ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

Про затвердження Програми підтримки самозабезпечення Підгайчиківської територіальної громади харчовими продуктами на 2022-2024 роки «Сади Перемоги»

Дата: 04.10.2022 10:09
Кількість переглядів: 226

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

1. Назва Програми

Програма підтримки самозабезпечення Підгайчиківської територіальної громади харчовими продуктами на 2022-2024 роки «Сади Перемоги»

2. Ініціатор розроблення Програми

Підгайчиківська сільська рада

3. Розробник Програми

Підгайчиківська сільська рада

4. Головний виконавець Програми

Підгайчиківська сільська рада

6. Співвиконавці Програми

Виконавчий комітет Підгайчиківської сільської ради, фінансовий відділ

6. Термін реалізації Програми

2022 – 2024 (3 роки)

7. Етапи фінансування Програми:

2022-2024 роки

8. Обсяги фінансування Програми (тис. грн):

В межах кошторисних призначень

9. Очікуваний результат:

Реалізація Програми сприятиме вирощенню достатньої кількості необхідного врожаю с/г культур, забезпеченню продовольчої безпеки жителів Підгайчиківської територіальної громади, запобіганню нестачі харчових продуктів у період війни та повоєнний період

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підтримки самозабезпечення Підгайчиківської  територіальної громади харчовими продуктами на 2022-2024 роки «Сади Перемоги»

 

І.  Загальні положення

         Програма підтримки самозабезпечення харчовими продуктами на 2022 – 2024 роки “Сади Перемоги” розроблена у відповідності до  Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Про правовий режим воєнного стану”, Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів та спрямована на забезпечення продовольчої безпеки територіальної громади в умовах російсько-української війни.

 

П. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована  Програма  (обґрунтування доцільності розроблення Програми)

 

В умовах російсько-української війни однією з основних проблем Підгайчиківської територіальної громади  (як і більшості громад в Україні)  в 2022 та наступних роках буде відсутність достатньої кількості харчових продуктів для жителів громади. Це  пов`язано, насамперед із такими факторами, як: ведення бойових дій на значній площі територій, де вирощувалась велика кількість продукції рослинництва, руйнування продовольчих складів, нищення ферм і птахофабрик; руйнування поставок харчових продуктів як всередині України так і з-за кордону. За оцінками експертів в 2022 році Україна може недоотримати 30-70% середньорічного врожаю більшості найважливіших с/г культур, що може спричинити значну нестачу продовольства, зокрема третина українців може мати проблеми в отриманні достатньої кількості харчових продуктів в міських, сільських та селищних громадах.

Створення Програми підтримки самозабезпечення харчовими продуктами “Сади Перемоги” на 2022 – 2024 роки” зумовлено необхідністю мінімізувати існуючі загрози посилення продовольчої кризи в умовах війни та післявоєнної відбудови. Виникає нагальна потреба у скоординованій співпраці, злагодженій роботі влади, підприємств, фермерів та домогосподарств і громадських організацій задля виконання комплексу весняних польових робіт в умовах ресурсного обмеження, вирощення, збору, зберігання, переробки урожаю. Це є наша ділянка  справжнього фронту городніх військ України. Ми створимо власні Сади Перемоги!

 

Ш. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми

Розв’язання наявних проблем забезпечення продовольством жителів громади можливо із застосуванням принаймні 3-х шляхів.

Перший – збереження існуючої ситуації («status quo»), коли на практиці в основному будуть збережені підходи, які були нормою для мирного періоду та відсутності жодних перебоїв з постачанням необхідної продукції для задоволення потреб різних категорій споживачів. В той же час з урахуванням обмежених ресурсів, існуючих проблем та викликів щодо продовольчої безпеки в умовах війни та повоєнний період, які стоять перед територіальною громадою та країною в цілому, цей варіант не можна вважати прийнятним. Він не враховує наявні потреби та ситуацію із постачанням продуктів харчування в умовах руйнування інфраструктури (в т.ч. агровиробництва, складських приміщень, тощо) міст, сіл та селищ, окупації території, забруднення та мінування с/г земель, масової міграції та внутрішнього переміщення населення.

Другий варіант передбачає активізацію роботи з окремими категоріями громадян і місцевого підприємництва, здійснення точкових кроків, спрямованих на збільшення виробництва окремих видів продуктів харчування на окремих територіях, наприклад, найбільш безпечних з точки зору ведення воєнних дій.. Зазначений варіант може забезпечити досягнення певних результатів, наприклад, активізувати місцевих фермерів та окремі домогосподарства, зменшити кількість необроблюваних ділянок, використати більші площі для посівів і насаджень с/г культур, зібрати кращий врожай та повернути частину для потреб ЗСУ. Однак, такий підхід дасть можливість лише частково та ситуативно вирішити окремі проблеми, що виникли та виникатимуть внаслідок війни проти України, дозволить отримати лише частковий результат.

Третій варіант пропонує застосувати  системний підхід та залучити максимальну кількість територіальних громад для вирощування усіх необхідних видів продуктів харчування, що  дозволить найбільш повно забезпечити нормативні потреби у продуктах харчування домогосподарств, ВПО, соціальних комунальних закладів (харчування у садочку, школі та ін.), а у разі надлишку харчових продуктів надати допомогу у забезпеченні продуктами харчування ЗСУ, передати чи реалізувати залишки для потреб інших територіальних громад України. 

В основі цього варіанту є діяльність, яка передбачає:

 • проведення масштабної інформаційно-просвітницької кампанії;
 • оцінку потреб жителів громади у продуктах харчування;
 • інвентаризацію ресурсів та можливостей забезпечити вирощення, збір, переробку та зберігання на території громади продуктів харчування ;
 • покращення координації та чіткого планування проведення польових робіт; активізацію всієї територіальної громади, включаючи залучення ВПО;
 • придбання необхідних матеріалів, техніки, інвентаря, обладнання для вирощування, збереження та переробки виробленої  продукції;
 • розроблення механізму розподілу та використання матеріалів, техніки, інвентаря, обладнання для вирощування, збереження та переробки виробленої  продовольчої продукції;
 • консультаційну підтримку населення з питань переробки, збереження, реалізації.

 

У порівнянні з попередніми, третій варіант є оптимальним, оскільки дозволить комплексно підійти до вирішення наявної проблеми, забезпечить ефективне використання потенціалу територіальної громади, дозволить забезпечити власні потреби в продуктах харчування, дасть змогу надати важливу підтримку у продовольчому забезпеченні ЗСУ, а також інших громад.

Одним з найважливіших питань, яке має бути вирішено, зокрема, є: максимально можливе самозабезпечення громади основними харчовими продуктами, які можуть і мають бути вирощеними у громаді, вироблення цих продуктів в обсягах, яких би вистачило і жителям громади (включаючи ВПО). Реалізація цього варіанту сприятиме створенню певного місцевого продовольчого резерву та забезпеченню продовольством   Збройних Сил України та постачання харчових продуктів в інші громади.

Кожне селянське домогосподарство, кожна сім’я внутрішньо переміщених осіб, яка переселилась у села, кожна міська сім’я, яка має дачу чи город, кожен клаптик  комунальної землі Підгайчиківської територіальної громади, а також землі фермерів та агровиробників мають бути залучені до процесу самозабезпечення харчовими продуктами.

                                     ІV. Мета Програми
 

Мета Програми – кожне домогосподарство територіальної громади має достатню кількість харчових продуктів в 2022-2024 роках.

 

V. Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

 1. Скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими продуктами.
 2. Самозабезпечення громади здійснюється на основі реальних даних щодо потреб домогосподарств в харчових продуктах та можливостей домогосподарств та громади щодо їх вирощення, переробки та зберігання.
 3. Домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають продукцію для задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого продовольчого резерву, а також реалізації надлишків.
 4. Домогосподарства трансформуються в місцеві підприємницькі ініціативи в агросфері.

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом реалізації заходів в рамках визначених завдань.

 

VI. Обсяги та джерела фінансування

 

Реалізація  Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, державної підтримки (субвенцій, дотацій за можливості), а також безповоротної фінансової і матеріальної допомоги, благодійних внесків, коштів фізичних і юридичних осіб, інших джерел не заборонених законодавством.

 

Фінансове забезпечення Програми на 2022-2024 роки буде відбуватись відповідно бюджетних призначень, що затверджуються щорічно Підгайчиківською сільською радою на відповідний рік.

 

 Прогнозовані  (орієнтовні) обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн.)

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

За роками

2022

2023

2024

Державний бюджет

 

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

 

Міський бюджет

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

VII. Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме вирощенню достатньої кількості необхідного врожаю с/г культур, забезпеченню продовольчої безпеки жителів Підгайчиківської територіальної громади, запобіганню нестачі харчових продуктів у період війни та повоєнний період., Показники результативності реалізації Програми наведені в Додатку 2.

 

VIII. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми, визначення її ефективності

Питання комплексу заходів щодо продовольчої безпеки жителів Підгайчиківської територіальної громади  належать до компетенції голови та його заступників, профільних структурних підрозділів (управління/відділ економіки, сільського господарства).

Враховуючи важливість даного питання в особливих умовах воєнного стану на теперішньому етапі, необхідності повноцінної мобілізації земельних, матеріальних і людських ресурсів буде створено робочу групу. ЇЇ основна функція – проведення якісного аналізу потреб та можливостей, взаємодія з домогосподарствами, організація інформаційно-просвітницьких та дорадчо-консультаційних заходів для забезпечення весняно-польових робіт, збору, збереження та переробки вирощеного врожаю. Важливою є співпраця з комунальними установами/підприємствами, місцевими фермерами та підприємцями.

На керівництво територіальної громади покладається функція координації реалізації цієї Програми, взаємодія з центральною владою, обласною і районною військовими адміністраціями, зарубіжними партнерами та громадами-побратимами за кордоном і в Україні, а також систематичне інформування та звітування перед громадою і партнерами про хід її реалізації.

Визначення ефективності здійснюватиметься на основі отриманих результатів з урахуванням організаційних, матеріальних, фінансових та інших витрат та рівня досягнення запланованого.

 

 

 

 

Замовник Програми:

Керівник Програми:

Сільський голова

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь