ ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

 

Інші виконавці (за узгодженням)

Місцевий бюджет

Обсяг фінансування здійснюється у межах наявного фінансового ресурсу

Підвищення

рівня захисту безпеки життєдіяльності населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій

3

Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення

Протягом

2023-2025рр.

Відділ житлово-комунального господарства, соціально-економічного розвитку та інвестицій сільської ради,

 

Старостинські округи

 

Коломийське РУ ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

 

Відповідальний з питань цивільного захисту,  

 

 

 

 

Місцевий бюджет

Обсяг фінансування здійснюється у межах наявного фінансового ресурсу

Сприятиме підвищенню рівня взаємодії у сфері цивільного захисту

1

2

3

4

5

6

7

4

Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Протягом

2023-2025рр.

Відділ житлово-комунального господарства, соціально-економічного розвитку та інвестицій сільської ради,

 

Старостинські округи

 

Коломийське РУ ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

 

Відповідальний з питань цивільного захисту, 

 

Місцевий бюджет

Обсяг фінансування здійснюється у межах наявного фінансового ресурсу

Підвищення рівня обізнаності населення про порядок дій у випадку надзвичайних ситуації

 

 

ЗАМОВНИК ПРОГРАМИ:

Відповідальний з питань цивільного

захисту                                           

 

КЕРІВНИК ПРОГРАМИ

Сільський голова

 

 

 

     Роман Марціновський

 

      Ігор Мартинюк

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь