ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування

Дата: 26.08.2022 13:24
Кількість переглядів: 291

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
документу державного планування
“Детальний план території в с. Загайпіль, вул. Рудник, для влаштування індустріального парку на території сірчаного рудника”

 

Загальні положення

Цей документ складено згідно вимог ст. 10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником ДДП “Детальний план території в с. Загайпіль, вул. Рудник, для влаштування індустріального парку на території сірчаного рудника” (надалі - ДДП) є Підгайчиківська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики, вул. Соборна, буд. 12а, тел. 03433-65284, емейл: srpidgaichyky@ukr.net.

Виконавець стратегічної екологічної оцінки – ФОП Максимова Юлія Сергіївна (реєстраційний номер №10000002237853 від 22.12.2021 р.).

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території для влаштування індустріального парку в с. Загайпіль, вул. Рудник, Коломийського району Івано-Франківської області розроблений з метою більш детальне уточнення генерального плану с. Загайпіль Коломийського р-ну Івано-Франківської обл., формування принципів планувальної організації проектованої території, визначення всіх планувальних обмежень земельних ділянок згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, визначення параметрів земельних ділянок з метою їх використання під виробничі території.

Детальний план території розроблений на підставі:

 • рішення сесії Підгайчиківської сільської ради про надання дозволу для розробки детального плану території No 512-VII/2022 від 29.07. 2022 р.
 • завдання на розроблення детального плану території на вищевказану земельну ділянку;
 • вихідних матеріалів, наданих Замовником;
 • генерального плану с. Загайпіль, розробленого ФОП Микуляк О.В.;
 • матеріалів топогеодезичних вишукувань, наданих Замовником;
 • натурних обстежень.

При проектуванні враховані вимоги Державних будівельних норм:

 • Постанова Кабінету міністрів України від 01.09.2021 No 926 ? Про затвердження порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації.
 • ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій";
 • ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів";
 • ДСП 173-96 ?Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів?;
 • Земельний кодекс України.

 

Основними правовими документами, які мають бути враховані під час процедури стратегічної екологічної оцінки є:

 • Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015);
 • Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС; 
 • Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;
 • Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»;
 • Державна стратегія регіонального розвитку на 2021—2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695;
 • Національний план дій управління відходами до 2030 року, затверджений Кабінетом міністрів України 20 лютого 2019 року;
 • Конвенція ООН з біологічного різноманіття;
 • Рамкова конвенція про зміну клімату; 
 • Паризька кліматична угода;
 • ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації»;
 • Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Закон України N 436/96-ВР (436/96-ВР ) від 29.10.96.

Земельна ділянка, відведена для розроблення детального плану території (ДПТ) знаходяться в південно-західній частині села Загайпіль та відповідно до генерального плану по функціональному призначенню територія відноситься до земель виробничого призначення. Згідно діючого плану зонування села Загайпіль, виконаного ФОП Микуляк О.В., територія ДПТ відноситься до земель промисловості, а саме - для розташування підприємств IV класу шкідливості (зона В4). Цільове призначення території - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, будівельних організацій та підприємств.

Територія ДПТ межує: з півдня та заходу – з землями сільськогосподарського призначення; з півночі - з вул. Рудник, яка пересікає територію ДПТ.

На існуючий стан для промислової території, яка знаходиться  в межа ДПТ, встановлено СЗЗ 100 метрів.

Загалом площа території опрацювання ДПТ складає 64,26 га, а саме: проектовані території виробничих підприємств – 51,22 га; території об’єктів інженерно-технічного забезпечення - 0,54 га; території під дорогами, тротуарами, проїздами та автостоянками - 8,73 га; зелені зони загального користування - 3,80 га.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

            Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Детальним планом передбачено розміщення 13 виробничих територій, на яких можливе розташування підприємства переробної, машинобудівної промисловості;  підприємства деревообробної промисловості; підприємства по переробці сільськогосподарської продукції; текстильні виробництва та виробництва легкої промисловості підприємства по виготовленню будівельних матеріалів; підприємства по обслуговуванню автомобілів (вантажні автомобілі, а також автобуси міського транспорту). Також передбачається розташування території загального користування для всіх розташованих на ній підприємств, а саме: багатоповерхова офісно-побутова будівля з офісами, закладами громадського харчування, фізкультурно-оздоровчими закладами, медичними закладами, тощо; пожежне депо на 2 автомобілі; пожрезервуари ємк. 2х200 м3; локальні очисні споруди; автостоянки для автобусів, вантажного та легкового автотранспорту; зелені відпочинкові зони.

Заплановані промислові об’єкти, в залежності від виробничих потужностей, можуть підпадати під другу категорію видів планованої діяльності та об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. Ймовірні наслідки.

Проектом ДДП не передбачається зміна цільового призначення території. ДПТ передбачається визначення містобудівних умов і обмежень для влаштування індустріального парку, а також визначення меж виробничих територій для майбутніх виробничих підприємств. В межах території проектування ДПТ планується розташувати 13 виробничих території, загальною площею 51,22 га, де згідно вимог СанПіН 2.2.7.029:99 та з врахуванням встановленої СЗЗ 100 метрів можуть розміщуватися: підприємства деревообробної промисловості; підприємства по переробці сільськогосподарської продукції; текстильні виробництва та виробництва легкої промисловості підприємства по виготовленню будівельних матеріалів; підприємства по обслуговуванню автомобілів (вантажні автомобілі, а також автобуси міського транспорту).

Впровадження майбутніх проектних рішень ДДП в частині будівництва промислових об’єктів може призвести до як до тимчасових так і довготривалих негативних наслідків, зокрема атмосферного забруднення, збільшення шумового навантаження на території та забруднення території відходами, забруднення стічними водами як від будівництва так і від технологічних процесів нових підприємств.

Основні екологічні проблеми території та природоохоронні цілі:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

Компонент довкілля

Екологічні проблеми

Природоохоронні цілі

Ймовірні наслідки реалізації ДДП

Клімат і мікроклімат

Ущільнення забудови території проектування. Можливі викиди парникових газів від технологічних процесів нових підприємств

Зменшення викидів парникових газів,

адаптація до змін клімату

Домінування, ущільнення забудованих, заасфальтованих або вкритих іншими штучними матеріалами ділянок у межах ДПТ та території проектування можуть призвести до виникнення стресових для здоров’я «теплових островів».

Атмосферне повітря

забруднення атмосферного повітря викидами від основних та допоміжних технологічних процесів новостворених підприємств; забруднення повітря від автотранспорту; тимчасові викиди в атмосферне повітря під час будівельних робіт

Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу від основних джерел

Передбачається встановлення СЗЗ; озеленення територій СЗЗ згідно санітарних норм та правил, вільних від забудови; дотримання санітарних норма та правил під час проведення будівельних робіт.

Водне середовище

Утворення стічних вод від господарсько-побутової каналізації запроектованих підприємств. Можливе видобування артезіанської води. Утворення промислових та побутових відходів

 

Забезпечити збереження, відновлення та стале використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем

Передбачається будівництво мереж господарсько-побутової каналізації, розміщення локальних очисних споруд, що зменшить зазначені ризики.

Забезпечення розміщення майданчиків під герметичні контейнери для сміття на території кожного підприємства, що входять в склад індустріального парку, забезпечення вивезення та утилізація твердих побутових відходів

Земельні ресурси

Антропогенна перетвореність ландшафту в межах ДПТ;

Забруднення від змиву стічних вод через відсутність каналізації;

Утворення промислових та побутових відходів

Припинення процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття

Передбачається будівництво мереж господарсько-побутової каналізації, розміщення локальних очисних споруд, що зменшить зазначені ризики.

Забезпечення розміщення майданчиків під герметичні контейнери для сміття на території кожного підприємства, що входять в склад індустріального парку, забезпечення вивезення та утилізація твердих побутових відходів

Навколишнє соціальне середовище, у т.ч. здоров’я населення

Забруднення викидами транспорту, промислових підприємств зумовлюють негативні наслідки для здоров’я населення, особливо у місцях найбільших концентрацій забруднювачів або надмірного шумового тиску.

Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, шляхом використання інноваційних технологій

Облаштування якісних інженерних мереж, оновлення дорожнього покриття, озеленення та дотримання СЗЗ, а також вільних від забудови територій дозволить зменшити обсяги забруднення навколишнього середовища.

Створення сприятливих умов для залучення прямих

інвестицій і стимулювання економічного розвитку району та області в цілому, створення

нових робочих місць (за попередніми розрахунками проекту близько 2 550 робочих місць).

 

            б) для територій з природоохоронним статусом.

Згідно даних публічної кадастрової карти та наданих вихідних даних на території розроблення ДДП та поруч відсутні території, віднесені до Смарагдової мережі, природно-заповідного фонду (ПЗФ) та історико-культурної спадщини.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Проекті рішення ДДП не мають транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі виконання стратегічної екологічної оцінки буде розглянута планувальна альтернатива «нульовий сценарій» (тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного ДДП), а також інші планувальні альтернативи, які включатимуть прогнозування та оцінку ситуації у випадку затвердження різних варіантів проектних рішень в складі ДДП. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про СЕО ДДП.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

            Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію (за умови що така інформація буде надана):

 • доповіді про стан довкілля в Івано-Франківській області;       
 • статистичну інформацію щодо стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля в Івано-Франківській області;
 • Відомості про стан та місця розташування об'єктів ПЗФ;
 • Відомості про стан та місця розташування об'єктів Смарагдової мережі, червонокнижних видів;
 • Паспорти об'єктів культурної спадщини, відомості про їх місце розташування;
 • Пропозиції    щодо зміни існуючого функціонального використання території;
 • Відомості про інтенсивність руху на автомобільних дорогах;
 • Інформація про наявні і заплановані інвестиційні проекти щодо розвитку інфраструктури, відновлення, рекультивації навколишнього середовища, соціального розвитку.
 • Інформацію про підприємства-забруднювачі;
 • Відомості про агровиробничі групи грунтів;
 • Відомості про тваринний та рослинний світ;
 • топографічну основу і набір профільних геопросторових даних ДДП з планувальними альтернативами;
 • відкриті картографічні джерела, космічні знімки.

Для аналізу території буде використано геоінформаційну модель території, застосовано методику нечіткої оцінки впливу об’єктів на навколишнє середовище на основі просторового розташування об’єктів території [3][4][5][6], методичні та методологічні підходи ландшафтного планування [7][8][9][10] та інші методики, необхідність застосування яких буде визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього документу за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, зокрема:

а) Встановлення просторових планувальних обмежень навколо об’єктів, що можуть нести негативний вплив на довкілля та здоров’я населення;

б) Встановлення часових обмежень функціонування об’єктів на території ДПТ;

в) Планувальні альтернативи для території, метою яких є визначення просторових рішень, за яких відбудеться запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

г) Компенсаційні заходи, що сприятимуть пом’якшенню можливих негативних наслідків впровадження ДДП, зокрема адміністративні, що встановлюватимуть обмеження для функціонування запланованих об’єктів.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

            Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” [1] та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП [2].

            Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території ДДП.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Підгайчиківська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики, вул. Соборна, буд. 12а, тел. 03433-65284, емейл: srpidgaichyky@ukr.net.

 

10. Строки подання зауважень

15 днів, з 26.08.2022 р. по 10.09.2022 р. (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку”. Доступно онлайн: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19

2. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 р. Доступно онлайн: https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/2018/nakaz_296.pdf .

3. InVEST 3.7.0.post10+ug.h2ce175de3cea documentation. Доступно онлайн: http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/habitat_quality.html#the-model

4. Лященко А.А. Нечіткі геоінформаційні моделі прояву екологічних факторів та їх впливу на грошову оцінку земельних ділянок, Лященко А.А., Волочко Є.П., Кравченко Ю.В. Вісник геодезії та картографії, 2012, № 1 (76).

5. Лященко А.А., Волочко Є.П., Геоінформаційні моделі та методи врахування впливу екологічних факторів на грошову оцінку земельних ділянок. Містобудування та територіальне планування с.63-73, 2010 р, №36.

6. Procedure for impact assessing on the environment, Proceedings of Odessa Polytechnic University, Issue 1(54), 2018, 99-107, O. Stanovskiy, DSc, Prof.,I. Prokopovitch, DSc, Assos. Prof.,H. Olekh,K. Kolesnikova, DSc, Prof.,L. Sorokina.

7. Ландшафтне планування в Україні / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, О. Г. Голубцов та ін.; під ред. Л. Г. Руденка. — К. : Реферат, 2014. — 144 с.: іл.

8. Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України (регіональний рівень) / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, Ю. М. Палеха, О. Г. Голубцов, Ш. Хайланд та ін. / за ред. Л. Г. Руденка. — К. : Реферат, 2016. — 80 с. : іл.

9. Leonid Rudenko, Eugenia Marunyak, Serhiy Lisovskyi, Oleksandr Golubtsov, Viktor Chekhniy, Yuriy Farion. The Landscape Plans System as a Tool for Sustainable Development in Ukraine / M. Luc. U. Somorowska and J.B. Szmarida (eds.). // Landscape Analysis and Planning. Geographical Perspectives // Springer International Publishing, Switzerland 2015. P. 217 – 244. 10. Rudenko, Leonid, Eugenia Maruniak, Oleksandr Golubtsov, et al. 2017. Reshaping Rural Communities and Spatial Planning in Ukraine. European Countryside. 9(3): 594-616. Retrieved 16 Oct. 2017, from doi:10.1515/euco-2017-0035 .

11. Закон України “Про основи містобудування”.

12. Наказ МОЗ України  “Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів“  № 173 від 19.06.96. Доступно онлайн:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96

13. Національна доповідь “Цілі сталого розвитку: Україна”, 2017. Доступно онлайн: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь