ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

Рішення № 366-VI/2021 Про внесення змін до Комплексної програми Соціального захисту населення Підгайчиківської сільської ради на 2021-2023 роки

Дата: 31.12.2021 08:12
Кількість переглядів: 226

Фото без опису

Додаток 1 

до рішення сесії сільської ради

від 23.12.2021 року № 366-VІ/2021

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

соціального захисту населення Підгайчиківської

сільської ради на 2021-2023 роки

(нова редакція)

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В умовах подорожчання життя – зростання цін на товари широкого вжитку, медикаменти, підвищення цін і тарифів на оплату житлово-комунальних послуг – проблема соціального захисту жителів Підгайчиківської сільської ради є найбільш актуальною. За даних умов зростає незадоволення громадян, підвищується їх соціальна активність. Особливе занепокоєння викликає зростання кількості захворювань (онкологічні, серцево-судинні, легеневі тощо), при яких мешканці потребують значних коштів на лікування та реабілітацію. Програма у частині надання допомоги, пільг та інших соціальних виплат ґрунтується на створенні у Підгайчиківської сільської ради системи цільової адресної допомоги малозабезпеченим мешканцям, а також в окремих випадках – іншим категоріям громадян.

При проведенні аналізу та моніторингу здійснення заходів з метою запровадження у майбутньому ефективніших форм допомоги мешканцям Підгайчиківської сільської ради, соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення соціальної підтримки різних категорій громадян.

При розробці Програми враховувались наступні обставини:

- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання;

- доцільність поліпшення організаційно-правого забезпечення надання фінансової допомоги громадянам;

- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення

Комплексна програма соціального захисту населення Підгайчиківської сільської ради на період 2021-2023 років (далі – Програма) підготовлена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26, ст.34 та ст. 42), «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» та інших законодавчо-нормативних актів. «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Бюджетний кодекс України. Постанови «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» та Постанови «Про  затвердження порядку надання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі». Співпраця з закладами соціальної підтримки дітей та сімей з дітьми.

Відповідно до Закону України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” органами виконавчої влади та місцевого самоврядування організована робота з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

 

Розділ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є надання соціальних допомог та послуг незахищеним верствам населення Підгайчиківської сільської ради  та сім’ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах і неспроможні їх самостійно подолати. Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу суспільства і територіальної громади потребує вирішення проблем громадян старшого покоління, інвалідів, чорнобильців, дітей війни, учасників бойових дій, воїнів Афганістану, учасників АТО та членів їхніх сімей, багатодітних сімей, одиноких громадян, дітей-сиріт, онкохворих, та інших категорій населення.

Метою Програми у частині надання пільг, компенсацій та інших соціальних виплат є підвищення рівня соціального захисту потребуючих мешканців Підгайчиківської сільської ради за рахунок коштів сільського бюджету

Умови, що сьогодні склалися, призвели до такого соціального явища, як безпритульність і бездоглядність дітей, соціальне сирітство.

Основною причиною цього є неспроможність сім’ї виконувати виховні функції. Асоціальна поведінка батьків, зловживання алкоголем, ухилення від виховання дітей, жорстоке поводження з дітьми призводять в кінцевому результаті до позбавлення їх батьківських прав.

Мета Програми полягає в подоланні дитячої бездоглядності та безпритульності, запобіганні дитячому сирітству, розвитку сімейних форм виховання дітей, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. В області налагоджено облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які не мають житла або потребують поліпшення житлових умов. Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мають або втратили з незалежних від них причин, потребують його покращення.

         З огляду на умови сьогодення Програмою визначено основні     пріоритетні напрямки:

І. Матеріальна допомога:

Надання матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення Підгайчиківської сільської ради, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, лікування онкохворих;

- надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення пожежі, стихійного лиха та підтоплень;

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки;

- надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилося 90, 95, 100 років.

- надання грошової допомоги відповідно до Порядку надання допомоги

на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №99      

     

Розділ 2. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Матеріальна допомога надається на підставі рішень Підгайчиківської сільської ради та виконавчого комітету селищної ради, відповідно до заяв громадян, які потребують допомоги чи заяв їх рідних, або клопотань установ, організацій, в тому числі і громадських. Одноразова матеріальна допомога громадянам, які потребують соціальної підтримки. Про призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», «Про призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» та  «Про призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі». Співпраця з закладами соціальної підтримки дітей та сімей з дітьми. надається у Порядку, який наведено у Додатку, що додається до Програми.

 

Розділ 3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Очікується, що в результаті реалізації Комплексної програми соціального захисту населення  Підгайчиківської сільської ради на період 2021-2024 років, відбудеться покращення умов проживання громадян, які потребують соціального захисту та подолання ними складних життєвих обставин.

Очікується також, що реалізація цієї Комплексної програми сприятиме ефективному використанню коштів сільського бюджету та зростанню довіри  громади до місцевої влади. Інформування громадськості з питань подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, захисту прав дітей, в т. ч. житлових, розвитку сімейних форм виховання, пропаганди здорового способу життя серед неповнолітніх тощо; Подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, запобігання соціальному сирітству, розвиток сімейних форм виховання, поліпшення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту дітей, забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом.

 

Розділ 4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Комплексної програми соціального захисту населення «Підгайчиківської сільської ради на період 2021-2023 років здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у рішеннях сесій Підгайчиківської сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. Щорічно при формуванні сільського бюджету планується передбачати, виходячи із реальних фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів цієї Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії селищної ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми. Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Організація виконання Програми здійснюється селищним головою та виконавчим комітетом Підгайчиківської сільської ради. Інформація про хід виконання Програми надається на розгляд сесій сільської ради постійними комісіями селищної ради з  питань  освіти, охорони здоров'я, сім'ї, молоді та спорту, соціального захисту, захисту прав дітей, культури та духовності та з  питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

 

 

Секретар сільської ради                                            Богдан АНДРУСЯК

           

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток 1 до Програми

Заходи до Комплексної  програми  соціального захисту населення Підгайчиківської сільської громади на 2021-2023 роки

 

п/п

Назва заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, у тому числі за роками  (грн.)

1

2

3

4

5

1

Проводити інформаційно- роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві України з питань соціального захисту

Виконавчий

комітет

сільської ради

фінансування не потребує

2021-2023

В межах кошторисних призначень

2

Проводити обстеження матеріально- побутових умов проживання громадян,

складати акти про результати обстежень. В разі необхідності надавати пропозиції щодо надання конкретної допомоги зазначеній категорії громадян. виносити на розгляд виконавчого комітету та сесій сільської ради.

Виконавчий

комітет

сільської ради

фінансування не потребує

2021-2023

В межах кошторисних призначень

3

Забезпечувати соціально-побутовим обслуговуванням одиноких громадян похилого віку та інвалідів (на дому), які потребують цієї допомоги.

Виконавчий

комітет

сільської ради

Сільський бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

4

Надавати матеріальну допомогу або  частково відшкодовувати громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі на довготривале  лікування тяжкохворих громадян, на проведення хірургічних операцій та лікування тяжкохворих

Виконавчий

комітет

сільської ради

Сільський бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

5

Надавати матеріальну допомогу таким категоріям населення: малозабезпечені сім’ї, інваліди, діти-інваліди, діти-сироти, напівсироти, учасники бойових дій, ліквідатори ЧАЕС, багатодітні сімї,  багатодітні матері, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах

Виконавчий

комітет

сільської ради

Сільський

бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

6

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, яким виповнилося  90, 95, 100 і більше років.

Сільський голова

Сільський бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

7

Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі, стихійного лиха та підтоплень).

Сільський голова

Сільський  бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

8

Забезпечити надання грошової допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка забов’язалася поховати померлого відповідно до Порядку надання допомоги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №99.

Сільський голова

Сільський бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

9

Започаткувати та сприяти розвитку волонтерського руху для надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку, інвалідам, учасникам бойових дій,ветеранам війни. Залучати до цього волонтерського руху молодь, в тому числі і шкільну, підприємства, організації та установи

Сільський голова,

Виконавчий комітет сільської ради, керівники шкіл.

фінансування не потребує

2021-2023

В межах кошторисних призначень

11

Надання матеріальної допомоги   дітям –інвалідам

Виконавчий комітет сільської ради

Сільський бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

12

Надання матеріальної допомоги   ветеранам Афганістану

Виконавчий комітет сільської ради

Сільської бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

16

Надання фінансової підтримки громадським організаціям  для потреб осіб з інвалідністю

Виконавчий комітет сільської ради

Сільський бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

17

Фінансова допомога закладам підтриманого проживання та надання соціальних послуг для одиноких потребуючих, малозабезпечених мешканців громади

Виконавчий комітет сільської ради

Сільський бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

18

Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній.

Виконавчий комітет сільської ради

Сільський бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

19

Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі.

 

Виконавчий комітет сільської ради

Сільський бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

20

Виплата закладам соціальної підтримки дітей та сімей з дітьми за надані соціальні послуги

Виконавчий комітет сільської ради

Сільський бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

21

Забезпечити своєчасне виявлення та облік сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах

Виконавчий комітет сільської ради

фінансування не потребує

 

22

Проводити роботу щодо своєчасного взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  на квартирний облік.

Виконавчий комітет сільської ради

фінансування не потребує

 

23

Вирішувати питання забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мають або втратили з незалежних від них причин, потребують його покращення.

Виконавчий комітет сільської ради

Сільський бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

24.

Виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги

Виконавчий комітет сільської ради

Сільський бюджет

2021-2023

В межах кошторисних призначень

 

 

         Секретар сільської ради                                            Богдан АНДРУСЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрями реалізації та заходи Програми

 

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн.

Очікуваний результат

1

2

3

5

6

7

1.

Надання одноразової матеріальної допомоги

2021-2023

Сільський бюджет

45985,00

Матеріальна підтримка потребуючих жителів громади

2.

Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

2021-2023

Сільський бюджет

27060,00

Матеріальна підтримка потребуючих жителів громади

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 2 до Програми    

 

ПАСПОРТ

 

Комплексної програми соціального захисту населення

Підгайчиківської територіальної громади

на період 2021-2023 років

 

1. Назва: Комплексна програма соціального захисту населення Підгайчиківської територіальної громади  на період 2021-2023 років

2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закони України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; «Про соціальні послуги»; «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»; «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»; «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей».

3. Замовник Програми або координатор: Підгайчиківська сільська рада.

4. Відповідальні за виконання: Підгайчиківська сільська рада

5. Мета: забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій мешканців громади за рахунок можливостей місцевого самоврядування та у співпраці з громадськістю.

6. Початок: 2021 рік, закінчення: 2023 рік.

 

 

Секретар сільської ради                                            Богдан АНДРУСЯК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь