ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 598-IX/2023 Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «ІСКРА»

Дата: 09.02.2023 09:28
Кількість переглядів: 135

Додаток № 1

до рішення Підгайчиківської сільської ради

від 24.01.2023 № 598-ІХ/2023

 

Оголошення про конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку «ІСКРА»

Підгайчиківська сільська рада прийняла рішення про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «ІСКРА».

 

Ініціатор конкурсу – Підгайчиківська сільська рада (78256, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики, вул. Соборна, буд. 12а).

Індустріальний парк створено рішенням Підгайчиківської сільської ради від 24.01.2023 року № 597-ІХ/2023.

Концепція індустріального парку «ІСКРА» затверджена рішенням Підгайчиківської сільської ради від 24.01.2023 року № 598-ІХ/2023.

 

Об’єкт конкурсу: сукупність земельних ділянок загальною площею 53,0339 га (кадастрові номера 2623282400:02:002:0243, 2623282400:02:002:0234, 2623282400:02:002:0238, 2623282400:02:002:0241, 2623282400:02:002:0244, 2623282400:02:002:0245, 2623282400:02:002:0236, 2623282400:02:002:0235, 2623282400:02:002:0240, 2623282400:02:002:0233, 2623282400:02:002:1243, 2623282400:02:002:0242, 2623282400:02:002:0239, що розташовані у межах Підгайчиківської територіальної громади, в с. Загайпіль по вул. Рудник та передбачені для створення і функціонування індустріального парку.

Строк, на який створено індустріальний парк «ІСКРА» становить 30 років.

 

Основні умови проведення конкурсу:

1. Здатність забезпечення належного функціонування індустріального парку у відповідності до розробленого претендентом бізнес-плану.

2. Відповідність заявки на участь у конкурсі та бізнес-плану індустріального парку Концепції індустріального парку «ІСКРА».

3. Можливість забезпечення переважного використання праці жителів Підгайчиківської територіальної громади.

4. Наявність комплексного бачення щодо розбудови інфраструктури індустріального парку, здатної забезпечити постійний інноваційний процес, нарощування експортного потенціалу та створення замкнених циклів виробництва продукції.

5. Наявність пропозицій щодо залучення потенційних учасників індустріального парку відповідно до вимог, викладених у Концепції індустріального парку «ІСКРА».

6. Здатність залучення додаткового фінансування для облаштування індустріального парку.

7. Реєстрація юридичної особи - претендента у межах Підгайчиківської територіальної громади.

8. Підставами для недопущення претендента до участі у конкурсі може бути його невідповідність умовам конкурсу, неподання у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її в неповному обсязі або подання неправдивої інформації.

 

Умови конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку, затверджені рішенням сесії Підгайчиківської сільської ради від 24.01.2023 року № 598-ІХ/2023 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «ІСКРА», можна переглянути на офіційному веб-сайті Підгайчиківської територіальної громади.

Додаткову інформацію щодо конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «ІСКРА» можна отримати у секторі земельних відносин та архітектури Підгайчиківської сільської ради за адресою: 78256, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики, вул. Соборна, буд. 12а.

Розмір реєстраційного внеску складає 10 000,00 грн. (реєстраційний внесок сплачується шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок ініціатора створення індустріального парку та використовується на організацію та підготовку проведення конкурсу).

Реквізити для внесення реєстраційного внеску: 

Отримувач – УДКСУ в Івано-Франківській області, Код ЄДРПОУ – 899998, Банк одержувача – Казначейство України.

Рахунок – UA078999980314101766000009640. Призначення платежу – Реєстраційний внесок. Код платежу: 24160700.

Учасники:

  1. Подають заявку про намір взяти участь у конкурсі на адресу організатора;
  2. Сплачують реєстраційний внесок;
  3. У секторі земельних відносин та архітектури Підгайчиківської сільської ради отримують конкурсну документацію за наявності документа про сплату реєстраційного внеску.

Контактні особи, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

 

Мартинюк Ігор Петрович, голова Підгайчиківської сільської ради, голова конкурсної комісії.

Павлюк Сергій Іванович, керівник сектору земельних відносин та архітектури Підгайчиківської сільської ради, секретар конкурсної комісії.

Адреса, за якою приймаються повідомлення про наміри участі у конкурсі, пропозиції від учасників конкурсу та надається конкурсна документація: 78256, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики, вул. Соборна, буд. 12а. приймальня сільської ради.

Години прийому: понеділок – четвер з 09:00 до 16:00; п’ятниця з 09:00 до 15:00.

Номер телефону: 03(254) 2 45 96.

Проведення конкурсу починається з «31» січня 2023 року.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – до 15 год. 00 хв. «02» березня 2023 року.

Розкриття конвертів із поданими пропозиціями буде проводитися о 16.00 годині «03» березня 2023 року, за адресою: 78256, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики, вул. Соборна, буд. 12а.

 

Додаток № 2

до рішення Підгайчиківської сільської ради

від 24.01.2023 № 598-ІХ/2023

 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

з вибору керуючої компанії індустріального парку «ІСКРА»

 

1. Загальні положення

1.1. Умови конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «ІСКРА» (надалі – умови конкурсу) розроблені відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про індустріальні парки» та Концепції індустріального парку «ІСКРА», затвердженої рішенням сесії Підгайчиківської сільської ради від 24.01.2023 року № 597-ІХ/2023.

1.2. Терміни, які використовуються в рішенні вживаються у визначених Законом України «Про індустріальні парки» значеннях.

1.3. Організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку (надалі – конкурс) здійснює конкурсна комісія з вибору керуючої компанії індустріального парку (надалі – конкурсна комісія).

1.4. Претендентами на участь у конкурсі можуть бути створені згідно із законодавством України юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми діяльності.

1.5. Завданням проведення конкурсу є визначення претендента, який запропонував кращі умови щодо створення та функціонування індустріального парку відповідно до умов конкурсу.

1.6. Ініціатор створення індустріального парку – Підгайчиківська сільська рада (надалі

– ініціатор створення) укладає договір з переможцем конкурсу про функціонування індустріального парку.

1.7. Підставами для недопущення претендента до участі у конкурсі може бути його невідповідність умовам конкурсу, неподання у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її в неповному обсязі або подання неправдивої інформації.

 

2. Основні умови конкурсу

2.1. Здатність забезпечення належного функціонування індустріального парку у відповідності до розробленого претендентом бізнес-плану.

2.2. Відповідність заявки на участь у конкурсі та бізнес-плану індустріального парку Концепції індустріального парку «ІСКРА».

2.3. Можливість забезпечення переважного використання праці жителів Підгайчиківської територіальної громади.

2.4. Наявність комплексного бачення щодо розбудови інфраструктури індустріального парку, здатної забезпечити постійний інноваційний процес, нарощування експортного потенціалу та створення замкнених циклів виробництва продукції.

2.5. Наявність пропозицій щодо залучення потенційних учасників індустріального парку відповідно до вимог, викладених у Концепції індустріального парку «ІСКРА».

2.6. Здатність залучення додаткового фінансування для облаштування індустріального парку.

2.7. Реєстрація юридичної особи - претендента у межах Підгайчиківської територіальної громади.

 

 

3. Інформування про проведення конкурсу

3.1. Дату проведення конкурсу визначає виконавчий комітет одночасно із затвердженням конкурсної документації. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється конкурсною комісією в засобах масової інформації.

3.2. Інформація про оголошення конкурсу з вибору керуючої компанії повинна містити відомості щодо:

3.2.1. Ініціатора створення індустріального парку;

3.2.2. Концепції індустріального парку;

3.2.3. Умов конкурсу, затверджених ініціатором створення;

3.2.4. Земельної ділянки (ділянок), на якій (яких) передбачається створення індустріального парку;

3.2.5. Строку, на який створено індустріальний парк;

3.2.6. Органу, до якого слід звертатися за додатковою інформацією;

3.2.7. Розмір реєстраційного внеску та розрахунковий рахунок, на який його перераховувати.

3.3. За зверненням претендента ініціатор створення надає йому необхідну додаткову інформацію про концепцію індустріального парку, земельні ділянки, інше.

 

4. Реєстраційний внесок та порядок його сплати.

4.1. Претендент, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, повинен сплатити реєстраційний внесок.

4.2. Реєстраційний внесок сплачується шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Підгайчиківської сільської ради та використовується на організацію та підготовку проведення конкурсу.

4.3. Сплата реєстраційного внеску підтверджуються відповідними платіжними документами та здійснюється до моменту подачі заявки на участь у конкурсі.

4.4. Розмір реєстраційного внеску складає 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп.

4.5. Реєстраційний внесок не повертається.

4.6. Реквізити для внесення реєстраційного внеску: Отримувач – УДКСУ в Івано-Франківській області, Код ЄДРПОУ – 899998,

Банк одержувача – Казначейство України.

Рахунок – UA078999980314101766000009640.

Призначення платежу – Реєстраційний внесок.

Код платежу: 24160700.

5. Порядок подання конкурсних пропозицій (заявок)

5.1. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії в письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності) у закритому конверті.

5.2. Конкурсна пропозиція повинна містити:

5.2.1. Офіційний лист-пропозицію, що містить детальні відомості про претендента (повне найменування, місце знаходження тощо), загальну інформацію про наміри та підтвердження дотримання основних умов конкурсу.

5.2.2. Бізнес-план індустріального парку.

5.2.3. Відомості, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне функціонування індустріального парку, наявність досвіду, можливостей технологічного та організаційного забезпечення такої діяльності.

5.2.4. Документи, що підтверджують сплату реєстраційного внеску.

5.2.5. Інші документи, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним та іншим критеріям, визначені у конкурсній документації.

5.3. Конкурсні пропозиції подаються протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу.

5.4. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку подачі, не розглядаються й повертаються претенденту в нерозпечатаних конвертах.

5.5. Претендент конкурсу може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.

5.6. Претендент конкурсу має право відкликати свою конкурсну пропозицію до кінцевого терміну подання, повідомивши про це конкурсну комісію письмово.

5.7. Інформація, що міститься у конкурсних пропозиціях претендентів, є конфіденційною і не підлягає розголошенню стороннім особам та іншим претендентам.

5.8. Конкурсна комісія приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі з обґрунтуванням причин у разі відмови.

5.9. Конкурсна комісія повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі в конкурсі.

5.10. Конкурсна комісія має право звернутися в межах повноважень за підтвердженням інформації, наданої претендентами конкурсу, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

 

6. Визначення переможця конкурсу

6.1. Заявки, документи та матеріали, подані претендентами, розглядаються протягом не більше ніж 30 календарних днів з останнього дня, встановленого для подачі заявок.

6.2. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував кращі умови створення та функціонування індустріального парку відповідно до умов конкурсу.

6.3. Критеріями оцінки конкурсних пропозицій визначено:

6.3.1. Рівень відповідності заявки та бізнес-плану індустріального парку до Концепції індустріального парку «ІСКРА».

6.3.2. Чіткість планово-економічних показників розвитку індустріального парку в бізнес-плані.

6.3.3. Рівень використання праці жителів Підгайчиківської територіальної громади.

6.3.4. Якість пропозицій щодо потенційних учасників індустріального парку.

6.3.5. Рівень співвідношення прогнозованих інвестицій до кількості робочих місць, які будуть створені.

6.3.6. Рівень інноваційності запланованих виробництв.

6.3.7. Кваліфікаційний рівень претендента, наявність відповідного досвіду, можливостей технологічного та організаційного забезпечення діяльності індустріального парку.

6.3.8. Перспективи залучення додаткового фінансування для облаштування індустріального парку.

6.4. У разі якщо заявка на участь у конкурсі надійшла лише від одного претендента, він може бути визнаний переможцем конкурсу за умови забезпечення реалізації визначених ініціатором створення умов конкурсу, а конкурс вважається таким, що відбувся.

6.5. На підставі висновків конкурсної комісії ініціатор створення впродовж десяти днів з останнього дня, встановленого для розгляду конкурсних пропозицій (заявок), приймає рішення про переможця конкурсу.

6.6. Повідомлення про визначення переможця конкурсу надсилається конкурсною комісією переможцю не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення.

6.7. Результати оцінки конкурсних пропозицій претендентів не підлягають розголошенню до укладання договору про створення та функціонування індустріального парку, крім випадків, передбачених законом.

6.8. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі коли:

6.8.1. Протягом строку прийняття конкурсних пропозицій не надійшло жодної конкурсної пропозиції (заявки).

6.8.2. Усі подані конкурсні пропозиції (заявки) не відповідають умовам конкурсу, Концепції індустріального парку «ІСКРА».

 

7. Укладання договору про функціонування індустріального парку

 

7.1. Ініціатор створення укладає договір з переможцем конкурсу про функціонування індустріального парку після погодження всіх його умов. Якщо переможець конкурсу не підписав договір у 15-денний термін після прийняття рішення про переможця конкурсу, або відмовився його підписувати, конкурсна комісія має право визначити переможця з числа інших учасників або приймає рішення про проведення нового конкурсу.

7.2. Договір про створення та функціонування індустріального парку укладається між

ініціатором створення та вибраною згідно із Законом України «Про індустріальні парки» юридичною особою, яка після його підписання набуває статусу керуючої компанії.

 

Додаток №3

до рішення Підгайчиківської

сільської ради

від 24.01.2023 № 598-ІХ/2023

 

СКЛАД

Конкурсної комісії з вибору керуючої компанії

Індустріального парку «ІСКРА»

 

Мартинюк Ігор Петрович

Голова конкурсної комісії

Павлюк Сергій Іванович

Заступник голови конкурсної комісії, секретар конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії

Герелюк Ігор Адамович

Член комісії

Ярема Олег Миколайович

Член комісії

Хащевський Віталій Ярославович

Член комісії

Костюк Руслан Васильович

Член комісії

Шешурак Василь Ярославович

Член комісії

Андрусяк Богдан Богданович

Член комісії

Жолобчук Леся Дмитрівна

Член комісії

Ільків Тарас Михайлович

Член комісії

Кобацька Ярослава Ярославівна

Член комісії

 

Додаток № 4

до рішення Підгайчиківської сільської ради

від 24.01.2023 № 598-ІХ/2023

 

ПОРЯДОК

роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії

індустріального парку «ІСКРА»

 

1. Конкурсна комісія створюється з метою організації і проведення конкурсу з вибору

керуючої компанії індустріального парку «ІСКРА».

2. У своїй роботі конкурсна комісія керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормативними документами Підгайчиківської сільської ради, цим Порядком.

3. Формою роботи конкурсної комісії є її засідання.

4. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним за умови участі у ньому більше половини членів від її загального складу.

5. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх її членів і оформлюються протоколом.

6. Протокол засідання конкурсної комісії підписують її голова та секретар.

7. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

7.1. Готує та подає на затвердження виконавчому комітету Підгайчиківської сільської ради конкурсну документацію, яка повинна містити:

7.1.1. Вимоги з підготовки заявки на участь у конкурсі щодо надання:

7.1.1.1. Відомостей про претендента на участь у конкурсі, його місцезнаходження.

7.1.1.2. Бізнес-плану індустріального парку.

7.1.1.3. Відомостей, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне

функціонування індустріального парку.

7.1.2. Концепцію індустріального парку «ІСКРА», затверджену рішенням сесії Підгайчиківської сільської ради від 24.01.2023 №597-ІХ/2023, що визначає основні засади створення та розвитку індустріального парку на території Підгайчиківської територіальної громади.

7.1.3. Проект договору про створення та функціонування індустріального парку.

7.1.4. Перелік критеріїв та методику оцінки конкурсних пропозицій.

7.1.5. Інформацію про валюту, у якій мають здійснюватися розрахунки конкурсної пропозиції.

7.1.6. Визначення способу, місця та кінцевого строку подання конкурсних пропозицій.

7.1.7. Порядок надання необхідної додаткової інформації.

7.1.8. Розмір та порядок сплати реєстраційного внеску.

7.1.9. Прізвище, ім'я, по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб

ініціатора створення, уповноважених здійснювати зв'язок з претендентами.

Конкурсна документація може містити також іншу інформацію, відповідно до чинного

законодавства України, яку конкурсна комісія вважає за необхідне до неї включити.

7.2. Забезпечує організацію та проведення конкурсу на вибір керуючої компанії індустріального парку «ІСКРА».

7.3. Розглядає заявки, подані претендентами, допущені до участі у конкурсі, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов створення індустріального парку, визначає їх

відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов створення та функціонування індустріального парку.

8. Голова конкурсної комісії головує на засіданнях конкурсної комісії, ставить питання на голосування, здійснює підрахунок голосів, підписує протоколи засідань конкурсної комісії.

У разі, якщо протягом голосування голоси членів конкурсної комісії розділились порівно вирішальним вважається голос голови конкурсної комісії.

9. Секретар конкурсної комісії веде протокол засідань конкурсної комісії, забезпечує інформування всіх членів конкурсної комісії про проведення засідань, готує та надає членам конкурсної комісії усю документацію, матеріали та інші документи, необхідні для забезпечення її діяльності, а також готує проекти звернень та іншої кореспонденції для спілкування з учасниками конкурсу.

10. Перше засідання конкурсна комісія проводить для погодження конкурсної документації.

11. Секретар конкурсної комісії несе відповідальність за належне інформування про конкурс, розміщення оголошення відповідно до положення про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку.

12. Протягом періоду, наданого для отримання конкурсних пропозицій, конкурсна комісія може отримувати запити на роз’яснення окремих положень конкурсної документації від претендентів конкурсу, натомість самі роз’яснення повинні надсилатися протягом 3-ох робочих днів з моменту отримання запиту та скеровуватися усім учасникам конкурсу незалежно від того хто з учасників надіслав запит.

13. Всі заявки-пропозиції з пакетами документів від претендентів конкурсу, які надходять до конкурсної комісії реєструються у відповідному журналі, аркуші якого повинні бути прошиті та пронумеровані, із зазначенням дати та години надходження, зберігає секретар конкурсної комісії до дати розкриття конкурсних пропозицій.

14. Після закінчення терміну отримання конкурсних пропозицій, голова конкурсної комісії скликає засідання конкурсної комісії з метою розкриття конкурсних пропозицій. При цьому ведеться протокол розкриття конкурсних пропозицій, до якого заносяться відомості, визначені умовами конкурсу.

15. Протокол розкриття підписують всі присутні члени конкурсної комісії.

16. На засідання конкурсної комісії з розкриття конкурсних пропозицій запрошуються також учасники-претенденти конкурсу та представники засобів масової інформації, у випадку їх зацікавленості.

17. Після розкриття конкурсних пропозицій секретар конкурсної комісії надає доступ до конкурсних пропозицій усім членам конкурсної комісії.

18. Не допускається і забороняється членам конкурсної комісії надавати доступ до конкурсних пропозицій будь-яким третім особам, давати коментарі засобам масової інформації з питань змісту конкурсних пропозицій чи розголошувати інформацію про

оцінку конкурсних пропозицій будь-яким іншим чином до моменту затвердження результатів конкурсу ініціатором створення індустріального парку, або довше, якщо таке визначене чинним законодавством України та умовами учасників; проводити зустрічі з претендентами конкурсу чи спілкуватися з їх представниками у будь-який спосіб.

19. Конкурсна комісія може готувати та подавати до претендентів запити на роз’яснення окремих питань змісту їхніх конкурсних пропозицій у письмовій формі.

20. Кожен член конкурсної комісії керується умовами конкурсу та цим Порядком.

21. Кожен член конкурсної комісії може визначати самостійно для себе методологію оцінки згідно з встановленими критеріями і подавати свої пропозиції про встановлення результатів конкурсу на засіданні конкурсної комісії.

22. Секретар конкурсної комісії готує проект протоколу засідання конкурсної комісії і

пропонує голові конкурсної комісії ознайомити всіх членів конкурсної комісії, для подальшого відкритого голосування.

23. Конкурсна комісія надсилає повідомлення про визначення переможця конкурсу переможцю не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення ініціатором створення про

переможця конкурсу.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь