ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 227-І/2021 Про затвердження Положення «Про порядок найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів та споруд на території Підгайчиківської сільської ради»

Дата: 27.10.2021 14:43
Кількість переглядів: 403

Фото без опису

Додаток 1
до рішення сільської ради
30  квітня 2021 року № 227-І/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, проїздів, площ та скверів
на території Підгайчиківської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, проїздів, площ та скверів на території Підгайчиківської сільської ради (надалі – Положення) розроблене з метою впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, проїздів, площ та скверів (надалі – Об’єкти сільського підпорядкування) на території Підгайчиківської сільської ради.

1.2. Це Положення визначає умови і порядок найменування або перейменування Об'єктів сільського підпорядкування, розташованих на території Підгайчиківської сільської ради

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

вулиця – смуга сільської території, обмежена геодезично фіксованими границями – червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами – складовими елементами вулиці;

провулок – обмежені двома вулицями два ряди будинків із проїздом та проходом між цими рядами;

проспект– широка і пряма сільська вулиця;

проїзд – невелика вулиця, що з'єднує дві інші вулиці;

площа – велике, рівне, спеціально незабудоване місце в селі;

сквер – упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення.

 

2. Підстави та умови найменування або перейменування

Об’єктів сільського підпорядкування

 

2.1. Найменування або перейменування Об'єктів сільського підпорядкування здійснюється для задоволення потреб Підгайчиківської сільської ради у використанні назв вулиць, провулків, проспектів, площ та скверів, розташованих на території Підгайчиківської сільської ради, а також з метою відновлення та закріплення місцевих топонімів, увічнення пам'яті городян, інших фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, пов'язаних з історією України та Підгайчиківської сільської ради.

2.2. Найменування або перейменування Об'єктів сільського підпорядкування проводиться з обов'язковим врахуванням загальноміських інтересів, а також географічних, історичних, топонімічних, культурних та інших особливостей Об'єктів сільського підпорядкування, які планується найменувати або перейменувати.

2.3. При найменуванні або перейменуванні Об'єктів сільського підпорядкування не допускається повторення вже існуючих назв інших Об’єктів сільського підпорядкування, які знаходяться на території Підгайчиківської сільської ради.

2.4. Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, пов'язаних з історією України та Підгайчиківської сільської ради, які:

2.4.1. Внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України.

2.4.2. Здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини.

2.4.3. Зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.

2.5. Об'єктам сільського підпорядкування ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті та за умови, якщо з цього часу вже пройшло 5 років.

2.6. У разі якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти Об’єкту сільського підпорядкування, є родичі (діти, вдова, вдівець, а у разі якщо їх немає – батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода на присвоєння імені.

2.7. Назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються з метою:

2.7.1. Популяризації видатних фактів історії України, що відображають звершення та надбання в ім’я України.

2.7.2. Формування історичної свідомості Українського народу.

2.7.3. Сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.

2.8. Імена фізичних осіб, назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються Об'єктам сільського підпорядкування лише за умови проведення громадського обговорення.

 

3. Порядок проведення громадського обговорення під час розгляду

питань про найменування або перейменування Об’єктів сільського підпорядкування

3.1. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо присвоєння Об’єктам сільського підпорядкування імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та врахування їх думки під час прийняття відповідного рішення.

3.2. Громадське обговорення проводиться на основі цього Положення та відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

3.4. Організатором громадського обговорення є сільська рада.

3.5. Громадське обговорення проводиться протягом двох місяців.
3.6. На громадське обговорення подаються всі звернення,
від установ, громадських організацій – вуличних комітетів, фізичних осіб.

3.7. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором та повинно містити:

3.7.1. Питання, що виноситься на громадське обговорення.

3.7.2. Строк проведення громадського обговорення.

3.7.3. Перелік заходів, які планується здійснити у рамках такого обговорення.

3.7.4. Відповідальних осіб.

3.8. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, Інтернет-конференція, електронна консультація) виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості зацікавлених учасників та власних організаційних можливостей.

3.9. Громадське обговорення передбачає:

3.9.1. Оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення, що містить відомості про:

3.9.1.1. Найменування організатора громадського обговорення.

3.9.1.2. Найменування Об’єкта сільського підпорядкування, якому пропонується присвоїти ім'я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події.

3.9.1.3. Ім'я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі, та обґрунтування такої пропозиції.

3.9.1.4. Осіб, чи організацій, установ, що внесли пропозицію щодо присвоєння імені фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події.

3.9.1.5. Строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників.

3.9.1.6. Поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, номер телефону, строк і форму для подання пропозицій (зауважень).

3.9.1.7. Місцезнаходження та (або) адресу електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення.

3.9.1.8. Прізвище та ім'я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення.

3.9.1.9. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення.

3.9.2. Опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень).

3.9.3. Узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

3.10. Строк проведення громадського обговорення обчислюється з дня оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення і повинен становити не менш як два місяці.

3.11. Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Підгайчиківської сільської ради.

3.12. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, у строк, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення громадського обговорення.

3.13. Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

3.14. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

3.15. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

3.16. Організатор громадського обговорення протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

3.17. Пропозиції (зауваження), отримані в ході проведення громадського обговорення, оприлюднюються організатором громадського обговорення у спосіб, за допомогою якого було оприлюднене інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення та невідкладно надсилаються голові комісії з найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів та споруд на території Підгайчиківської сільської ради.

 

4. Комісія з найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, площ та скверів на території Підгайчиківської сільської ради

4.1. Комісія з найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, площ та скверів на території Підгайчиківської сільської ради (надалі – Комісія) утворюється з метою вивчення і підготовки до розгляду на засіданні Підгайчиківської сільської ради питань з найменування та перейменування вулиць, провулків, інших об'єктів сільського підпорядкування.

4.2.До складу комісії можуть входити: фахівці з краєзнавства, історії, географії, містобудування, архівної справи, мовознавства, юристи. Склад Комісії у складі голови, секретаря та членів Комісії затверджує сільська рада.

4.3. Голова Комісії керує роботою Комісії та головує на її засіданнях.

4.4. Робота Комісії проводиться гласно.

4.5. У засіданнях Комісії можуть брати участь представники вуличного комітету жителів вулиці, питання яких розглядається на комісії, представники засобів масової інформації та громадськості міста; голови відповідних постійних депутатських комісій, а також інші депутати сільської ради з правом дорадчого голосу.

4.6. Комісія у своїй діяльності керується цим Положенням, розпорядженнями Підгайчиківського сільського голови, рішеннями виконавчого комітету, рішеннями сільської ради та іншими чинними законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами України.

4.7. Засідання Комісії вважаються правочинними за умови присутності більше1/2 її членів.

4.8. Комісія має право:

4.8.1. Отримувати додаткові документи, які необхідні для повного і всебічного вивчення питання щодо найменування або перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів та споруд на території Підгайчиківської сільської ради.

4.8.2. Проводити історико-краєзнавчу, наукову, та інші види експертиз.

4.9. З метою попереднього поглибленого вивчення окремих питань Комісія може збиратися позачергово.

4.10. Комісія приймає рішення у вигляді рекомендації, і воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів Комісії, що присутні на засіданні.

4.11. Протокол засідання Комісії підписують її голова та секретар.

4.12. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснюють працівники управління внутрішньої політики сільської ради.

4.13. Голова, секретар і члени Комісії працюють на громадських засадах.

 

5. Порядок формування та розгляду подання про найменування та перейменування об’єктів сільського підпорядкування

 

5.1. Подання про перейменування та присвоєння об’єктам сільського  підпорядкування імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій – письмовий документ, що містить пропозицію про присвоєння конкретно визначеним об’єктам сільського підпорядкування імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та вноситься на розгляд сільської ради, уповноваженої перейменовувати та присвоювати об’єктам міського підпорядкування імена фізичних осіб, назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій.

5.2. Пропозиції про перейменування та присвоєння об’єктам сільського підпорядкування імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій надсилаються у формі письмових звернень установами, організаціями, підприємствами, громадянами та їх об'єднаннями на ім’я сільського голови.

5.3. Звернення про перейменування та присвоєння об’єкту сільського підпорядкування імені фізичної особи, назви ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події повинно містити:

 5.3.1. Найменування суб'єкта, якому вноситься звернення.

5.3.2. Найменування суб'єкта, який підготував звернення, із зазначенням його адреси, контактних даних.

5.3.3. Пояснювальну записку, в якій міститься обгрунтування необхідності перейменування та присвоєння об’єкту сільського підпорядкування імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події із зазначенням підстав та умов присвоєння відповідного найменування згідно з підставами та умовами, визначеними у розділі 2 цього Положення.

5.3.4. Відомості про передбачувані витрати грошових коштів з відповідним обгрунтуванням.

5.3.5. Інформаційну довідку про фізичну особу, ім'я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти об'єкту сільського підпорядкування.

5.4. Врахування громадської думки населення при найменуванні та перейменуванні об'єктів сільського підпорядкування, здійснюється шляхом проведення громадського обговорення.

5.5. Найменування та перейменування об'єктів сільського підпорядкування проводиться виключно сільською радою з попереднім погодженням виконавчого комітету відповідно до законодавства України.

5.6. Пропозиції виконкому про найменування та перейменування об'єктів сільського підпорядкування вносяться на розгляд ради, відповідно до законодавства України, на підставі звернень органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, громадських організацій, інших юридичних осіб, мешканців Підгайчиківської сільської ради і готуються комісією з найменування та перейменування назв вулиць, провулків, площ, скверів та інших об'єктів на території Підгайчиківської сільської ради.

5.7. Сільська рада з питання найменування та перейменування об’єктів сільського підпорядкування приймає одне з наступних рішень:

5.7.1. Про присвоєння відповідного найменування чи перейменування об'єкту сільського підпорядкування з дорученням відповідному виконавчому органу сільської ради або комунальному підприємству провести необхідні заходи, пов'язані з найменуванням та перейменуванням об'єктів сільського підпорядкування;

5.7.2. Про відхилення клопотання про найменування чи перейменування об'єктів сільського підпорядкування.

5.8. Рішення сільської ради про найменування чи перейменування об'єктів сільського підпорядкування підлягають оприлюдненню у друкованих засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті сільської ради, а також доводяться до відома усіх зацікавлених підприємств, організацій та установ сіл.

5.9. Присвоєні найменування об'єктів сільського підпорядкування підлягають обов’язковому внесенню до Реєстру вулиць, провулків, площ, інших об’єктів розташованих на території Підгайчиківської сільської ради.

Дійсним вважається лише те найменування чи перейменування об’єкту міського підпорядкування, яке внесено до Реєстру вулиць, провулків, площ, інших об’єктів розташованих на території Підгайчиківської сільської ради.

5.12. Фінансування заходів, пов’язаних із найменуванням та перейменуванням об'єктів міського підпорядкування за пропозиціями виконавчих органів місцевого самоврядування, проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

Фінансування заходів, пов’язаних із найменуванням та перейменуванням об'єктів міського підпорядкування за пропозиціями громадських організацій, громадян або інших юридичних осіб, проводиться за рахунок коштів ініціаторів.

5.13. У разі порушення процедури подання пропозицій, ініціатив щодо найменування та перейменування вулиць, площ, провулків та інших об’єктів, яка визначена законодавчими актами та даним положенням, зазначені питання не розглядаються.

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Зміни та доповнення до Положення про порядок найменування та перейменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів на території Підгайчиківської сільської ради вносяться рішенням сільської ради.

 

 

 

Секретар ради                                                   Богдан Андрусяк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Підгайчиківської сільської ради

«Про затвердження Положення «Про порядок найменування

та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів

та споруд на території Підгайчиківської сільської ради»

 

    1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Впорядкування механізму розгляду питань щодо порядку найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, проїздів, площ та скверів на території Підгайчиківської сільської ради.

2.Мета і шляхи її досягнення

         Мета – впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, проїздів, площ та скверів на території Підгайчиківської сільської ради

3.Правові аспекти

Стаття 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про присвоєння юридичним особам права власності та об’єктам імен (псевдонімів) фізичних осіб,ювілейних та святкових дат, назв та дат історичних подій» від 24.05.2012р. №4865-VI, постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012р. № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

         Прийняття даного рішення виділення коштів не потребує.

          5. Позиція заінтересованих органів

         Дане рішення не стосується інтересів інших органів.

          6. Регіональний аспект

         Відсутня потреба регіону в положенні проекту рішення.   

         7. Громадське обговорення

         Не потребує проведення громадського обговорення.

         8. Прогноз результатів

Внаслідок прийняття даного рішення буде впорядковано механізм розгляду питань щодо найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, проїздів, площ та скверів на території Підгайчиківської сільської ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь