ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону Підгайчиківської сільської ради

Дата: 04.10.2022 10:10
Кількість переглядів: 269

Фото без опису

                              Додаток до рішення

                                                                                 виконавчого комітету

                                                                                 від 21.07.2022р. №54

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про місцеву пожежну охорону

Підгайчиківської сільської ради

 

I. Загальні положення

         1.1. Місцева пожежна охорона (далі – МПО) Підгайчиківської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 04354114) заснована на комунальній власності для забезпечення пожежної безпеки на території Підгайчиківської громади.

1.2. МПО утворено за рішенням Підгайчиківської  сільської  ради з метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій на території Підгайчиківської сільської ради.

1.3. МПО безпосередньо підпорядковується голові Підгайчиківської сільської ради, а під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій персонал МПО підпорядковується керівнику гасіння пожежі або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

1.4. Членом МПО може бути особа, яка досягла 18-річного віку, пройшла спеціальну підготовку на базі навчального закладу, що пройшов атестацію на право надання освітніх послуг за відповідними професіями, і здатна за своїми здібностями та станом здоров'я виконувати покладені на неї обов'язки.

1.5. Організаційну структуру та штат МПО визначає голова міської (селищної, сільської) ради відповідно до покладених на неї завдань (рекомендується - за погодженням з територіальним органом ДСНС).

1.6. Соціальний і правовий захист персоналу МПО здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.7. МПО у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, цим Положенням, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями Підгайчиківської сільської ради.

З питань організації несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, експлуатації пожежно аварійно-рятувальної техніки та оснащення МПО керується нормативно-правовими актами, передбаченими для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

1.8. Залучення МПО до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі – НС), проведення пожежно-, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС проводиться відповідно до Плану залучення сил і засобів, що затверджується рішенням  Підгайчиківської сільської ради за погодженням з територіальним органом ДСНС та іншими суб'єктами господарювання, сили і засоби яких залучаються для ліквідації НС (подій, пожеж) на території Підгайчиківської сільської ради, а також планів локалізації та ліквідації аварій, реагування на НС, що передбачені для відповідного регіону.

         1.9. За організаційно-правовою формою господарювання МПО є структурним підрозділом Підгайчиківської сільської ради і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства. Метою діяльності МПО не є отримання прибутку.

МПО є юридичною особою, набуває права і обов'язки з дня її державної реєстрації, має печатку із власним найменуванням, штампи, бланки, реєстраційні та інші рахунки в банках України, органах державної казначейської служби України (зазначений абзац включається до Положення у разі прийняття відповідного рішення засновником).

         1.10. Персоналу МПО, який відповідно до своїх обов'язків залучається до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків НС, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно з чинним законодавством.

         1.11. МПО виконує покладені на неї завдання в межах Підгайчиківської сільської ради. 

         1.12. МПО під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з формуваннями оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.

         1.13. Контроль за діяльністю МПО здійснює  Підгайчиківська сільська рада та територіальний орган ДСНС.

         1.14. До складу МПО входить місцева пожежна команда с. Підгайчики, місце знаходження с.Підгайчики вул.Шкільна.

         1.15. У разі атестування місцевих пожежних команд (далі — МПК), що входять до складу МПО, відповідно до законодавства на здатність до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та отримання свідоцтва на право проведення таких робіт МПК отримує статус комунальної аварійно-рятувальної служби.

 

II. Мета та завдання МПО

         2.1. Метою діяльності МПО є:

         2.1.1. Запобігання виникненню пожеж та мінімізація їх наслідків.

         2.1.2. Невідкладне реагування на пожежі, надання допомоги у ліквідації наслідків НС, проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах і територіях.

         2.1.3. Локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час пожеж, аварій та катастроф.

         2.2. Завдання МПО:

         2.2.1. Запобігання виникненню пожеж, мінімізація їх наслідків, участь у заходах щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

         2.2.2. Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт.

         2.2.3. Забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на пожежі та надання допомоги у ліквідації наслідків НС як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.

         2.2.4. Комплектування МПК персоналом, придатним за станом здоров'я до виконання покладених завдань, забезпечення дотримання норм законодавства з охорони праці.

         2.2.5. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу з урахуванням ризиків та небезпек, притаманних регіону.

         2.3. МПО відповідно до покладених на неї завдань:

         проводить заходи із запобігання виникненню пожеж;

         здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію та рятування (у тому числі в умовах екстремальних температур, загрози вибуху, обвалу, зсуву, підтоплення тощо) людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з формуваннями оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території міської (селищної, сільської) ради;

         надає допомогу в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням можливостей наявних сил і засобів;

         надає домедичну допомогу постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці виникнення пожеж та НС;

         проводить заходи для постійного підтримання своєї готовності до дій за призначенням;

         забезпечує підтримку належного рівня підготовки персоналу для виконання покладених завдань;

         інформує територіальний орган ДСНС про виникнення пожеж і порушення вимог правил пожежної безпеки;

         проводить роботу щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки;

         вносить голові Підгайчиківської сільської ради пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки на території громади;

         забезпечує дотримання вимог безпеки праці персоналом під час участі у гасінні пожеж, наданні допомоги у ліквідації наслідків НС, проведенні тактичних та інших видів навчань і занять, а також під час чергування;

         проводить розслідування нещасних випадків, у тому числі нещасних випадків зі смертельним наслідком, що сталися з персоналом під час чергування, гасіння пожеж, надання допомоги у ліквідації наслідків НС і проведення тактичних та інших видів навчань та занять, вживає заходів щодо попередження таких випадків;

         організовує заходи та здійснює контроль щодо забезпечення безпеки персоналу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів МПО під час виконання покладених завдань;

         організовує раціональне використання, ремонт і технічне обслуговування техніки та обладнання МПО;

         організовує експлуатацію, ремонт будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна МПО;

         здійснює підбір осіб, які хочуть стати членами МПО;

         бере участь у проведенні:

         а) оглядів-конкурсів протипожежного стану окремих об'єктів і територій;

         б) разом з територіальними органами ДСНС, закладами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;

         в) разом з територіальними органами ДСНС перевірок стану дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки об'єктів суб'єктів господарювання, розташованих на території міської (селищної, сільської) ради;

         г) перевірок джерел протипожежного водопостачання, розташованих на території міської (селищної, сільської) ради;

         ґ) тактичних навчань на об'єктах підвищеної небезпеки, розташованих на території міської (селищної, сільської) ради;

         здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством.

 

III. Права та обов'язки МПО

         3.1. МПО для виконання покладених на неї завдань має право:

         3.1.1. Залучати до виконання робіт із гасіння пожеж та ліквідації наслідків НС інші пожежно-рятувальні підрозділи відповідно до Планів залучення сил і засобів, фахівців і спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях, за згодою їх керівників.

         3.1.2. Одержувати від державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, у тому числі про об'єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися протипожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення пожеж та НС.

         3.1.3. Безперешкодного доступу персоналу МПО до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків НС та гасінням пожежі.

         3.1.4. Вимагати під час гасіння пожежі:

         від державних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовин, техніки, пально-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв'язку, а під час пожежі, що триває понад три години, – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі;

         від посадових осіб об'єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт, припиняти дії, що перешкоджають персоналу МПК виконувати поставлені завдання;

         від осіб, які перебувають у зоні НС або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки.

         3.1.5. Проводити під час гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків НС документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис.

         3.1.6. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

         3.1.7. Використовувати в установленому порядку засоби зв'язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та НС, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об'єкти і території.

         3.1.8. Брати участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації об'єктів на території міської (селищної, сільської) ради.

         3.1.9. Використовувати телебачення і радіомовлення для оприлюднення повідомлень про НС та пожежі.

         3.1.10. Надавати інші послуги згідно із чинним законодавством.

          3.2. До обов'язків МПО належать:

         3.2.1. Організація функціонування МПО у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах пожежі, НС або загрози їх виникнення.

         3.2.2. Підтримання взаємодії з територіальними органами та підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт.

         3.2.3. Здійснення профілактичної роботи, спрямованої на підвищення рівня обізнаності населення, робітників та службовців підприємств з питань пожежної безпеки.

         3.2.4. Виконання пожежно-рятувальних робіт, що потребують спеціальної кваліфікації і застосування апаратів захисту органів дихання та інших спеціальних технічних засобів, якими оснащуються МПК (зазначений абзац включається до Положення виключно за наявності таких засобів та проходження відповідної підготовки персоналом).

         3.2.5. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу МПО для проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення пожеж та НС.

         3.2.6. Створення резерву персоналу з метою оперативного комплектування штатних посад МПО.

         3.2.7. Забезпечення збереження інформації про об'єкти суб'єктів господарювання, що стала відома у зв'язку з виконанням обов'язків.

 

IV. Майно та фінансування МПО

         4.1. Майно МПО становлять закріплені за нею матеріальні цінності та оборотні кошти, одержані в установленому порядку.

         4.2. Майно МПО використовується лише за його цільовим і функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

         4.3. Джерелами формування майна МПО є майно:

         передане в установленому законодавством порядку від місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів ДСНС;

         придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів;

         передане суб'єктами господарювання, що знаходяться на території міської (селищної, сільської) ради;

         отримане за рахунок добровільних пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, гуманітарних програм (у тому числі міжнародних);

         з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

         4.4. Джерелами фінансування МПО є кошти:

         місцевого бюджету;

         підприємств, установ і організацій, отримані МПО в установленому порядку за аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об'єктів та територій (зазначений абзац включається до Положення виключно за наявності у хоча б однієї місцевої пожежної команди, яка входить до складу МПО, статусу аварійно-рятувальної служби);

         отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

         державного фонду регіонального розвитку;

         цільової субвенції на інфраструктурний розвиток об'єднаних територіальних громад;

         з інших джерел, що не заборонені чинним законодавством.

         4.5. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

         4.6. Оплата праці персоналу МПО здійснюється відповідно до чинного законодавства.

         4.7. МПО здійснює користування землею та природними ресурсами згідно із чинним законодавством.

         4.8. Збитки, завдані МПО у результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.

 

V. Управління (керівництво) МПО

         5.1. МПО очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням голови Підгайчиківської сільської ради відповідно до законодавства.

         5.2. У разі відсутності начальника МПО його обов'язки виконує тимчасово призначена на посаду особа за рішенням голови Підгайчиківської сільської ради.

 

VI. Начальник МПО:

         6.1. Здійснює керівництво МПО, забезпечує належний рівень готовності до проведення пожежно- та аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за МПО майна, збереження життя та здоров'я персоналу.

         6.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на МПО завдань і функцій, організацію та результати її діяльності.

         6.3. Представляє МПО в органах влади, діє від імені МПО у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами або дає на це доручення персоналу МПО.

         6.4. Організовує, забезпечує та контролює виконання вимог законодавства, рішень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актів.

         6.5. Здійснює планування роботи МПО.

         6.6. Звітує перед місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування про виконання покладених на МПО завдань, планів роботи, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності МПО, а також про притягнення до відповідальності персоналу, винного у допущених порушеннях.

         6.7. Здійснює добір і забезпечує організацію роботи з комплектування МПО кваліфікованим персоналом, формує кадровий резерв.

         6.8. Організовує роботу та забезпечує взаємодію з територіальним органом та навчальними закладами ДСНС щодо питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу МПО, а також проведення спільних навчань, тренувань тощо.

         6.9. Забезпечує належні умови персоналу МПО для виконання покладених на нього обов'язків, здійснює контроль за дотриманням розпорядку дня та порядку в приміщеннях будівель МПО.

         6.10. Забезпечує виконання персоналом МПО заходів безпеки праці під час несення служби, виконання пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення пожеж та надання допомоги у ліквідації НС.

         6.11. Вносить пропозиції місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування щодо покращення матеріально-технічного забезпечення МПО.

         6.12. Проводить огляд, планові та оперативні перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовності до дій за призначенням.

         6.13. Видає накази та дає доручення, обов'язкові для виконання персоналом МПО, контролює їх виконання.

         6.14. Здійснює особистий прийом громадян.

         6.15. Застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на персонал МПО відповідно до трудового законодавства України.

         6.16. Надає місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування пропозиції до кошторису, організовує його виконання, а також контроль за правильним і економним витраченням коштів і матеріальних ресурсів, додержанням фінансової розрахункової дисципліни та своєчасним поданням бухгалтерської і статистичної звітності. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання МПО.

         6.17. Забезпечує дотримання персоналом МПО законодавства з питань запобігання та протидії корупції.

         6.18. Забезпечує взаємодію МПО з формуваннями оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території сільської ради.

         6.19. Виїжджає на пожежі, місця аварій та стихійного лиха відповідно до встановленого порядку, керує роботою персоналу з їх ліквідації.

         6.20 Зупиняє пожежно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю персоналу, який бере участь у гасінні пожеж, наданні допомоги у ліквідації наслідків НС.

         6.21. Вносить пропозиції голові Підгайчиківської сільської ради, місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування щодо організаційно-штатної структури МПО, фінансово-господарських та інших питань, які сприяють вдосконаленню і підвищенню рівня праці та соціального захисту персоналу.

         6.22. Забезпечує додержання встановленого порядку щодо інформування територіального органу ДСНС про виникнення НС і пожеж.

         6.23. Укладає та розриває трудові угоди з персоналом.

         6.24. Надає всі види відпусток, передбачені законодавством, персоналу МПО.

         6.25. Бере участь у розгляді місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних із діяльністю МПО.

         6.26. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

VII. Порядок комплектування, соціальні права

та гарантії персоналу МПО

         7.1. Працівники МПО реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.

         7.2. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку персоналу МПО регулюються законодавством України про працю.

         7.3. Оплата праці персоналу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Встановлення надбавок, доплат та преміювання здійснюється в межах видатків, передбачених кошторисом.

         7.4. Соціальний захист персоналу МПО, покращення умов праці, життя і здоров'я працівників та членів їхніх сімей вирішуються міською (селищною, сільською) радою відповідно до чинного законодавства у межах коштів, передбачених на соціальні потреби громади.

         7.5. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується чинним законодавством. Чергові зміни МПК працюють цілодобово.

         7.6. Правові та соціальні гарантії персоналу забезпечуються згідно із законодавством.

         7.7. Персонал підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), отриманих при виконанні посадових обов'язків, згідно з чинним законодавством.

         7.8. З метою захисту інтересів трудового колективу може утворюватися профспілковий комітет первинної організації профспілки.

 

VIII. Ліквідація і реорганізація МПО

         8.1. Припинення діяльності МПО здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням місцевого органу влади, органу місцевого самоврядування чи їх правонаступників, або за рішенням суду.

         8.2. Ліквідація МПО проводиться відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України.

         8.3. Майно, що належало МПО на праві оперативного управління, при її злитті, приєднанні, поділу, перетворенні або ліквідації повертається власникам майна, або до правонаступника, визначеного засновником.

         8.4. У разі ліквідації та реорганізації МПО персоналу, який вивільняється, гарантуються його права згідно з трудовим законодавством України.

 

 

IX. Порядок внесення змін до положення

         Внесення змін та доповнень до цього положення здійснюється Підгайчиківськоїю сільською радою  за погодженням з ДСНС.

 

 

 

    Заступник сільського голови                                            Роман Марціновський          

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь