ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

Про затвердження положення про квартирний облік при Підгайчиківській сільській раді

Дата: 02.12.2021 15:11
Кількість переглядів: 239

Фото без опису

Підгайчиківська сільська рада

Коломийського району  Івано-Франківської  області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

від 23 листопада  2021 року                 №71                                  с.Підгайчики

                                                                                                    

Про затвердження положення про

квартирний облік  при

Підгайчиківській сільській раді

 

          З метою упорядкування процедури постановки на квартальний облік громадян, що потребують поліпшення умов проживання на території Підгайчиківської сільської ради, відповідно до вимог статті 144 Конституції України, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР та Укпрофради від 11 грудня 1984року №470, керуючись Житловим  кодексом Української  РСР,  а також підпунктом 2 пункту ’’а’’статті  30,  пункту 3 частини 4 статті 42  частини 1 та частини 2 статті 52, частини 6 статті 59, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської  ради.

                                    

                                                                 ВИРІШИВ:

 

1.         Затвердити  Положення про квартирний облік при виконавчому  комітеті  Підгайчиківської сільської ради ( додається).

2.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань формування житлового фонду соціального призначення і фонду житла для тимчасового проживання при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради.    

 

Заступник сільського голови                             Роман МАРЦІНОВСЬКИЙ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  виконавчого комітету

№71 від 23.11. 2021 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про квартирний облік при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради (надалі - Положення) розроблено на підставі: Житлового кодексу Української РСР, Правил обліку громадян,  які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок  від 11 грудня 1984р. № 470, Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 238, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про національну поліцію», «Про прокуратуру», «Про службу безпеки України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

1.2. Дане Положення встановлює єдиний порядок зарахування на облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території Підгайчиківської сільської ради. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,  виконавчим комітетом сільської ради  ведеться в одному напрямку - квартирний облік.

1.3. Підставою для взяття громадян України на квартирний облік при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської  ради є:

а)  забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня, а саме: на кожного члена сім’ї, що проживають разом, припадає менше 6,0 кв.м., включно;

б) проживання чи  реєстрація на території Підгайчиківської сільської  ради на протязі 5 років (п’яти років).

Крім випадків передбачених діючим законодавством.

1.4. Облік громадян ведеться за напрямками черговості:

а) громадяни, які мають позачергове право на отримання житла;

б) громадяни, які мають першочергове право на отримання житла;

в) загальна черговість громадян потребуючих поліпшення житлових умов.

1.5. Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік. 

1.6. Орган, що розглядає питання та приймає рішення про зарахування на квартирний  облік:

а) постійно діюча комісія з житлових питань виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради,  надає рекомендації виконавчому комітету;

б) виконавчий комітет сільської ради своїм рішенням зараховує чи не зараховує заявника до квартирної черги.

1.7. Термін розгляду та прийняття рішень: один місяць з дня отримання необхідних документів.

 

2 Особи, які можуть бути зараховані на квартирний  облік

2.1.  На квартирний облік можуть бути зараховані особи, яким виповнилось 16 років (Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування. ), постійно проживають або зареєстровані на території Підгайчиківської сільської  ради (відповідно до  п. 1.3. Положення) при наявності однієї з наступних підстав:

2.1.1. забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня - тобто у випадку, коли:

- на одну особу припадає 6,0 кв.м або менше 6,0 кв.м житлової площі в квартирі (загальна площа квартири (будинку) до уваги не береться) та не менше п’яти років проживають на території Підгайчиківської сільської ради.

2.1.2. невідповідність будинку (чи квартири), де мешкає особа, санітарно-технічним вимогам, що підтверджується рішенням виконавчого комітету (п. 5 Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затверджено постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.1984р. № 189);

2.1.3. наявність тяжкої форми хронічного захворювання (згідно переліку хронічних захворювань затверджених наказом МОЗ УРСР від 08 лютого 1985 р.  № 52), у зв'язку з чим особа не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї;

2.1.4. проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів (пп. «б» п. 1.3. Положення);

2.1.5. проживання не менше п’яти років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

2.1.6. проживання у гуртожитках;

2.1.7. проживання в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин;

2.1.8. проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше за 9 років, крім подружжя, (розглядаються випадки, коли жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).

2.1.9. внутрішньо переміщені особи з числа інвалідів війни визначених у пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та членів їх сімей; а також членів сімей загиблих, визначені абзацами четвертим- восьмим, шістнадцятим-двадцять другим пункту 1 ст.10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

2.2. На пільговий квартирний облік (відповідно до п. 1.4. Положення) зараховуються особи, що користуються пільгами:

2.2.1. На позачергове отримання житла мають право:

а) громадяни, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання;

б) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення   терміну  перебування  у сім'ї опікуна  чи піклувальника,  прийомній  сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, а також особи з їх числа у разі відсутності житла або неможливості  повернення  займаного  раніше  жилого  приміщення  в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років,  у  разі відсутності в таких дітей житла зараховуються на квартирний облік за місцем їх походження або  проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування,  за  заявою  опікуна  чи піклувальника, прийомних  батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає  дитина, або органу опіки та піклування – ч. 1 ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»);

г) діти-інваліди, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або в інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;

д) громадяни, незаконно засуджені і згодом реабілітовані, за неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

е) особи, які належать до інвалідів війни (ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

є) особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 10);

ж) особи, обрані на виборну посаду, коли це пов’язано з переїздом в іншу місцевість;

з) члени сім’ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов’язків у Верховній Раді України на постійній основі;

и) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія І, категорія ІІ та діти, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду (абз. 1 п. 10 ч. 1 ст. 20, п. 3 ч. 1 ст. 21, п. 7 ч. 3 ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»));

і) сім'ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у  разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей (ст. 46 Житлового кодексу УРСР);

ї) працівники протитуберкульозних закладів у разі виникнення професійного захворювання на туберкульоз.

й) інші категорії осіб, пільги, яким встановлені чинним законодавством.

2.2.2. На першочергове отримання житла мають право:

а) інваліди Великої Вітчизняної  війни  і сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особам;

б) Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, а також особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» усіх трьох ступенів;

в) особи, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, перелічених у списку захворювань, затвердженому Міністерством охорони здоров’я СРСР за погодженням з Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях та ВЦРПС:

- особи, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

- медичні працівники, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов’язків;

г) учасники бойових дій та учасники війни;

д) інваліди праці I і II груп та інваліди I і II груп з числа військовослужбовців;

е) особи, які стали інвалідами I і II груп у зв’язку з виконанням державних або громадських обов’язків, виконанням обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку;

є) сім’ї осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов’язків, виконанні обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку;

ж) сім’ї осіб, які загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку;

з) робітники і службовці, які тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

и) матері, яким присвоєно звання «Мати-героїня»;

і) багатодітні сім’ї (які мають у своєму складі трьох і більше дітей) і одинокі матері, з урахуванням особливостей зазначених в абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» (ст. 45 Житлового кодексу УРСР);

ї) сім’ї при народженні одразу двох або більше дітей;

й) вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних учбових закладів;

к) особи, які проживають у ветхих будинках, що не підлягають капітальному ремонту;

л) інші категорії осіб, пільги, яким встановлені чинним законодавством.

 

3.   Перелік документів необхідних для зарахування на квартирний облік

 

3.1. Для зарахування на квартирний облік громадянам необхідно зібрати та подати до виконкому міської ради наступні документи:

3.1.1. заяву, підписану всіма повнолітніми членами сім'ї, які зараховуються на облік.

3.1.2.  довідку про склад сім'ї та реєстрацію:

Довідка видається виконавчим комітетом міської ради для мешканців яка дійсна протягом одного місяця з моменту видачі.

3.1.3. довідки з місця роботи осіб, які підписали заяву про зарахування на квартирний  облік.

В довідці повинно бути зазначено чи особа перебуває (не перебуває) на квартирному або кооперативному обліку за місцем праці.

3.1.3.1. Якщо особа є підприємцем - подається копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

3.1.3.2. Якщо особа не працює і є пенсіонером - копія пенсійного посвідчення.

3.1.3.3. Якщо особа не працює – довідки, що засвідчують факт перебування особи без постійної роботи.

3.1.4. копії паспортів повнолітніх осіб (І-D карток при наявності), які зазначені в представленій довідці про склад сім’ї (сторінки 1, 2, 10, 11). При поданні документів особа повинна мати з собою для звірки оригінали паспортів, з яких зроблено копії. До І-D картки обов’язково має бути довідка про реєстрацію місця проживання.

3.1.5. акт обстеження житлових умов.

Для отримання акту обстеження житлових умов особа, яка бажає стати на квартирний облік, звертається до виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради (Додаток 1 до Положення).

3.1.6. засвідчені копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей).

Якщо на облік зараховується не одна особа, вона повинна надати копії свідоцтв  (про одруження, про розлучення, про народження дітей) до загального відділу апарату виконавчого комітету, який приймає документи та засвідчує їх, при наявності відповідних оригіналів (документів).

3.1.7. копія технічного паспорту та копія документу, що підтверджує право власності на житло (свідоцтво про право власності - якщо квартира приватизована).

Копії засвідчуються   безпосередньо спеціалістом апарату виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради, який приймає документи, при наявності відповідних оригіналів документів.

3.1.8. копію договору найму житла між власником і наймачем,  якщо особа проживає за договором найму жилого приміщення в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності або в будинках комунальної власності.

3.1.9. оригінал медичного висновку (форми №3) лікарсько-консультативної комісії (медико-соціальна експертиза), якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання

3.1.10. копії документів, які підтверджують право на пільгиякщо особа, яка стає на квартирний облік, має право на пільги.

3.1.11. інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на заявника та усіх членів сім’ї, які стають на квартирний облік. (відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету міської ради).

3.2. До документів, що підтверджують право на пільги, належать такі, що засвідчують особливий статус особи (ветеран війни; герой Радянського Союзу, герой Соціалістичної праці; особа, нагороджена орденами Слави трьох ступенів; особа, яка має статус ліквідатора  аварії на ЧАЕС; особа, яка має статус учасника бойових дій, військовослужбовця; особа, заражена вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій; інвалід праці І і ІІ груп; тощо).

 

4.  Подання документів


        4.1. Особа, яка бажає стати на квартирний облік подає до виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради заяву та визначений  у п. 3.1. Положення перелік необхідних документів.

 

5. Прийняття рішення
5.1. Подана громадянином заява та пакет документів проходить наступні етапи:

5.1.1. реєстрація заяви та доданого до неї пакету документів  в книзі реєстрації заяв громадян;

5.1.2. розгляд і накладення резолюції  Підгайчиківського сільського голови;

5.1.3.  розгляд документів постійно діючою комісією з житлових питань виконавчого комітету міської ради та надання висновків виконавчому комітету  для прийняття рішення.  

5.1.4. прийняття відповідного рішення на черговому засіданні виконкому сільської  ради;

5.1.5.  внесення змін до журналу по квартирному обліку громадян, на підставі прийнятого рішення;

5.2. В 15-денний термін з моменту прийняття рішення виконавчий комітет сільської ради надсилає поштою повідомлення громадянину про зарахування (чи відмову у зарахуванні) його на квартирний  облік.

 

6. Зняття з квартирного обліку

6.1.  Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:

6.1.1. поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

6.1.2. виїзду на постійне місце проживання до  іншого  населеного пункту;

       6.1.3. припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом УРСР, п. 29  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, та  іншими  актами  законодавства Української РСР;

6.1.4. засудження  до  позбавлення  волі  на  строк  понад  шість місяців, заслання або вислання;

6.1.5. подання  відомостей,  що  не  відповідають дійсності,  які стали підставою  для  взяття  на  облік,  або  неправомірних   дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.

6.1.6 надання заявникові або члену сімї земельної ділянки для індивідуального будівництва.

6.2. Громадяни виключаються із списків осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання жилих приміщень, якщо вони були необґрунтовано включені до цих списків або втратили вказане право.

6.3. Громадяни знімаються з пільгової черги у разі смерті на протязі місяця після отримання інформації про смерть особи, яка перебувала на пільговій квартирній черзі.

6.3.1. Громадяни, знімаються з загальної квартирної черги у разі смерті, якщо на протязі року спадкоємці не подали заяву про переведення квартирної черги на них  (ст. 1270 Цивільного кодексу України – шість місяців на прийняття спадщини, ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України – шість місяців на звернення до адміністративного суду за захистом прав від дня, коли особа дізналась про порушення своїх прав), у випадку якщо спадкоємці стояли разом з померлим на квартирній черзі.

6.4. Громадяни знімаються з пільгової та загальної квартирної черги, якщо вони тричі не здійснили перереєстрацію передбачену п. 7.1. Положення.

6.5. Поновлення (відновлення) в квартирній черзі  можливо лише за рішенням суду, яке набрало законної сили.  

6.6. Про зняття з обліку (виключення із списку) громадяни у 15-денний строк  повідомляються у письмовій формі  вказавши підстави зняття з обліку (виключення із списку).

 

7. Перереєстрація

7.1. Виконавчий комітет Підгайчиківської сільської ради щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня проводить перереєстрацію громадян, які перебувають  на квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані (п. 25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. №470).

7.2. Виявлені зміни вносяться в облікові справи громадян, книгу обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень.

7.3. Перереєстрація здійснюється на підставі заяв громадян (Додаток 2 до Положення), що перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради.

8. Затвердження списків

 

         8.1. Після проведення перереєстрації голова постійно діючої комісії з житлових питань виконавчого комітету міської ради здійснює моніторинг змін в облікових справах громадян та по квартирній черзі.

         8.2. У випадку, коли після моніторингу виявляються зміни, які призводять до руху квартирної черги, то голова постійно діючої комісії з житлових питань виконавчого комітету міської ради готує списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов на затвердження виконавчим комітетом.

         8.3. Формуються та затверджуються три основні списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до пунктів 1.4., 2.1. та 2.2. Положення:

         а) основний список (в даному списку перебувають всі громадяни, що знаходяться в квартирній черзі);

         б) список громадян, які мають право першочергового отримання житла;

         в) список громадян, які мають право позачергового отримання житла.  

         8.4. Також формуються, проте не затверджуються, списки громадян за категоріями пільг.

         8.5. Затверджені списки громадян, що потребують поліпшення житлових умов, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації, протягом п’ятнадцяти днів з дня затвердження, шляхом розміщення на офіційному сайті Підгайчиківської сільської ради. 

 

9. Журнали

9.1. Заяви громадян відносно постановки на квартирний облік при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради реєструються  секретарем  постійно діючої комісії з житлових питань виконавчого комітету міської ради в Журналі (книзі) реєстрації заяв громадян про взяття на квартирний облік (Додаток 3 до Положення).

9.2. Заяви громадян на перереєстрацію в квартирній черзі при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради реєструються секретарем постійно діючої комісії з житлових питань виконавчого комітету міської ради в Журналі (книзі) перереєстрації громадян, що перебувають на квартирній черзі при виконавчому комітеті міської ради (Додаток 4 до Положення).

 

 

 

Заступник сільського голови                             

                                                                            

                        Роман Марціновський

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

до Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Підгайчиківської  сільської  ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету

№   від     2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

А К Т

обстеження житлових умов заявника

«_____» __________________ 20____ року

________________________________________________________________________________

Проживає за адресою: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Комісія в складі:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

при перевірці житлових умов на місці встановила:

 

1. Жила площа (кількість кімнат, їх площа, підсобні приміщення тощо) _______ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Будинок належить на праві особистої власності гр. ________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Коротка характеристика будинку та жилої площі (будинок з цегли, деревяний, аварійний; кімната суха, світла, ізольована, прохідна, сира, тощо) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Благоустрій будинку або даної квартири: водопостачання (централізоване, водопровід), каналізація, опалення (центральне, пічне), ванна тощо __________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

5. На кого відкрито особові рахунки: __________________________________

__________________________________________________________________

6. Хто проживає на даній житловій площі:

 

Прізвище,

ім’я по батькові

Рік народження

Родинні

 відносини

З якого часу проживає в населеному

пункті

Місце роботи,

посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Додаткові відомості про заявника, його сім’ю: __________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Висновок чи пропозиції комісії: ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис голови комісії:

 

______________

                (підпис)

_____________________

                   (ПІБ)      

Підпис членів комісії:

 

______________

                (підпис)

_____________________

                  (ПІБ)      

 

______________

                (підпис)

_____________________

                (ПІБ)      

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Заступник сільського голови                                     Роман Марціновський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської  ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету

№   від      2021 р.

 

 

 

 

 

Сільському  голові

__________________________________

(П.І.Б. міського голови)

___________________________________

(П.І.Б.  та адреса проживання заявника)

______________________________________________________________________

тел. дом.__________________________

тел. роб./моб._________________

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу здійснити перереєстрацію моїх облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Калинівської міської риди.

 

ДО ЗАЯВИ ДОДАЄТЬСЯ:

 

 

 

«______» ___________ 20____ р. ____________________       __________________

                               (Підпис)                                                    (ПІБ)

 

 

 

 

Заступник сільського голови                                     Роман Марціновський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті

Підгайчиківської сільської  ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету

№   від             2021 р.

 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв громадян про взяття  на квартирний облік
при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради

 
 

 Розпочатий ________________ 20____ р.

Закінчений ________________ 20____ р.

 

 

№ з/п

Дата надходження заяви і доданих до неї документів

Прізвище, ім’я, по батькові заявника

Адреса проживання / реєстрації заявника

Зміст, дата і номер рішення виконкому

Дата і номер листа заявникові

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник сільського голови                                     Роман Марціновський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті

Підгайчиківської сільської  ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету

№     від            21 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
перереєстрації  громадян, що перебувають на квартирній черзі
при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської  ради

 

 Розпочатий ________________ 20____ р.

Закінчений ________________ 20____ р.

 

 

№ з/п

Дата надходження заяви і доданих до неї документів

Прізвище, ім’я, по батькові заявника

Адреса проживання/ реєстрації заявника

Зміст, дата і номер рішення виконкому (у випадку зміни облікових даних)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник сільського голови                                     Роман Марціновський

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь