ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

Рішення №315-VІ/2021 Про Громадський бюджет (бюджет участі) Підгайчиківської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Дата: 30.12.2021 15:49
Кількість переглядів: 270

Фото без опису

додаток 1

до  рішення Підгайчиківської сільської ради

від 13.12.2021 № 315-VІ/2021

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

(БЮДЖЕТ УЧАСТІ) В ПІДГАЙЧИКІВСЬКІЙ ТЕРИТОРАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
  1. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету Підгайчиківської територіальної громади (далі – Підгайчиківської ТГ), з якого здійснюються видатки, визначені безпосередньо членами територіальної громади, відповідно до Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) в Підгайчиківській територіальній громаді (далі-Положення).
  2. Територіальна громада Підгайчиківської ТГ– мешканці, які постійно проживають на території громади.
  3. Проект – пропозиція, завдання, що подається  автором та має підтримку не менше 10 осіб (крім автора), не суперечить чинному законодавству, реалізація якої належить до компетенції Підгайчиківської сільської ради, може бути реалізований протягом одного бюджетного року та оформлена за формою згідно додатком 1.
  4. Обсяг коштів  – загальна сума кошторису на реалізацію проектів становить 150000 грн. Розмір по с. Підгайчики – 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн., с.Джурків та с.Пищаче – 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн.,  с.Загайпіль, с. Назірна, с.Кобилець по 50000,00 (п’ятдесят тисяч) грн. Вартість одного проекту від 5000,00 грн.
  5. Конкурс - це процес визначення найкращих проектів згідно вимог цього Положення.
  6. Координаційна рада - постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням сільського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію Громадського бюджету (бюджету участі) в Підгайчиківській ТГ.
  7. Автор – це фізична особа віком від 18 років (група фізичних осіб, громадська організація, ініціативна група), яка підготувала і подала на конкурс проект,  що підтверджується паспортом або іншими документами, що підтверджують проживання, місце роботи, навчання на території Підгайчиківської ТГ.
  8. Уточнення бланку-заявки – документ, який надає можливість автору внести зміни або уточнення до поданого раніше проекту в термін до 5  робочих днів;
  9. Бланк аналізу проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів;
  10. Голосування - процес визначення переможців серед поданих проектів мешканцями Підгайчиківської ТГ шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому вигляді, на електронній платформі громади.
  11. Встановлення підсумків голосування – підрахунок Координаційною радою голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених  бланків для голосування, зведених електронних даних.
  12. Проекти-переможці – проекти, що за підсумками голосування набрали найбільшу кількість голосів відповідно до умов Програми. Проекти-переможці окремо визначаються серед проектів з обсягом коштів від 5000,00 грн.  У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту за кількістю голосів в межах відповідної суми, переможцем визнається наступний проект відповідного обсягу за кількістю голосів, реалізація якого не призведе до перевищення суми визначеної Програмою. У випадку якщо проекти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстрі відповідних проектів, які допускаються до голосування.
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Фінансування проектів Громадського бюджету (бюджет участі)  здійснюється за рахунок коштів бюджету Підгайчиківської ТГ та залучення додаткових ресурсів, незаборонених чинним законодавством

2.2. Загальний обсяг коштів Громадського бюджету (бюджет участі) на відповідний бюджетний рік встановлюється не менше 150 000 тис. грн., оголошується щороку та затверджується рішенням сільської ради.

2.3.  Подані для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджет участі)  в Підгайчиківській ТГ проекти повинні бути спрямовані на:

 • благоустрій територій Підгайчиківської ТГ,
 • організацію дозвілля,
 • заходи з енергозбереження,
 • покращення екологічної ситуації на території Підгайчиківської ТГ.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.4. За рахунок коштів Громадського бюджету (бюджет участі) фінансуються проекти, які підтримані шляхом голосування жителями Підгайчиківської ТГ.

  1. Термін реалізації проектів може бути протягом одного бюджетного року, але  за потреби термін реалізації може бути продовжений на один наступний рік.

 

 1. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
  1. Координаційна рада, утворена розпорядженням сільського голови, складається не більше ніж з 9 осіб.
  2. Кількісний та персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням сільського голови на основі пропозицій від представників громадських організацій, депутатів сільської ради, тощо.

3.3. Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час першого засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради, після їх підписання головою та секретарем, оприлюднюють на офіційному веб-сайті Підгайчиківської ТГ.

  1.   Функції Координаційної Ради:
 • приймати рішення про відповідність проектів вимогам цього Положення та Програми;
 • проводити попередній розгляд проектів, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;
 • приймати рішення стосовно викликання акторів на захист  проектів, якщо проектні пропозиції вимагають роз’яснень щодо доцільності та актуальності;
 • приймати рішення щодо відхиляння проекту, якщо автор відмовився від захисту поданої пропозиції без суттєвих причин або не з’явився на зустріч;
 • подавати висновки та рекомендації щодо проектів, поданих для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі);
 • приймати рішення щодо включення проектів в перелік для голосування;
 • приймати рішення у разі необхідності змінювати строки етапів впровадження громадського бюджету;
 • отримувати інформацію про хід реалізації проектів, що фінансуються за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі);
 • визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань Громадського бюджету (бюджету участі) на засіданнях сесії Підгайчиківської сільської ради;
 • контролювати хід реалізації проектів;
 • визначати формат публічного представлення і попереднього обговорення проектів;
 • визначати порядок особистого голосування та розміщення пунктів для голосування та організаційних моментів, пов’язаних з голосуванням;
 • проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт Підгайчиківської ТГ про час та місце проведення засідання;
 • звітувати за результатами реалізації проектів.

3.5 Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються більшістю голосів від складу ради. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.

  1. Координаційна рада затверджується на безстроковий термін з моменту підписання розпорядження сільським головою.
  1.  Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена,  за поданням членів координаційної ради на ім’я сільського голови клопотання та з послідуючим затвердження розпорядженням сільського голови. 
  2.  Координаційна рада діє на підставі Положення про Координаційну раду, Положення про Громадський бюджет  та Програми.
 1. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТІВ

 

4.1 Подаючи проект на реалізацію у рамках Громадського бюджету (бюджету участі)  в Підгайчиківській ТГ його автор засвідчує свою згоду на вільне використання  сільською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації Громадського бюджету.

4.2. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та додати список осіб, які підтримують реалізацію даного проекту.

4.3. Проект повинен відповідати вимогам, визначеним у Положенні та Програмі.

4.4. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення, не більше 10 слів і не повинна суперечити самому проекту, що подається.

4.5. Проект повинен відповідати наступним критеріям:

 • одна заявка - один об'єкт;
 • об’єкт загального користування;
 • актуальність для жителів Підгайчиківської ТГ.
 • узгодженість мети та результату;
 • загальна сума на реалізацію одного проекту становить від 5 000 грн. до 50 000 грн.
 • можливість реалізації протягом бюджетного року.

4.6.  Реалізація проекту знаходиться в межах компетенції виконавчих органів Підгайчиківської сільської ради.

4.7. У випадку, коли реалізація проектів передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до комунальної власності територіальної громади.

4.8. Автор може подати не більше 2 проектів на один бюджетний рік.

4.9. Проекти, що подаються на конкурс, мають формуватися з наступного пакету документів та відповідати таким критеріям:

 • бланк-заявка, згідно з додатком 1 до цього Положення;
 • список з підписами щонайменше 10 фізичних осіб мешканців Підгайчиківської ТГ (окрім автора проекту), які її підтримують;
 • кошторисний розрахунок вартості проекту;
 • за бажанням автора до заявки можуть бути додані фотографії, малюнки, схеми, додаткові пояснення тощо;
 • якщо сума проекту перевищує заявлений кошторис, то автор проекту може залучати додаткові ресурси (роботи, кошти, цінності, не заборонені чинним законодавством.

4.10. У рамках Громадського бюджету (бюджету участі)  не можуть прийматися до розгляду проекти, що:

- розраховані тільки на розробку проектно-кошторисної документації;

- не є цілісними, а мають фрагментарний характер;

- суперечать чинному законодавству України;

- мають обмежений доступ для мешканців Підгайчиківської ТГ;

- передбачають реалізацію проектів приватного, комерційного характеру та отримання прибутку автором.

4.11. Терміни подачі проектів з 15.01. по 15.04. поточного року.

4.12. Проекти подаються в паперовому вигляді до Виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради за адресою: с.Підгайчики, вул. Соборна, 12а.

4.13. Оголошення про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених авторами, для виконання яких надається фінансова підтримка (далі - Конкурс), оприлюднюється за 30 календарних днів до початку приймання документів на офіційному веб-сайті Підгайчиківської ТГ та в інший прийнятний спосіб.

4.14. Автор (автори) проекту може у будь-який момент зняти свою проектну пропозицію з розгляду подавши до Координаційної ради письмову заяву, але зробити це повинен не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку голосування.

4.15. Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів проектів, що засвідчується письмовими заявами авторів.

4.16. Внесення змін щодо суті проекту можливе лише за згодою авторів в результаті додаткових консультацій, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку голосування.

4.17. Автор (автори) проекту або уповноважена ним особа може представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний розгляд представленого проекту.

4.18. Автор (автори) проекту може проводити інформаційну та агітаційну кампанії з метою інформування населення щодо поданих проектів, їх змістовності та актуальності для громади.

4.19. Автор (автори) проекту супроводжує виконання проекту-переможця протягом всього періоду його реалізації, тобто від моменту включення до Програми та винесення на розгляд найближчої чергової сесії сільської ради до повної реалізації проекту.

4.20. Проекти приймаються в строки, встановлені протоколом Координаційної ради, один раз на рік.

 1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ

 

  1. Уповноважена особа (за розпорядженням сільського голови) Виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради веде реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджет участі).
  2. Координаційна рада під час засідань перевіряє повноту і правильність заповнення бланку-заявки проекту, відповідність загальним критеріям визначеним у Положенні та Програмі (додаток 4).
  3. Координаційна рада за необхідністю передає копії заповнених бланків-заявок проектів до відповідних відділів виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожного з проектів (додаток 2).
  4. За результатами розгляду проектів Координаційна рада від 5 до 20 робочих днів з дня отримання проектів здійснює їх аналіз з урахуванням вимог Положення та Програми, формує перелік тих, що будуть представлені для голосування (додаток 4).
  5. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою, телефоном або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або ввести корективи до 5 робочих днів з дня отримання відповідної інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється (додаток 3).
  6. Будь-які втручання у проект, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за письмовою згодою автора (авторів).
  7. Після проведення аналізу всіх проектів Координаційна рада оприлюднює проекти, які допущені для участі у голосуванні на офіційному веб-сайті Підгайчиківської ТГ.
  8. Проекти, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни, не відповідають чинному законодавству тощо, оприлюдненню не підлягають і до розгляду не беруться.
  9. Авторів відхилених проектів повідомляють у  письмовій формі про відмову з відповідним обґрунтуванням.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТИ

 

  1. Відбір проектів, що отримали позитивну оцінку та були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади, які мають реєстрацію місця проживання відповідно до паспортних даних, до довідки про місце реєстрації, акту проживання без реєстрації  на  відповідній території впродовж певного терміну та довідку про ідентифікаційний номер. Також громадяни, які не зареєстровані в громаді, але працюють на її території та мають відповідну довідку з місця роботи, досягли на момент голосування 18 - річного віку.
  2. Голосування проводиться після  оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на веб-сайті Підгайчиківської ТГ та  інший прийнятний спосіб.
  3. Голосування за проекти здійснюється у Підгайчиківській сільській раді, в будинках старостинських округів, старостатах,  шляхом заповнення друкованої версії бланку голосування (додаток 5), де також можна буде ознайомитися з переліком проектів, що беруть участь у голосуванні, а також  у спеціально відведених  місцях, затверджених протоколом Координаційної ради про розташування яких буде попередньо повідомлено (щонайменше за два дні до початку голосування) та у відведені години та електронне голосування
  4. Голосування за проекти проводиться  7  календарних днів, після закінчення терміну подачі проектів та оприлюдненням всіх проектів на офіційному веб-сайті Підгайчиківської ТГ та/або інший прийнятний спосіб.
  5.  Кожен член територіальної громади віком від 18 років може віддати один голос за один проект у кожному з населених пунктів у  кожному періоді, шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому або електронному вигляді.
  1. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи (наявність ідентифікаційного номера) відповідно до цього Положення.
  2. Відповідальні особи за проведення голосування та працівники  Підгайчиківської сільської ради надають загальну інформацію щодо Громадського бюджету та мають право роз’яснювати порядок голосування  за проекти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проекти.
  3. Результати голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті Підгайчиківської ТГ «Громадський бюджет».
  4. Результати голосування (бланки голосування, журнал видачі бланків голосування, протокол голосування) зберігаються у архіві протягом 5 років.

 

 1. ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

7.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, відданих за проект, фінансування якого здійснюватиметься за рахунок Громадського бюджету (бюджету участі), та оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті Підгайчиківської ТГ та в інший прийнятний спосіб.

7.2. Встановлення результатів голосування здійснює Координаційна рада на відкритому засіданні протягом 2 робочих днів після завершення голосування шляхом підрахунку голосів.

7.3. Координаційна рада на своєму засіданні, відповідно до результатів голосування, формує рейтинг проектів та визначає перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти Громадського бюджету (бюджету участі) в Підгайчиківській ТГ. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проекти, які набрали найбільшу кількість голосів до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію Громадського бюджету (бюджет участі) на відповідний рік.

  1.  У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть два або більше проектів, то переможця визначає Координаційна рада методом жеребкування між авторами проектів.
  2. Результати голосування фіксуються у протоколі засідання Координаційної ради.
  3. Рейтинг, перелік проектів та протокол засідання Координаційної ради оприлюднюються до 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів на офіційному веб-сайті Підгайчиківської ТГ та в інший прийнятний спосіб.
  4. У разі обмеження фінансових ресурсів Громадського бюджету (бюджет участі)  на реалізацію проекту, з рейтингового списку береться до уваги перша з них, за умови, що її вартість не призведе до перевищення сум, виділених для реалізації.
 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ
  1. Проекти, які шляхом голосування отримали найбільшу кількість голосів та були рекомендованими до реалізації, мають бути включені до Програми та винесені на розгляд найближчої чергової сесії сільської ради.
  2. За результатами голосування проекти, які включені до Програми та затверджені рішенням сесії сільської ради на підставі протоколу Координаційної ради, що визначає підсумки голосування, підлягають фінансуванню за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі) протягом поточного бюджетного року.
  3. Розпорядник коштів на якого покладено зобов’язання з реалізації проектів-переможців має право у письмовій формі звернутися до автора  проекту з пропозицією внести необхідні зміни до кошторису  витрат  в разі необхідності. Дані зміни мають бути обґрунтованими та не суперечити основній меті проекту, яку зазначив автор (автори). Внесені зміни до кошторису витрат не повинні перевищувати попередньо вказану вартість проекту.
  4. В разі, якщо не надійдуть проектні пропозиції від старостинських округів, кошти, які передбачені на даний округ можуть бути розділені на проекти інших населених пунктів.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

9.1 Про результати реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджет участі), Координаційна рада формує загальний звіт на основі звітів, що надійшли від головного розпорядника коштів.

9.2 Загальний звіт про виконання Програми виноситься на чергове пленарне засідання сесії Підгайчиківської сільської ради в кінці бюджетного року головою Координаційної ради.

9.2 Звіт про виконання Програми підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Підгайчиківської ТГ.

 

 

Секретар ради                                                                     Богдан АНДРУСЯК

 

Додаток 2

до рішення  Підгайчиківської сільської ради

від 13.12.2021 року №315-VІ/2021

 

 програма

«громадський бюджеТ (БЮДЖЕТ УЧАСТІ)  в ПІДГАЙЧИКІВСЬКІЙ територіальній громаді на 2021-2023 роки»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ

Програма «Громадський бюджет (бюджет участі)  в Підгайчиківській територіальній громаді на 2021-2023 роки» (далі-Програма)  встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Підгайчиківської сільської ради та жителів Підгайчиківської територіальної громади (далі- Підгайчиківська ТГ) щодо реалізації проектів поданих за рахунок коштів  бюджету територіальної громади.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів Громадського бюджету (бюджет участі).

У Програмі застосовуються наступні терміни та поняття:

 • Координаційна рада – створений розпорядженням сільського голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджету у Підгайчиківській ТГ визначених цією Програмою;
 • проект – пропозиція завдання, яка подана автором та має підтримку не менше 10 осіб (крім автора), яка не суперечить діючому законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції органів Підгайчиківської сільської ради, відповідає критерію загальної доступності жителів до виконаного проекту, має конкретне визначене місце реалізації, спрямована на вирішення окремої проблеми протягом бюджетного року в Підгайчиківській ТГ відповідно до критеріїв бланку-заяви, з врахуванням обсягу коштів, які встановлені цією Програмою

Не приймаються до розгляду проекти:

 1. містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики чи натяки на насильство чи суїцид, повалення влади, зміну конституційного ладу країни, тощо;
 2. розраховані тільки на виконання проектної документації;
 3. носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);
 4. суперечать чинному законодавству України;
 5. передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.
 • автор – громадянин України віком від 14 років, який має реєстрацію місця проживання чи місця перебування в офіційних документах в Підгайчиківській ТГ або довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи що підтверджують проживання в громаді;
 • критерії форми заявки – ознаки, які встановлені бланком-заявою проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів бюджету Підгайчиківської ТГ;
 • обсяг коштів – загальна сума кошторису на реалізацію проекту не може бути меншою 5 тис.грн. та перевищувати 50 тис. грн. на 1 проект;
 • картка аналізу проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів;
 • пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені протоколом Координаційної ради ;
 • голосування – процес визначення жителями Підгайчиківської ТГ, проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому вигляді;
 • встановлення підсумків голосування – підрахунок Координаційною радою голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування;
 • проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів відповідно до умов Програми. Проекти-переможці окремо визначаються серед проектів з обсягом коштів від 5 до 50 тис. грн. (включно). У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту за кількістю балів в межах відповідної суми, переможцем визнається наступний проект відповідного обсягу за кількістю балів, реалізація якого не призведе до перевищення суми визначеної Програмою для проектів з відповідним обсягом коштів. У випадку якщо проекти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстрі відповідних проектів, які допускаються до голосування;
 • головний розпорядник коштів  – бюджетна установа в особі  керівника, який отримує повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців;
 • сайт Підгайчиківської територіальної громади – розділ сайту «Громадський бюджет», який знаходиться за адресою: http://pidgaychykivska.gromada.org.ua

 

ІІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА

В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у жителів Підгайчиківської ТГ, виникають ідеї як покращити своє село чи вулицю.

В той же час чинне законодавство не дає чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління та формування бюджету, хоча й пропонує деякі механізми, що можуть бути застосовані при залученні громадських активістів до процесів управління на місцях (громадські слухання, громадські ради). При цьому на сьогодні має місце низький рівень довіри до всієї влади, в тому числі й до місцевої.

Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання «Громадського бюджету» на місцевому рівні.

Саме методологія громадського бюджетування (від. англ. participatory budgeting), як форма прямої демократії, визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, в який спосіб витрачати частину сільського бюджету, що є основою цієї Програми.

Таким чином, затвердження Програми «Громадський бюджет (бюджет участі) в Підгайчиківській територіальній громаді на 2021- 2023 роки» створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення  та  прийняття  рішень,  в  якому  звичайні  люди  вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету громади та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.

III. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців Підгайчиківської ТГ.

 

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії відділів виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради та громадян в бюджетному процесі, залучаючи населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні сприяє розв’язанню найбільш нагальних проблем сіл.

Виконання Програми розраховано на 2021–2023 роки:

-2021 рік підготовчий етап, проведення інформаційно-розяснювальної роботи;

-2022 рік передбачає виконання заходів, що визначені завданнями 1 – 4 розділу V Програми.

 

V. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

План заходів щодо реалізації завдань Програми

п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін

виконання

1

2

3

4

Завдання 1. Подання проектів

1.1

Інформаційна компанія щодо ознайомлення жителів громади з основними принципами та можливостями Громадського бюджету (бюджету участі), вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання пропозицій

Координаційна рада

 

2021 рік

Протягом строку дії Програми

1.2

Подання Проектів  відповідно до критеріїв форми заявки з врахуванням, обсягу коштів та тематики, які встановлені цією Програмою за адресою:

78256, с.Підгайчики, вул. Соборна, 12а.

 

Автори

Щорічно з 15 січня до 15 лютого

протоколом Координаційної ради

1.3

Створення реєстру поданих проектів, які допущені до голосування та їх  сканування.

Координаційна рада

 

Протягом терміну подання проектів

Завдання 2. Аналіз пропозицій

2.1

Перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви та передача його до відділів виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проекту. У випадку якщо пропозиція є неповною або заповненою з помилками Координаційна рада повідомляє про це автора, який вносить корективи. У іншому випадку Проект не передається на опрацювання.

Координаційна рада

7 календарних днів .

2.2

Передача перевірених проектів (за потреби) до відділів виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради.

Координаційна рада

 

Від  5 робочих днів після перевірки заповнення бланку пропозицій

2.3

Проведення визначення порядкового номера проекту у реєстрі проектів, які допускаються до голосування .

Координаційна рада

 

До 5 робочих днів після остаточного визначення проектів, які допускаються до голосування

2.4

Розміщення на веб-сайті Підгайчиківської ТГ копій проектів (за винятком персональних даних автора проекту), які допускаються до голосування. Не допускаються до голосування незалежно від отриманої оцінки проекти, по яким було зафіксовано порушення в процесі уточнення, зокрема надання уточнень членами координаційної ради, які не є авторами цих проектів. 

Координаційна рада

 

До 5 робочих днів після визначення порядкового номера проекту у реєстрі проектів, які допускаються до голосування.

Завдання 3. Визначення проектів-переможців

3.1

Визначення громадської думки шляхом:

 • паперового голосування  за формою бланку для голосування;

 

Жителі ПідгайчиківськоїТГ

7 календарних днів з початку дати голосування визначеної протоколом Координаційної ради

3.2

Підрахунок голосів відповідно до отриманих заповнених бланків для голосування У випадку дублювання голосування зараховується голос, який був перший. Визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми

Координаційна рада

Протягом 2 робочих днів після закінчення голосування

3.3

Розміщення на сайті Підгайчиківської ТГ у розділі «Громадський бюджет» результати голосування.

Координаційна рада

 

5 робочих днів після закінчення голосування

 

3.4

Подання на затвердження рішенням сесії сільської ради переліку  проектів-переможців, які підтвердженні протоколом координаційної ради, що визначає підсумки голосування

Координаційна рада

 

Не пізніше ніж за  2  дні  до призначення чергової сесії  сільської ради

Завдання 4. Реалізація проектів-переможців

4.1

Обов’язкове включення головним розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців враховуючи вимоги діючого законодавства.

Головний розпорядник коштів

Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

4.2

Включення бюджетного запиту, із проектом-переможцем, до проекту сільського бюджету перед поданням його на розгляд Підгайчиківської ТГ.

Відділ фінансів,економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Підгайчиківськоїсільської ради

Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

4.3

У випадку відсутності встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми, передбачити у проекті сільського бюджету на наступний рік видатки по цій Програмі відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради з подальшим розподілом видатків за результатами голосування за розпорядником коштів до повноважень яких відноситься реалізація проектів та додержанням вимог пунктів 4.1-4.2 завдання 4.

Відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Підгайчиківської  сільської ради

Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

4.4

Виконання головним розпорядником проектів-переможців.

Головний розпорядник коштів

Протягом бюджетного року

4.5

Офіційне подання головними розпорядниками коштів звітів до Координаційної ради, квартальних звітів стосовно стадії виконання проекту-переможця.

Головний розпорядник коштів

Щоквартально до 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом

4.6

Офіційне подання головним розпорядником коштів до Координаційної ради річного звіту щодо виконання проекту-переможця, із результативними показниками та показниками затрат, продукту, ефективності, якості та фото виконаного об’єкту. 

Головний розпорядник коштів

Протягом 10 робочих днів після виконання завдання

4.7

Розміщення узагальнених квартальних та річних звітів головних розпорядників коштів на офіційному веб-сайті Підгайчиківської ТГ.

Координаційна рада,

 

Щоквартально протягом 5 робочих днів після отримання звітів

           

 

VI. ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Суми коштів, цілі та напрямки використання по кожному проекту-переможцю визначаються після офіційного оприлюднення результатів голосування та визначення переможців. По кожному проекту-переможцю головний розпорядник коштів надає на поточний бюджетний рік бюджетний запит та ґрунтовні розрахунки до нього (з визначенням напрямків використання, назв об’єктів, термінів виконання та іншої необхідної інформації).  На підставі таких даних проекти-переможці та відповідні суми коштів передбачаються за пропозицією розпорядника в плані соціально-економічного розвитку відділом фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради на поточний рік, шляхом внесення змін до програми соціально-економічного розвитку громади.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів бюджету ТГ за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, визначених в рішенні сільської ради про бюджет ТГ на відповідний бюджетний період  та інших джерел не заборонених законодавством України.

В разі наявності власного внеску (в грошовій та натуральній формі) передбаченого проектом (зазначено в гарантійному листі (форма1)).

Головний розпорядник бюджетних коштів, до повноважень яких належить реалізація проектів-переможців Програми за кошти  бюджету ТГ, визначаються в рішенні про бюджет ТГ на відповідний бюджетний період.

В разі наявності власного внеску (в грошовій чи натуральній формі) передбаченого проектом (зазначеного в гарантійному листі).

 

VIІ. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Паспорт програми визначає суму коштів, необхідних для виконання проекту(ів) –переможця(ів) Програми, законодавчі підстави його реалізації, мету, завдання, напрямки діяльності,  а також результативні показники,  на підставі яких здійснюється контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз бюджетної програми.

До повноважень яких відноситься реалізація проекту(ів)-переможця(ів) Програми  та затверджується у місячний термін після затвердження бюджету Підгайчиківської ТГ  на відповідний період.

VIІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснюють сільська рада та Координаційна рада відповідно до повноважень.

Відповідальні виконавці у процесі виконання програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Головний розпорядник коштів в межах своїх повноважень здійснює оцінку ефективності програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності програми здійснюється на підставі аналізу результативних показників, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм.

Результати оцінки ефективності бюджетних програм, а також висновки фінансового відділу, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.

 

IХ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • створення ефективного механізму взаємодії відділів виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради та жителів Підгайчиківської ТГ в бюджетному процесі;
 • залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;
 • формування довіри громадян до місцевої влади;
 • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
 • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям Підгайчиківської ТГ можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику громади;

вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів Підгайчиківської ТГ.

 

 

 

 

 

№ п/п

Очікувані показники

Одиниця виміру

2021 р.

2022 р.

Витрати

1.1

Інформаційна компанія

тис. грн.

2

2

1.2.

Реалізація проектів-переможців

тис. грн.

2

150

Продукти

2.1.

Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів

одиниць

4

4

2.2.

Проведення процедури  голосування

одиниць

0

1

2.3

Кількість реалізованих проектів

одиниць

-

4

Ефективності та якості

3.1

Відсоток виконання проектів – переможців

%

-

100

3.2

Відсоток залучення жителів Підгайчиківської ТГ до участі в Програмі

%

-

5

 

Х. ЗВІТНІСТЬ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Щорічно відповідальний виконавець Програми – головний розпорядник бюджетних коштів складає підсумковий звіт про результати її виконання за минулий бюджетний рік та протягом першого кварталу подає його на розгляд до Підгайчиківської сільської ради разом із пояснювальною запискою.

           

Секретар ради                                                                         Богдан АНДРУСЯК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь