ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

Про виконання бюджету Підгайчиківської територіальної громади за 9 місяців 2021

Дата: 02.12.2021 15:21
Кількість переглядів: 292

Фото без опису

Підгайчиківська сільська рада

Коломийського району  Івано-Франківської  області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

від 23 листопада  2021 року                      №67                                      с. Підгайчики

Про виконання бюджету

Підгайчиківської територіальної громади

за 9 місяців 2021

 

   За  9 місяців  2021 року  сума надходжень до загального та спеціального  фондів  сільського бюджету склала 24 625 561 грн. 82коп., з них доходи загального фонду –24 558 647 грн.59 коп., або 96,19  відсотка до плану за 9 місяців  2021 року,спеціального фонду – 66 914 грн.23 коп., або  33,44    відсотка до уточненого плану за 9 місяців  2021 року.

       У надходженнях до  загального фонду  сільського бюджету міжбюджетні трансферти  склали 17 749 000 грн.00 коп., або 97,71 відсотків до плану за  9 місяців  2021 року, з яких:

     - базова дотація -3 739 500 грн.;

     - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –

11 890 600   грн.;

    - додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  - 979 500 грн.;

      - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків  у сфері освіти  за рахунок коштів освітньої субвенції – 779 200 грн.;

    - субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 53 800грн.;

    - інші субвенції з місцевого бюджету – 1000 грн.;

    - субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної  субвенції з державного бюджету – 138 400 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 38 000 гривень;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -109 000 гривень;

- субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 20 000 гривень.

         Доходів загального фонду ( без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 6 809 647 грн. 59 коп., що складає 92,45  відс. до уточненого плану на відповідний період.

            Найбільшу питому вагу у власних доходах загального фонду  сільського бюджету складає податок на майно, якого надійшло  за  9 місяців  1 952 713грн. 97  коп. при плані 1 061 000 грн.00 коп., що складає 184,04 відсотка.

Доходів спеціального фонду надійшло (без урахування міжбюджетних трансферт) 66 914 грн.63 коп. , що складає 44,28 відс. до уточненого плану на звітний період.

Основну питому вагу у складі доходів спеціального фонду займають кошти від продажу землі , сума надходжень яких становить  5 784,37 грн.

      Витрати   сільського  бюджету по загальному  та спеціальному фондах за звітний період склали  23 988 270,29 коп., або 82,80 відсотка  до уточненого плану за 9 місяців 2021 року (28 761 260,47 коп.),

в тому числі:

    -   по загальному фонду  грн.23 959 570,29 коп., або 84,18 відсотка до уточненого плану за 9 місяців  (28 467 810  грн. 47 коп.);

    -   по спеціальному фонду  витрат  за 9 місяців 2021 року  складає

28 700,00, або 9,78 відсотка до уточненого плану.

         Основну питому вагу у загальному обсязі видатків займають видатки на виплату заробітної плати, оплату за спожиті бюджетними установами тепло - енергоносії та інші захищені статті бюджету 23 084 422  грн. 01 коп.,з них:

    - видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями –22 072 494,95 грн.     (90,05відс.),

    - оплату за спожиті тепло - енергоносії – 869 032,84 грн. (75,79 відс. ).

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи наведене, сільська рада

                                                          ВИРІШИЛА:

 

        1. Інформацію щодо виконання сільського бюджету за  9 місяців  2021 року  взяти до уваги.

       2. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за  9 місяців 2021 року  згідно з додатком.    

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Оксану Герелюк.

 

         Заступник сільського голови                              Роман Марціновський

 

 

 

  Додаток

до рішення виконавчого комітету сільської ради

 23.11 . 2021 р. № 67

 

ЗВІТ

про виконання сільського бюджету  територіальної громади за доходами та видатками

за  9 місяців    2021 року

грн.

 

Код

 

Найменування доходів

 

Уточнений план за 9 місяців 2021рік

Виконано

за 9 місяців 2021 року

Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

 

 

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

5 096 600,00

3 491 065,96

68,50

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

 

4 500,00

 

2 800,16

 

64,16

 

13030000

 

Рентна плата за користування надрами

 

0,00

 

87,00

 

0,0

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

 

0,00

 

146,73

 

0,0

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

 

0,00

 

498,37

 

0,00

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

43 900,00

 

55 619,75

 

121,32

18010000

Податок на майно, всього

1 061 000,00

1 952 713,97

184,04

 

в тому числі

 

 

 

18010100-

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

191 000,00

186 781,72

97,79

18010500-

18010900

 

Земельний податок та орендна плата

870 000,00

1 765 932,25

202,98

18050000

Єдиний податок

1 157 100,00

1 264 601,15

109,29

21080000

Інші надходження

700,00

27 990,00

          3998,57

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

450,00

3 308,37

735,19

22090000

Державне мито

1 900,00

1 870,99

 

97,47

24060000

Інші надходження

0,00

8 945,14

0,0

 

Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів)

7 366 150,00

6 809 647,59

92,45

 

40000000

Офіційні трансферти

18 165 300,00

17 749 000,00

97,71

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

3 739 500,00

3 739 500,00

100,00

41020100

Базова дотація

3 739 500,00

3 7395 00,00

100,00

 

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

 

11 928 600,00

 

11 928 600,00

 

100,00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

11 890 600,00

11 890 600,00

100,00

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій

38 000,00

38 000,00

100,00

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

979 500,00

979 500,00

100,00

 

 

 

41040200

Додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

 

 

 

979 500,00

 

 

 

979 500,00

 

 

 

100,00

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

1 517 700,00

1 101 400,00

72,57

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

 

        1 160 900,00

 

     779 200,00

 

            67,12

 

 

 

41051200

 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

 

53 800,00

 

 

 

53 800,00

 

 

 

100,00

 

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова  українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

 

 

109 000,00

 

 

109 000,00

 

 

100,00

41053300

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування

 

25 000,00

  

     20 000,00

 

80,0

 

 

41053900

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

13 300,00

 

 

1 000,00

 

 

7,52

 

 

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

 

155 700,00

 

 

 

138 400,00

 

 

 

88,89

 

Всього доходів загального фонду

25 531 450,00

24 558 647,59

96,19

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

 

 

19010000

Екологічний податок

1 500,00

1 730,67

115,38

25000000

Власні надходження бюджетних установ

149 625,00

59 399,19

39,70

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

0,00

1 454,99

0,00

33010000

Кошти від продажу землі

      0,00

5 784,37

0,00

40000000

Офіційні трансферти

49 000,00

        0,00

0,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

49 000,00

        0,00

0,00

 

Всього доходів спеціального фонду (без врахування трансфертів)

151 125,00

66 914,23

46,87

 

Всього доходів спеціального фонду

200 125,00

66 914,23

33,44

 

Всього доходів загального і спеціального фондів

25 731 575,00

24 625 561,82

 

95,70

 

 

 

 

 

Код

 

 

Найменування бюджетної програми

 

Уточнений план за 9 місяців 2021 року

 

 

    Виконано

за 9 місяців 2021 року

 

Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

 

 

 

Видатки

 

 

 

 

 

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

3 459 700,00

 

 

3 200 475,86

 

 

92,51

0110180

Інша діяльність у сфері державного управління

55 000,00

7 453,50

      13,55

0111010

Надання дошкільної освіти

3 915 700,00

2 890 369,33

      73,81

 

0111021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

 

4 662 659,00

 

   3 962 672,71

 

84,99

 

0111031

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

  

   11 890 600,00

 

11 229 856,99

 

94,44

 

 0111061

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

 

   510 000,00

 

     448 202,97

 

87,88

 

0111142

Інші програми та заходи у сфері освіти

 

41 000,00

 

0,00

 

       0,00

0111151

Забезпечення діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

25 000,00

0,00

0,00

0111152

Забезпечення діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

1 160 900,00

765 627,44

65,95

 

   0111181

Співфінансування заходів,що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на забезпечення якісної,сучасної,доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

5 200,00

0,00

0,00

 

   0111182

Виконання заходів,спрямованих на забезпечення якісної, сучасної,доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

109 000,00

0,00

0,00

 

0111200

Надання освіти  за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

 

44 900,00

 

39796,47

 

     88,63

 

 

          Начальник фінансового відділу                                           Оксана Герелюк

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь