ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

Про затвердження висновків про недоцільність позбавлення батьківських прав

Дата: 29.09.2021 10:04
Кількість переглядів: 2207

Підгайчиківська сільська рада

Коломийського району  Івано-Франківської  області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

від 20 вересня  2021 року                      №64                                  с. Підгайчики

Про затвердження висновків

про недоцільність позбавлення батьківських прав

 

 

 

       Розглянувши пропозиції комісії з питань захисту прав дитини, заяви та представлені документи, керуючись статтями 11, 12, 15 Закону України "Про охорону дитинства", статтями 19, 164, 180 Сімейного кодексу України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет сільської ради

 

                                                                 В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити висновок про не доцільність позбавлення батьківських прав, Махетчука Ореста Миколайовича 01.08.1983 року народження відносно дітей: Махетчук Христини Орестівни 16.01.2007 року народження та Махетчук Ірини Орестівни 03.09.2009 року народження, (додається).

2.Доручити начальнику відділу соціальної роботи сільської ради Дем’янчук Оксані Михайлівні виступати представниками органу опіки та піклування у засіданнях суду по даній справі.

 

 

 

       Сільський голова                                                                Ігор Мартинюк

 

                                                        

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення  виконавчого комітету

                                                                                 Підгайчиківської сільської ради

                                                                  від 20.09.2021 р. № 64

 

 

Висновок

про доцільність позбавлення батьківських прав

 

Громадянин Махетчук Орест Миколайович 01.08.1983 року  року народження, житель села Загайпіль, вул. Шевченка, 31, Коломийського р-ну, Івано-Франківської обл. не займається вихованням своїх дітей: Махетчук Христини Орестівни 16.01.2007 року народження та Махетчук Ірини Орестівни 03.09.2009 року народження

Зі слів та з матеріалів позовної заяви матері  Махетчук Христини Орестівни та Махетчук Ірини Орестівни Махетчук Натілії Василівни 08.10.1987 року народження до Махетчук Ореста Миколайовича  «Про позбавлення батьківських справ та збільшення розміру аліментів на утримання неповнолітніх дітей» (отримано згідно ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області                        від 26.05.2021р. справа 346/1781/2146/302/21) встановлено, що від спільного проживання між Махетчук Наталії Василівни та Махетчук Ореста Миколайовича народилося двоє дітей Махетчук Христини Орестівни 16.01.2007 року народження та Махетчук Ірини Орестівни 03.09.2009 року народження

З 30.11.2015р. шлюб було розірвано, неповнолітніх дітей залишено проживати з матір’ю.

Згідно виконавчого листа Коломийського міськрайонного суду, який виданий на підставі рішення Коломийського міськрайонного суду від 20.10.2015 року з Махетчука Ореста Миколайовича стягуються аліменти на утримання неповнолітніх дітей до досягнення ними повноліття.

Згідно розрахунку заборгованості зі сплати аліментів вбачається, що кошти надходять не регулярно.

Батько дітей після розірвання шлюбу не цікавиться життям та здоров’ям дітей, не відвідує їх не надає їм батьківської любові та уваги на не спілкується з ними, що підтверджується довідками Коломийського ліцею №8.

Зі слів представника (адвоката) батька дітей, Тарасенка Василя Сергійовича та   з матеріалів відзиву на позовну заяву встановлено, що Махетчук Орест Миколайович тимчасово відсутній за місцем свого проживання  і перебуває на сезонних роботах за межами області.

Слід зазначити, що Махетчук Орест Миколайович у 2003 році переніс захворювання на інфільтративний туберкульоз та у 2015 році на хронічне обструктивне захворювання  легень II ступеня із легеневою недостатністю II  стадії за змішаним типом, що підтверджується відповідними документами доданими до відзиву на позовну заяву.

Крім того, на утриманні  Махетчука Ореста Миколайовича знаходяться його батьки похилого віку , а саме батько Махетчук Микола Юрійович, 07.11.1960 р.н., та мати Махетчук Марія Дмитрівна, 12.03.1958 р.н.

Махетчук Орест Миколайович заперечує проти позбавлення батьківських прав та погоджується на збільшення розміру аліментів утримання його неповнолітніх дітей, виходячи з реальних умов свого матеріального становища, оскільки змушений нести матеріальні витрати як на підтримання свого стану здоров’я, так і на утримання своїх батьків похилого віку.

    Відповідно до ст.11, 12 Закону України «Про охорону дитинства» сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.

   Кожна дитина має право на проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї одного з них та на піклування батьків.

   Батько і мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та основним обов’язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини.

   Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.

    Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами.

   Позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення їх цих прав не звільняє батьків від обов’язку утримувати дітей.

Відповідно до п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007р. №3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» особи можуть бути позбавлені батьківських прав лише  щодо дитини,  яка  не  досягла вісімнадцяти років, і тільки з підстав, передбачених ст. 164 Сімейного кодексу України. 

        Ухилення батьків від виконання своїх  обов'язків  має  місце, коли  вони  не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її  навчання,  підготовку  до  самостійного  життя,  зокрема: не забезпечують необхідного харчування,  медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання;  не спілкуються з дитиною в обсязі,  необхідному для її нормального  самоусвідомлення;  не  надають  дитині   доступу   до культурних та інших духовних цінностей;  не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних  норм  моралі;  не  виявляють  інтересу   до   її внутрішнього  світу;  не  створюють умов для отримання нею освіти. Зазначені фактори,  як кожен окремо,  так і  в  сукупності,  можна розцінювати  як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов'язками.

       Проте, згідно п. 15 вищевказаної Постанови позбавлення  батьківських  права (тобто прав на виховання
дитини,  захист її інтересів,  на відібрання дитини в інших  осіб,
які  незаконно  її  утримують,  та  ін.),  що  надані  батькам  до
досягнення дитиною повноліття і ґрунтуються на факті спорідненості
з  нею,  є  крайнім  заходом  впливу  на  осіб,  які  не виконують
батьківських обов'язків, а тому питання про його застосування слід
вирішувати лише після повного, всебічного, об'єктивного з'ясування
обставин справи, зокрема ставлення батьків до дітей.

         Питання розглянуто Комісією з питань захисту прав дитини  при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради та не встановлено вагомих підстав доцільності позбавлення батьківських прав. Комісією встановлено факт ухилення Махетчуком Орестом Миколайовичом від виконання своїх обов’язків щодо виховання дітей про те на даний час постановка питання про позбавлення батьківських прав є передчасним, оскільки в діях батька прослідковується заінтересованість в збереженні родинних відносин зі своїми дочками.  Так позбавлення батьківських прав є заходом крайнього впливу на осіб, які не виконають своїх батьківських обов’язків і повинен застосовуватись у випадках свідомого та умисного ухилення батьком від виконання своїх батьківських обов’язків, та з урахуванням того, що такий захід буде застосований в інтересах дитини. Налагодження родинних зв’язків, близьких та довірливих відносин у сім’ї буде лише сприяти позитивному результату у долі дитини.

Виходячи з вищенаведеного, враховуючи відсутність вагомих підстав, Комісією з питань захисту прав дитини  при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради вважає за недоцільне позбавляти батьківських прав гр. Махетчука Ореста Миколайовича 01.08.1983 року  року народження, жителя села Загайпіль, вул. Шевченка, 31, Коломийського р-ну, Івано-Франківської обл. відносно своїх дітей: Махетчук Христини Орестівни 16.01.2007 року народження та Махетчук Ірини Орестівни 03.09.2009 року народження

 

Сільський  голова, голова комісії

з питань захисту прав дитини   при

виконавчому комітеті

Підгайчиківської сільської ради                                                  Ігор Мартинюк

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь