ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

Про закриття номенклатури справ за 2021 рік та затвердження номенклатури справ на 2022 рік

Дата: 02.12.2021 15:07
Кількість переглядів: 1771

Фото без опису

Підгайчиківська сільська рада

Коломийського району  Івано-Франківської  області

Виконавчий комітет

 

 РІШЕННЯ

від 23 листопада  2021 року                 №72                                  с.Підгайчики

 

Про закриття номенклатури справ за 2021 рік

та затвердження номенклатури справ на 2022 рік

 

      Керуючись Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюють під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів від 12.04.2012 №578/5, методичними рекомендаціями з розроблення галузевих переліків документів та типових (примірних) номеклатур справ схвалених протоколом засідання нормативно – методичної комісії Укрдержархіву від 18.12.2012 №5. Перелік документів, що створюються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зі строками зберігання від 30.12.2013 №2804/5 із змінами внесеними згідно Наказами Міністерства юстиції, Перелік документів, що створюються під час діяльності Державної архівної служби України, державних та інших архівних установ України, із зазначенням строків зберігання документів №2433/5 від 18.11.2013р., в зв’язку із закінченням 2021 року, необхідно затвердити номенклатуру справ Підгайчиківської сільської ради із змінами та доповненнями на 2022 рік, виконавчий комітет сільської ради

                                                                       

                                                                       ВИРІШИВ:

 

1.Рішення виконавчого комітету від 17.03.2021р.№2 Про затвердження номенклатури справ вважати таким, що втратило чинність із 01.01.2022 р.

2.Затвердити номенклатуру справ на 2022 рік (додається).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Любов Базюк.

 

   Заступник сільського голови                                    Роман Марціновський

 

 

 

                     Виконавчий комітет

                     Підгайчиківської сільської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Сільський голова

Підгайчиківської

сільськї ради

____ І.Мартинюк

«__»___2021року

 

 

                        НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

                   _________№______

                   НА 2022 РІК

 

 

     

 

 

1

2

3

4

5

 

  1. КЕРІВНИЦТВО АПАРАТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

Документи і матеріали сільської ради та виконавчого комітету

 

01-01

Закони України (копії)

Постанови Верховної ради України, рішення та інші акти Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України та документи щодо їх виконання (копії)

 

Доки не мине потреба ЕК

Що стосується

діяльності ради

– постійно

 

01-02

Укази Президента України. Розпорядження Президента України та Глави секретаріату Президента України та документи щодо їх виконання  ( копії)

 

Доки не мине потреба

ст. 3б

Що стосується

діяльності ради

-постійно

 

01-03

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України та документи щодо їх виконання

(копії)

 

Доки не мине потреба

ст.3 б

Що стосується

діяльності ради

- постійно

 

01-04

Протоколи сесій сільської ради та документи до них

 

Постійно

ст. «7» а

 

 

01-05

Протоколи, плани, звіти та інші матеріали постійних комісій

 

Постійно

cт.14 а

Справи формуються окремо по

кожній комісії

 

01-06

Протоколи засідань депутатських груп та документи до них

 

Доки не мине потреба

ст.15

 

 

01-07

Протоколи зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями

 

Пост.

ст.14а

 

 

01-08

Плани роботи ради

 

1 рік

ст.159

 

 

01-09

Список депутатів сільської  ради

 

Доки не мине потреба ЕК

 

 

01-10

Протоколи засідань та рішення виконкому

 

Постійно

ст.7 «а»

 

 

01-11

Документи комісій, що утворюються виконкомом (плани, протоколи, звіти, довідки)

 

Постійно

ст.14 «а»

 

 

01-12

Документи перевірок роботи виконкому (доповідні записки, довідки, акти тощо)

 

Постійно

ст.76-а

 

 

01-13

Приймально-здавальні акти із усіма додатками, складені при зміні:

а) сільського голови

б) відповідальних працівників та секретарів

 

Постійно

ст.45 «а»

3 роки

ст. 45 «б»

 

 

01-14

Перспективний план роботи ради

 

Постійно ст.153

 

 

01-15

Журнал особистого прийому громадян секретарем сільської ради та виконавчого комітету

 

3 роки

ст.125

 

 

01-16

Календарні плани проведення громадських заходів

 

1 рік ст.1219

 

 

01-17

Документи (заяви, доповідні, пояснювальні записки тощо), що подаються працівниками сільської ради до керівництва

 

3 роки

ЕК

 

 

01-18

Журнал обліку печаток і штампів

 

Постійно ст.1033

 

 

01-19

Журнал особистого прийому громадян сільським головою

 

3 роки

ст.125

 

 

01-20

Журнал реєстрації рішень виконавчого комітету

 

Постійно ст.121а

 

 

01-21

Журнал особистого прийому громадян заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

3 роки

ст.125

 

 

01-22

Журнал реєстрації рішень сесії сільської ради

 

Постійно

ст. 121 а

 

 

01.1 Документи і матеріали по веденню кадрової роботи

 

01.1-01

Розпорядження сільського голови з кадрової роботи

 

75 років

ст. 16 б

 

 

01.1-02

Розпорядження сільського голови про відрядження працівників

 

5р.1

ст.16б

1-коротко

строкового

відрядження в межах України та за кордон, стягнення, надання щорічних оплачуваних відпусток, та відпусток з навчання -5років

 

01.1-03

Протоколи та документи засідань конкурсної комісії

щодо заміщення вакантних посад державних службовців

 

75 років[1],[2]

ст.ст. 505

506

1Зберігають­ся у складі особових справ

2Осіб, що не пройшли за конкурсом 3 роки

 

01.1-04

Положення про апарат, відділи апарату та структурних підрозділів сільської ради (копії)

 

Доки не мене потреба

ЕК

 

 

 

01.1-05

Правила, положення, постанови, інструкції, методичні вказівки та рекомендації щодо роботи з кадрами

 

До заміни новими ст. 20-б

 

 

01.1-06

Посадові інструкції працівників сільської ради

 

5 років

ст. 43

 

 

01.1-07

Документи про представлення до нагородження державними нагородами України

 

75р.

Ст..654 б75р.

Ст..654 б

 

 

01.1-08

Графіки надання відпусток працівникам апарату сільської ради

 

1 рік

ст.515

 

 

01.1-09

Акти приймання-здавання документів, відповідальних працівників с кадрової роботи апарату сільської  ради

 

Постійно   ст.45б

 

 

01.1-10

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

1 р.1                    р. ст .397

1-після заміни новими

 

01.1-11

Особові справи та картки

працівників сільської ради

 

75 років

 

 

01.1-12

Трудові книжки працівників сільської ради

 

До запитання, не затребувані - не менше 50 років, ст. 508

 

 

01.1-13

Журнал обліку особових справ працівників сільської ради

 

75 років ст. 528

 

 

01.1-14

Журнал обліку видачі трудових книжок і вкладишів до них

 

50 років

ст. 530-а

 

 

01.1-15

Журнал реєстрації

посвідчень працівників сільської ради

 

3 роки

ст. 1035

 

 

01.2 - Документи про вчинення нотаріальних дій

 

01.2-01

Перші примірники нотаріально-посвідчених заповітів

 

75р.2

ЕПК

2-Наказ МЮУ від 22.12.2010 р. № 3253/2

 

01.2-02

Реєстр для реєстрації

нотаріальних дій

 

Постійно2

Ст.27

2013р.

 

01.2-03

Алфавітні книги обліку заповітів

 

75 років2

Наказ від 29.08.2018 №979/32431

 

01.2-04

Копії виконавчих написів і документи, по яких вони видані

 

3 роки2

 

 

 

01.2-05

Листування з судовими та іншими органами з нотаріальних питань, копії

 

5 років ЕПК

ст.22

 

 

01.2-06

Довіреності із зазначенням

строку їх дії

 

3 роки2

30.12.2013

 

01.2-07

Перші примірники нотаріально – посвідчених справжності підпису

 

75р. ЕПК

2804/5

 

01.2-08

Документи (заяви, інформаційні довідки тощо) щодо внесення відомостей до Єдиних та Державних реєстрів інформаційної системи Мін’юсту України

 

3 р.2

 

 

01.2-09

Журнал реєстрації скасованих заповітів

 

75 років2

 

 

01.2-10

Номенклатура справ

 

3 роки ст.112

 

 

01.3 Документи і матеріали по охороні праці

 

01.3-01

Закони України, постанови Кабінету Міністрів України (нормативно-правові акти, накази, листування, положення, інструкції) з охорони праці та пожежної безпеки (копії)

 

Доки не мине потреба

Ст.1-б

 

 

01.3-02

Документи (звіти, довідки, інформації, доповідні) про виконання розпоряджень з охорони праці та пожежної безпеки. Документи з питань навчання охорони праці. Рішення, протоколи засідань сільської ради ( акти, приписи з техніки безпеки, документи)

 

5 років

Ст. 433

 

3 роки ст..438

 

 

01.3-03

Журнали реєстрації проведення інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки

 

10 років

Ст .482

 

 

Документи з питань надзвичайних ситуацій

 

01.3-04

Закони України, постанови Верховної ради України, Укази та розпорядження Президента України,

 

 

Доки не мине

Потреба

ст. 1-б, ст. 2-б

 

 

01.3-05

План дій органів управління сил Підгайчиківської сільської ради підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

План евакуації населення Підгайчиківської сільської ради

 

Доки не мине потреба

ст.162

 

 

01.3-06

План заходів щодо запобігання та загибелі людей на водних об’єктах Підгайчиківської сільської ради у зимовий період 2021-2022 років та літній період 2022 року

Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Підгайчиківській сільській раді

 

1 рік

ст.1190

 

 

 

 

 

 

Доки не мине потреба ст.1193

 

01.4 Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

01.4-01

Копії законодавчих, підзаконних нормативно-правових актів, організаційних, інструктивно-методичних та інших документів, що є нормативно-правовою базою ведення діловодства та діяльності державного реєстратора

 

Доки не мине потреба,

ст. 1б, 2б, 3б, 20б

 

 

01.4-02

Посадова інструкція державного реєстратора

 

5 р.1

ст. 43

1Після заміни новими

 

01.4-03

Листування з фізичними особами, юридичними особами (підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності).

 

5 р., ЕПК,

ст. 68

 

 

01.4-04

Документи про зняття з обліку юридичних осіб

 

5 р. ЕПК,

ст. 32

Після скасування державної реєстрації

 

01.4-05

Документи про знаття з обліку фізичних осіб – підприємців

 

5 р. ЕПК,

ст. 32

Після скасування державної реєстрації

 

01.4-06

Документи (запити, вимоги, інформаційні довідки, тощо) щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та надання інформації за даними Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

5 р.ЕПК,

ст. 68

 

 

01.4-07

Акти приймання – передачі документів при зміні працівників

 

3 р.

ст. 45б

Після зміни працівник.

 

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

 

01.4-08

Листування з фізичними особами, юридичними особами (підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності) з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 

5 р. ЕПК,

ст. 68

 

 

01.4-09

Описи справ постійного зберігання, переданих до архіву

 

Постійно

ст. 137 а

Т.П.

 

01.4-10

Документи (запити, вимоги, інформаційні довідки, тощо) щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та надання інформації за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

5 р.ЕПК,

ст. 68

 

 

01.4-11

Акти приймання – передачі документів при зміні працівників

 

3 р. ст. 45б

Після зміни працівників

 

01.4-12

Книга вхідної кореспонденції

 

3р. Ст.122

 

 

01.4-13

Книга вихідної кореспонденції

 

3р.

Ст .122

 

 

01.4-14

Перелік адміністративних послуг

 

 

3 р.1

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архіву

 

01.4-15

 

Номенклатура справ

 

        ст112в

 

 

 

02. ВІДДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

 

І. Загальне діловодство

 

 

02-01

Регламент сільської ради та інструкція з діловодства

 

Постійно

ст.20 а

 

 

 

02-02

Положення про відділ

(копія)

 

Доки не мине потреба

 

ЕК

 

 

 

02-03

Протоколи нарад у голови, заступника голови сільської ради

 

5 р. ЕПК

ст.13

 

 

 

02-04

Посадові інструкції працівників відділу (копії)

 

5 років ст. 43

 

Після заміни новими

 

 

02-05

План роботи відділу та звіти про їх виконання

 

1 рік

ст. 161, 299

 

 

 

02-06

Розпорядження сільського голови з основної діяльності

 

Пост.

Ст.16а

 

 

 

02-07

Журнал реєстрації розпоряджень з основної діяльності

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

 

02-08

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції сільської ради

 

3 роки

т .122

 

 

 

02-09

Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян

 

5р.

Ст.124

1 У разі одноразового звернення – 5 р. після останнього розгляду

 

 

02-10

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції сільської ради

 

3 роки

т .122

 

 

 

02-11

Зведена номенклатура справ апарату

 

5 років

ст. 112 «а»

 

 

 

02-12

Номенклатура справ відділ загальної та організаційної роботи

 

3 роки

ст. 112 «в»

Після заміни новою та за умови передавання справ до архіву

 

 

ІІ. Робота із зверненнями громадян

 

 

02-13

Нормативно правові акти з питань роботи із зверненнями громадян (копії)

Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та рекомендації з питань звернень роботи із зверненнями громадян

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

До заміни новими,

т .18 «б»

 

 

 

02-14

Документи вищестоящих та інших органів влади, установ щодо роботи із зверненнями громадян

 

5р.

ст. 85

 

 

 

02-15

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян сіл: Загайпіль, Назірна, Кобилець, Джурків та Пищаче

а) що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі сільської ради або про усунення серйозних недоліків та зловживань;

б) особистого та другорядного характеру

 

Пост.

Ст.82а

5 р.1

ст. 82»б»

 

 

 

02-16

Документи перевірок роботи

(довідки, акти)

зі зверненнями громадян органами вищого рівня та інше

 

5р.

ст. 83

 

 

 

III. Листування з державними установами та організаціями, з управліннями, відділами райдержадміністрації,обладміністрації, обласної районної ради,

районними установами та організаціями, установами і організаціями які розташовані на території територіальної громади

 

 

Питання забезпечення охорони державного і громадського порядку,

мобілізаційної та оборонної роботи

 

 

02-17

Листування з міжрайонною прокуратурою,  службою безпеки, органами внутрішніх справ, юстицією, об`єднаною Державною фінансовою інспекцією, митницею, податковою інспекцією з різних питань

 

5 років ЕК ст.ст.22, 23

 

 

 

02-18

Листування з питань фінансування, затвердження і виконання бюджету, виділення і використання коштів, упорядкування заробітної плати, оподаткування всіх видів господарської діяльності, організації та проведення тендерів

 

5 років ЕК ст.ст.22, 23, 228, 236

 

 

 

Питання освіти і науки, культури, спорту та туризму, сім’ї, жінок, молоді та неповнолітніх, релігії, національностей та міграції населення, поліграфії, засобів масової інформації, гласності

 

 

02-19

Листування з питань освіти і науки

 

5 років ЕК

ст.ст.22, 23

 

 

 

02-20

Листування з питань розвитку культури та туризму, охорони пам’яток історії та культури, діяльності творчих спілок, культурної спадщини

 

5 років ЕК

ст.ст.22, 23

 

 

 

02-21

Листування з питань фізкультури та спорту

 

5 років ЕК

ст.ст.22, 23

 

 

 

02-22

Листування з питань релігії, національностей та міграції

населення

 

5 років

ЕК

ст.ст. 22, 23

 

 

 

02-23

Листування з питань діяльності засобів масової інформації, відкритості (гласності) у діяльності установ, інформаційного забезпечення

 

5років

ЕК

ст.ст.22, 23

 

 

 

Питання кадрової роботи, нагородження, оргмасової роботи,

місцевого самоврядування, громадсько-політичної ситуації, підготовки і проведення виборів, громадських організацій

 

 

02-24

Листування про навчання, підготовку кадрів підвищення їх кваліфікації

 

5 років ЕПК

ст.ст.22, 23, 520

 

 

 

02-25

Листування про представлення працівників до урядових нагород, присвоєння почесних звань, висування і затвердження кандидатур на здобуття Державних премій, стипендій, нагородження грамотами, цінними подарунками; клопотання про видачу дублікатів документів до державних нагород замість утрачених(документи до них)

 

5років

ЕПК

ст.ст. 22, 23, 657

 

 

 

 

02-26

Листування з обласною державною адміністрацією

Листування з установами та організаціями районної державної адміністрації

 

5 років ЕКст.22

 

 

 

02.1 ДОКУМЕНТИ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

 

02.1-01

Картки первинного обліку військовозобов’язаних

 

3 роки1 Ст .670

1-Після

звільнення

 

02.1-02

Картотека  призовників

 

3 роки

ст.670

 

 

02.1-03

 

Реєстрація  довідок про зміну облікових даних військовозобов’язаних

 

5 років

ст .667

 

 

02.1-04

Мобілізаційні плани заходів

 

5р. ст .662

 

 

02.1-05

Документи (акти, списки призовників, військовозобов’язаних, офіцерів

 

3р. ЕК

 

 

02.1-06

Повідомлення про рух військовозобов’язаних

 

3р.ЕК

 

 

02.1-07

Журнал перевірки стану обліку військовозобов’язаних і призовників

 

3р. ст .671

 

 

02.2. Організація діловодства та архівного зберігання документів

 

02.2-01

Положення про архівний відділ сільської ради (копії)

 

Доки не мене потреба ЕК

 

 

02.2-02

Посадова інструкція спеціаліста архіваріуса

 

5 р.1

ст. 43

1Після заміни новими

 

02.2-03

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені при зміні спеціаліста архівного відділу

 

3р. 1

 

т . 45 б

 

  1. Після заміни посадових відповідальних осіб

 

02.2-04

Листування з держархівом області , району з основних питань діяльності

 

 

5 р.ЕПК

т .22

 

 

02.2-05

Реєстр описів

 

До ліквідації організації

Ст .1361

1 Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2013 №2433/5

 

02.2-06

Акти про вилучення для знищення документів не внесених до НАФ, що складаються архівними установ.

 

До ліквідації архівної установи т .38

1 Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2013 №2433/5

 

02.2-07

Книга обліку надходжень, вибуття документів до архіву

 

До ліквідації організації

т . 162,176

1 Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2013 №2433/5

 

02.2-08

Описи справ постійного зберігання на паперовій основі

 

До ліквідації організації

т . 1391

1 Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2013 №2433/5

 

02.3- документи трудового архіву

 

02.3-01

Нормативно-правові акти органів державної влади (копія)

Положення про трудовий архів

 

Доки не мине потреба

Пост. Ст..39

 

 

02.3-02

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені при зміні спеціаліста архівного відділу

 

3р.1

т .45б

1-після зміни посадових відповідальних осіб

 

02.3-03

Картотека обліку місцезнаходження документів ліквідованих організацій, документи з особового складу яких перебувають на зберіганні у правонаступників, органах вищого рівня та інших організаціях

 

До ліквідації архівної установи

Ст.12

1 Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2013 №2433/5

 

02.3-04

Реєстр описів

 

До ліквідації архівної організації

Ст .1361

1- Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2013р. № 2433/5

 

02.3-05

Описи справ з кадрових питань (особового складу) тривалого (понад 10 років) зберігання

 

3р.1

Ст .143

1після знищення справ

1 Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2013 №2433/5

 

02.3-06

Книга обліку надходжень, вибуття документів до архіву

 

До ліквідації архіву

Ст .162,176

1 Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2013 №2433/5

 

02.3-07

Журнал реєстрації архівних довідок, копій та витягів з документів, виданих за запитами громадян і організацій

 

5р.

Ст .141

 

 

03. СЕКТОР СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

03-01

 

Положення про квартальний облік при виконавчому комітеті (копії)

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

03-03

Нормативно правові акти,  накази, листування, положення, інструкції (копії)

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

03-04

Звіти загальні про службу у справах дітей

 

Постійно

302 б

 

 

03-05

Документи (склад, протоколи, рішення) діяльності комісії з питань прав захисту дітей

 

Пост.14

 

 

03-06

Документи (списки, інформації, особові справи дітей, журнал обліку та інше) про роботу з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

03-07

Особові справи дітей і дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

 

3р.

ЕК

 

 

03-08

Акти обстеження умов проживання дітей у сімях

 

5 років ст..77

ЕПК

 

 

03-09

Листування з питань, що стосуються роботи з дітьми (копії)

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

03-10

Журнал реєстрації заяв громадян  про взяття  на квартирний облік при виконавчому комітеті (копії)

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

04. ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА АРХІТЕКТУРИ

 

04-01

Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України (копії)

 

 

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядження обласної адміністрації (копії).

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

04-02

Положення про відділ земельних відносин (Копія)

 

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

04-03

Посадові інструкції(копії)

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

04-04

Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу

 

50 р.

Ст .2129

 

 

04-05

Технічний звіт по коректуванню планового матеріалу, генплан

 

Пост.

Ст .2120

 

 

04-06

Технічний звіт про виконання комплексу геодезичних та землевпорядних робіт для створення Проекту організації території земельних часток (паїв)

 

Пост.

Ст .2116

 

 

04-05

Договори оренди земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувались (копії)

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

04-06

Кадастрові книги

 

Постійно ст.2113

 

 

04-07

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

 

Постійно

Ст .2128

 

 

04-08

Картографічні матеріали

 

Постійно

ст.2120

 

 

04-09

Проект формування території та встановлення меж населених пунктів

 

Постійно

ст.2123

 

 

04-10

Проект роздержавлення і приватизації  сільськогосподарського виробництв

 

Пост.

Ст .2116

 

 

04-11

Акти комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

 

5р.ЕПК

Ст .88

 

 

05. ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

05-01

Нормативно правові акти, листування, нормативно – правова база щодо діяльності відділу соціальної роботи

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

05-02

Положення про відділ соціальної роботи, посадові інструкції(копії)

 

Доки не мине потреби

ЕК

 

 

05-03

Звіти, таблиці та зведення відділу соціальної роботи

 

1р.

Ст..299

 

 

05-04

Матеріали по роботі з внутрішньо переміщеними особами (списки, акти обстеження)

 

5р.

ЕК

 

 

 

05-05

Реєстри передачі заяв про призначення субсидій та державних соціальних допомог управління соціального захисту населення

 

1р.

ЕК

 

 

05-06

Особові справи пільгових категорій громадян

 

5р.1

Ст .676

 

 

05-07

Листування про надання всіх видів державної соціальної допомоги

 

3р.

Ст .694

 

 

05-08

Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та субсидій

 

5р.

Ст .700

 

 

05-09

Журнал реєстрації                                                  пільгових категорій громадян

 

5р. Ст .700

 

 

05-10

Номенклатура справ відділу

 

3р.ст.112в

 

 

06. ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 

06-01

Бюджет сільської ради

 

Пост. Ст. 173б

 

 

06-02

Штатний розпис та переліки змін до них

 

Постійно

ст. 37 «а»

 

 

06-03

Кошторис доходів і видатків

 

Постійно

ст.193 «а»

 

 

06-04

Звіти про виконання бюджету

зведені річні

 

 

 

 

Постійно1

Пост.1

3 р.2

3. ст. 181

1- за місцем складання

2-за відсутністю річних-пост.

3- за відсутністю річних, квартальних- пост.

 

06-05

Звіти про виконання бюджету

квартальні

 

 

Постійно1

Пост.1

3 р.2

3. ст. 181

1- за місцем складання

2-за відсутністю річних-пост.

3- за відсутністю річних, квартальних- пост.

 

06-06

Звіти про виконання бюджету

місячні

 

 

Постійно1

Пост.1

3 р.2

3. ст. 181

1- за місцем складання

2-за відсутністю річних-пост.

3- за відсутністю річних, квартальних- пост.

 

06-07

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських записів (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна і матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо)

 

3 роки1

ст. 336

1За умови завершення ревізій. У разі виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення

 

06-08

Книга обліку господарського майна і матеріалів

 

Постійно1

ст. 343

1 За умови завершення ревізій

 

06-09

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності

 

5 р.

ст.341

 

 

06-10

Договори , угоди (аудиторські, господарські, операційні тощо)

 

3р.1

Ст .330

1-Після заміни строку дії

 

06-11

Документи (договори, угоди, акти) про приймання і здавання будівель, приміщень в оренду

 

3р.1

Ст .1047

1- Після закінчення строку дії

 

06-12

Договори про матеріальну відповідальність

 

3р.1

ст.332

1- після звільнення матеріально відповідальної особи

 

06-13

Журнали, книги реєстрації рахунків, доручень

 

3 роки

ст. 352

 

 

06-14

Номенклатура справ

 

3 роки1

ст.112в

Після зміни новою та за умови передавання справ до архівного відділу

 

07. ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

І. Документи центру надання адміністративних послуг

 

07.1 Документи з державної реєстрації актів цивільного стану

 

07.1-01

Листування з Коломийським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального Управління юстиції в Івано – Франківській області з питань державної реєстрації актів цивільного стану

 

5р. ст22

 

 

07.1-02

Звіти про витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану

 

До ліквідації відділу

Ст.61

 

 

07.1-03

Книга обліку бланків свідоцтв про народження

 

До ліквідації ст.51

 

 

07.1-04

Книга обліку свідоцтв про шлюб

 

До ліквідації ст.52

 

 

07.1-05

Книга обліку свідоцтв про смерть

 

До ліквідації відділу ст.55

 

 

07.1-06

Журнал обліку заяв  про державну реєстрацію народження дитини, шлюбу та смерті

 

3 роки

Ст.72

 

 

07.1-07

Журнал реєстрації заяв про державну реєстрацію народження відповідно до частини першої ст.135 Сімейного кодексу України

 

3р. ст.70

 

 

07.2 - Документи з питань реєстрації /зняття з реєстрації місця проживання/

перебування осіб в Україні

 

07.2-01

Законодавчі та нормативні акти з питань реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні (копії)

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

07.2-02

Посадова інструкція ( копія)

 

5р.1

Ст .43

До заміни

новими

 

07.2-03

Справи з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб

 

Ст .766

 

 

07.2-04

Заяви для повторної видачі довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації особи

 

5р. Ст .82б

 

 

07.2-05

 

Відомості про громадян які зняті з реєстрації місця проживання для направлення в управління праці та соціального захисту населення

 

3р.

ЕК

 

 

07.2-06

Приймально-передавальні акти з усіма додатками, складені у зв’язку зміни посадових осіб

 

3 роки

Ст .45б

 

 

07.2-07

Довідки про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання особи

 

3р.

Ст .764

 

 

07.2-08

Журнал з реєстрації вихідних повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання особи

 

3р.

Ст .122

 

 

07.2-09

Журнал реєстрації заяв для повторної видачі довідок про реєстрацію/ зняття з реєстрації особи

 

3 р.

ст .122

 

 

07.2-10

Журнал реєстрації видачі довідок про реєстрацію/ зняття з реєстрації місця проживання особи

 

3р.

Ст .122

 

 

07.2-11

Журнал для реєстрації справ з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб

 

5р.

Ст .124

 

 

07.2-12

Номенклатура справ з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб

 

3 роки

Ст .112в

 

 

08. ВИКОНАВЧІ ПІДРОЗДІЛИ СІЛ (СТАРОСТИ) ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

08-01

Нормативно-правові акти органів державної влади (копії)

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

08-02

Розпорядження сільського голови територіальної громади (копії)

Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та рекомендації

 

Доки не мине потреба

ЕК

 

 

08-03

Положення про структурний підрозділ (старости сіл) сільської ради

Посадові інструкції

 

Доки не мине погтреба

ЕК

 

 

08-04

Посадові інструкції (Копії)

 

Доки не мине погтреба

ЕК

 

 

08-05

Листування з організаціями області та району з основних питань діяльності

 

5 р. ЕПК

Ст .23

 

 

08-06

Погосподарські книги

 

Пост.

Ст .786

До державних архівів надходять через 75 р.

 

08-07

Будинкові книги

 

Пост.

Ст .786

До державних архівів надходять через 75 р

 

08-08

Довідки про реєстрацію місця проживання особи

(додаток 13 до Правил)

Журнал видачі довідок про реєстрацію місця проживання особи

 

3 роки

Ст .764

 

 

08-09

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені при зміні старости

 

До ліквідації організації ст .45а

 

 

08-10

Журнал реєстрації, видачі посвідчень громадянам, які проживають та працюють на території гірського населеного пункту

 

5р.ЕК

 

 

08-11

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції

 

3 р. Ст .122

 

 

08-12

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції

 

3 р. Ст .122

 

 

08-13

Журнал усного прийому громадян старостою села

 

3р.Ст .125

 

 

08-14

Журнал виданих довідок

 

3р.Ст .122

 

                               

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                               Любов БАЗЮК                                                                                        

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

ЕК Підгайчиківської сільської ради

№1 від 26.10.2021р.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь