ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЙ» ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Дата: 22.09.2021 08:23
Кількість переглядів: 451

восьме демократичне скликання                                                                                   

V сесія

(п’яте пленарне засідання)

РІШЕННЯ

24 вернесня  2021 року                                                               с.Підгайчики

№ ____-V/2021

 

Про створення КОМУНАЛЬНОГО

ПІДПРИЄМСТВА  «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ

ПІДПРИЄМСТВО «ГАЙ»

ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Відповідно до ст. ст. 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», ст. ст. 87-89, 169, 191 Цивільного кодексу України, ст. ст. 55, 62-69, 78, 133, 136 Господарського кодексу України, з метою активізації соціально-економічного розвитку території Підгайчиківської сільської територіальної громади, задоволення місцевих економічних потреб фізичних та юридичних осіб, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету таналежного забезпечення здійснення комунальним підприємством господарської діяльності, сільська рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Створити  КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «ГАЙ» ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.
 2. Визначити розмір статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЙ» ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ у сумі  100  гривень.
 3. Затвердити статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «ГАЙ» ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (додається).
 4. Погодити призначення директором КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «ГАЙ» ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ _________________, ______р.н., паспорт серії __ № ______виданий Коломийським МВ УМВС в Івано-Франківській області _______ р., ІПН _____________, адреса проживання: 78256, с. ______, вул. _____, ____.
 5. Передати в господарське відання та на баланс КОМУНАЛЬНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «ГАЙ» ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, майно комунальної власності Підгайчиківської сільської територіальної громади, а саме: нежитлова будівля загальною площею, 386 кв.м., за адресою: 78256, Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Підгайчики, вулиця Соборна, будинок 12а.
 6. КОМУНАЛЬНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ  «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «ГАЙ» ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, прийняти в господарське відання та на баланс майно комунальної власності Підгайчиківської сільської територіальної громади, зазначене в пункті 5 цього рішення, у порядку, установленому чинним законодавством.
 7. Підгайчиківському  сільському голові Мартинюку Ігорю Петровичу укласти з КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ договір про закріплення (передачу) майна, що є власністю Підгайчиківської сільської територіальної громади на праві господарського відання.
 8. Рекомендувати сільському голові Мартинюку Ігорю Петровичу, призначити директором КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «_________» ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ _________________, ______р.н., паспорт серії __ № ______виданий Коломийським МВ УМВС в Івано-Франківській області _______ р., ІПН _____________, адреса проживання: 78256, с. ______, вул. _____, ____., та уповноважити директора на здійснення дій необхідних для проведення державної реєстрації Підприємства за юридичною адресою: 78256, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с.Підгайчики, вул. Соборна, буд. 12а.
 9. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування, податків, фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Підгайчиківської сільської ради

Від 24.09.2021 року № -V/2021

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЙ»

ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Підгайчики

2021 рік

 

1. Загальні положення

  1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЙ» ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ є комунальним унітарним підприємством, що діє на основі відокремленої частини майна комунальної власності територіальної громади відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Підгайчиківської сільської ради.
  2. Засновником та власником КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЙ» ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (далі - Підприємство)  є  Підгайчиківська сільська рада (далі -  Засновник).
  3. Повне найменування підприємства українською мовою:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЙ» ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

  1. Скорочене найменування українською мовою:  КП «ГАЙ».
  2. Місцезнаходження Підприємства: 78256, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики, вул. Соборна, буд. 1.
  3. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
  4. Статутний капітал Підприємства утворюється за рішенням сесії Підгайчиківської сільської ради.
  5. У своїй господарській діяльності підприємство керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та нормативно-правовими актами України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями сесії та виконавчого комітету Підгайчиківської  сільської ради, а також цим Статутом.
  6. Підприємство самостійним суб’єктом господарювання діє на принципах госпрозрахунку, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові особисті права, мати самостійний баланс, розрахунковий, валютний  та інші рахунки в установах банків, печатки та штампи із своїм найменуванням, необхідні штампи, бланки, може мати знак для товарів і послуг, Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

 

 1. Мета, основні завдання та предмет діяльності Підприємства
  1. Підприємство створено з метою:

- активізації соціально-економічного розвитку території, експлуатації і розвитку майнового комплексу та житлово-комунального господарства;

- надання практичної допомоги у створенні робочих місць та надання послуг членам громади у здійсненні благоустрою та озеленення території, санітарної очистки, надання ритуальних послуг, виготовлення та реалізація товарів народного споживання, здійснення торгово-посередницької діяльності, виконання будівельно-монтажних та інших робіт для задоволення потреб населення сіл і бюджетних установ;

-  виробництво  сільськогосподарської продукції та товарів, іншої господарської діяльності, з метою отримання прибутку шляхом забезпечення суспільних потреб фізичних та юридичних осіб, в тому числі іноземними товарами, роботами, послугами і діє на засадах підприємства та самоврядування.

  1. Підприємство становить перед собою завдання сприяти соціально-економічного розвитку Підгайчиківської сільської територіальної громади, створення умов для підвищення рівня ділової та творчої активності громадян, підвищення на цій основі їх добробуту та культурного рівня.
  2. Основними завданнями Підприємства є:

- покращення благоустрою населених пунктів територіальної громади, надання послуг членам громади, надання підтримки окремим групам населення (ветеранам Другої світової війни, учасникам АТО, багатодітним матерям, інвалідам, одиноким особам громади);

- виробництво сільськогосподарської продукції;

- вирощування винограду;

- вирощування зерняткових та кісточкових фруктів;

- вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників;

- відтворення рослин;

- допоміжна діяльність у рослинництві;

- лісопильне та стругальне виробництво;

 • утримання нерухомого та рухомого майна, обладнання та приладів, які знаходяться на балансі підприємства, в належному стані;
 • забезпечення нерухомого майна, яке знаходиться на балансі «Підприємства» електроенергією, теплом, водопостачанням;
 • забезпечення безперервної та раціональної експлуатації нерухомого майна, обладнання, інвентарю, приладів та майна наданого в оренду;
 • здійснення фінансово-господарського і матеріально-технічного забезпечення об’єктів майна, яке знаходиться на балансі Підприємства;
 • оптова торгівля квітами та рослинами;
 • надання ландшафтних послуг;
 • роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
 • діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
 • консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 • юридичні послуги та представництво;
 • лісове господарство;
 • мисливство;
 • архітектурні послуги;
 • будівництво житлових будинків (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти);
 • технічні випробування та дослідження;
 • послуги допоміжні комбіновані за різними напрямками;
 • послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування;
 • послуги з переробки давальницької сировини;
 • надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
 • послуги з оренди та експлуатації власної або взятої в лізинг нерухомості;
 • оптова торгівля, крім торгівлі транспортними засобами та мотоциклами;
 • консультування з питань корпоративного стратегічного та організаційного планування, цілей і політики в галузі маркетингу, політики у сфері людських ресурсів і т.д.;
 • повний набір рекламних послуг ( за допомогою власних можливостей або на договірній основі), у тому числі консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їх купівля; проведення маркетингових компаній та інших рекламних заходів для залучення й отримання клієнтів, у т.ч. просування товарів, реклама в місці продажу;
 • оренда земельних ділянок;
 • доставка товару покупцю;
 • послуги із сертифікації продукції;
 • надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту;
 • послуги посередництва в сфері оформлення прав власності, користування, оренди;
 • розроблення будівельних проектів для власного використання;
 • експлуатація житлових мобільних комплексів;
 • експлуатація готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів;
 • діяльність страхових агентів і брокерів;
 • інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
 • послуги професійні, наукові та технічні;
 • переробка та реалізація виробленої продукції;
 • прісноводне рибництво;
 • перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами;
 • надання послуг з питань геодезії, картографії та кадастру;
 • земляні роботи;
 • інші спеціалізовані будівельні роботи;
 • розробка, реалізація інвестиційних проектів на засадах державного приватного партнерства, в тому числі у формі концесії;
 • земельні питання у сфері здійснення державно-приватного партнерства;
 • збір, сортування та переробка побутових відходів;
 • здійснення фінансових та розрахункових операцій, пов’язаних з   експлуатацією майна, в тому числі: при сплаті обов’язкових та комунальних платежів, при здачі майна в оренду, іншому користуванні майном та при здійсненні виконання зобов’язань;
 • розробка і подання на розгляд Засновника пропозицій щодо раціонального використання та розпорядження майном, яке знаходиться на балансі Підприємства;
 • проведення господарської діяльності для отримання джерел фінансування своєї основної діяльності з надання різних послуг членам громади.
  1.  Предметом діяльності Підприємства є господарська діяльність по наданню послуг та виконанню робіт, яка здійснюється з метою основних завдань Підприємства, зокрема:

- виробництво сільськогосподарської продукції;

- вирощування однорічних, дворічних та багаторічних культур, відтворення рослин;

- змішане сільське господарство;

- допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність;

- вирощування та розведення всіх видів тварин, крім водних (тваринництво);

- здійснення робіт з ремонту та реконструкції нерухомого майна, а також робіт з перепланування та облаштування приміщень. Виконання проектних робіт;

- капітальне будівництво;

- надання послуг з обслуговування та ремонту інженерних мереж, в тому числі: мереж каналізації, водопроводу, теплопостачання, електричних та телефонних мереж;

- надання послуг щодо облаштування та прибирання вулиць комунального значення та  провулків, приміщень спільного користування у будинках та спорудах, послуги по збиранню сміття та організації його вивезення, в тому числі із кладовищ, з берегів річок, узбіч всіх доріг, а також інші послуги щодо підтримання порядку на вулицях та у будинках (спорудах);

- проведення поточного та капітального ремонту вулиць комунального значення та  провулків;

- заготівля, обробка та переробка деревини та виготовлення виробів із дерева, розпиловка та доставка дров для організацій, підприємств і установ, для громадян, в тому числі і доставка вугілля для них;

- впровадження та експлуатація енергозберігаючих технологій та приладів;

- участь у проведенні операцій щодо користування майном, в тому числі операцій з оренди,  ріелторських та інших з користування майном та придбання майна;

- оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;

- надання послуг в сфері громадського харчування, відкриття та експлуатація торгівельних павільйонів, ринків, барів, ресторанів, кафе та кафетеріїв;

- закупка у населення, сільськогосподарських підприємств, інших суб’єктів господарювання сільськогосподарської продукції, у тому числі молока, молочних продуктів, м’яса,  овочів та фруктів, як свіжих, так і оброблених;

- надання транспортних, в тому числі і автотракторних, послуг юридичним та фізичним особам у відповідності до чинного законодавства. Надання в оренду, під фрахт та в прокат автомобільного транспорту та інших видів транспорту. Оренда, фрахтування та прокат різних видів транспорту. Імпорт та реалізація вантажних та легкових автомобілів, запчастин до них;

- виробництво та (або) реалізація продукції з дерева, метало пластику, пластмаси, резини, тканини, скла та кераміки, будівельних матеріалів, інших матеріалів в тому числі і виготовлення столярних виробів, будівельних матеріалів і їх реалізація;

- матеріально-технічне забезпечення, постачання і збут продукції виробничо-технічного призначення, матеріально-технічних ресурсів, в тому числі сировини, матеріалів, комплектуючих, енергоносіїв, устаткування, обладнання, техніки та інших  товарів для виробничих та власних потреб юридичних осіб та споживачів;

  - комп’ютеризація (торгівля комп’ютерами та їх складовими), програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв’язку. Ремонт та сервісне обслуговування комп’ютерної, копіювальної та інших видів оргтехніки;

- управлінські, консультативні, експертні, посередницькі, представницькі послуги;

- підготовка та оформлення документів на приватизацію майна;

- виготовлення товарів народного споживання і їх реалізація;

- виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт в промисловому,  сільськогосподарському та житловому будівництві, в тому числі виконання спеціальних видів робіт у проектуванні, інженерні вишукання, проектні роботи, спеціальні роботи у ґрунтах, спорудження несучих та огороджувальних конструкцій будинків і споруд, роботи, пов’язані з улаштуванням систем і мереж, роботи, пов’язані з захистом конструкцій та обладнання, монтаж технологічного обладнання, пусконалагоджувальних робіт;

- підготовка та оформлення технічної документації на приватизацію земельних ділянок;

- надання брокерських, дилерських, рекламних, транспортних, інформаційних, маркетингових, комісійних, консалтингових, лізингових послуг юридичним та фізичним особам;

- ведення зовнішньоекономічної діяльності;

- збирання безпечних твердих побутових та промислових відходів (тобто,   сміттєвих відходів) у місцях накопичення, сміттєвих контейнерах, пересувних сміттєвих контейнерах, баках, ємностях тощо  та змішаних матеріалів, придатних для повторного використання, збирання матеріалів, придатних для повторного використання, збирання сміття з урн у громадських місцях, їх сортування та переробка;

- оброблення та видалення безпечних відходів, закопування безпечних відходів, видалення безпечних відходів шляхом спалювання або іншими методами, з виробленням електроенергії або пари або без них, компосту, речовин, що заміняють паливо, біогаз та інших побічних продуктів для подальшого використання і т.д.

- оброблення органічних відходів для наступної утилізації;         

- демонтаж (розбирання) машин і устаткування;

- заготівля та переробка макулатури, скла, склотари та інших видів вторсировини;

- інша діяльність щодо поводження з відходами;

- виробництво природних мінеральних вод та інших вод з джерел та свердловин та їх розлив у пляшки;

- виробництво безалкогольних напоїв;

- оптова та роздрібна торгівля напоями;

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;       

- надання ландшафтних послуг;

- оптова та роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них;

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії;

- мисливство, лісове господарство;

- архітектурні послуги;

- будівництво житлових будинків (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти);

 • послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування;
 • послуги з переробки давальницької сировини;
 • надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
 • послуги з оренди та експлуатації власної або взятої в лізинг нерухомості;
 • повний набір рекламних послуг ( за допомогою власних можливостей або на договірній основі), у тому числі консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їх купівля; проведення маркетингових компаній та інших рекламних заходів для залучення й отримання клієнтів, у т.ч. просування товарів, реклама в місці продажу;
 • оренда земельних ділянок;
 • надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту;
 • розроблення будівельних проектів для власного використання;
 • експлуатація готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів;
 • переробка та реалізація виробленої продукції;
 • прісноводне рибництво ( аквакультура);
 • перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами;
 • надання послуг з питань геодезії, картографії та кадастру.

 

3.Юридичний статус Підприємства

 3.1. Підприємство є юридичною особою з правами та обов'язками, передбаченими чинним законодавством. Статус юридичної особи (права, обов’язки та відповідальність) Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. У своїй діяльності Підприємство керується чинним законодавством України, Господарським та Цивільним кодексами України, рішенням Підгайчиківської сільської ради та цим Статутом.

3.3. Підприємство діє за принципами повного госпрозрахунку, самофінансування.

3.4. Підприємство забезпечує фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників.

3.5. Підприємство зобов'язане забезпечити безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його працівників.

3.6.Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за згодою Засновника.

3.7. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмові бланки тощо. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

 

4.Майно підприємства.

 4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, які є власністю Підгайчиківської сільської територіальної громади і які закріплені за даним Підприємством на праві господарського відання, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Статутний фонд Підприємства утворюється Засновником і складає 100 (сто) грн.

4.2. Майно підприємства є комунальною власністю Підгайчиківської сільської територіальної громадив особі Підгайчиківської сільської ради і закріплюється на праві повного господарського відання.

Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

Відчуження майна, що є власністю територіальної громади, закріпленого за Підприємством, здійснюється з дозволу Засновника у порядку, що встановлений Засновником.

Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти  зараховуються  до сільського бюджету; за індивідуально-визначене Засновником майно – на рахунок Підприємства і направляється на інвестиції Підприємства.

Власністю Підприємства є прибутки, а також майно, придбане в результаті фінансово-господарської діяльності.

4.3. Джерелами формування майна є:

- кошти та майно, передане йому Засновником;

- майно придбане Підприємством у процесі діяльності;

- кошти і майно безкоштовно передані Підприємству юридичними та фізичними особами;

- капітальні вкладення, дотації, фінансова підтримка з бюджетів;

- доходи, отримані від господарської діяльності, реалізації продукції, робіт;

- доходи від інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4.4. Списання майна Підприємства здійснюється в порядку, встановленому Засновником.

4.5. Підприємство має право здавати в оренду майно з дозволу та в порядку встановленого  Засновником.

4.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.7. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде податкову і статистичну звітність. Результати діяльності підприємства відображаються у щоквартальних та річних балансах, у звіті про прибуток та збитки, а також у річному звіті.


     5. Права та обов’язки Підприємства

5.1. Підприємство за погодженням з Засновником планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.2. Підприємство для здійснення статутної діяльності має право:

-  від свого імені укладати угоди набувати майнових та особистих немайнових прав нести обов’язки бути позивачем і відповідачем у суді господарському та третейському судах України а також судах інших держав;

- за погодженням із Засновником Підприємство може входити в асоціації, корпорації, консорціуми та інші об’єднання підприємств у тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних осіб;

- вступати у взаємовідносини із юридичним та фізичними особами на договірних засадах для виконання робіт, спільної діяльності;

- здійснювати розрахунки за виконані роботи на підставі державних розцінок на відповідні роботи та базових показників вартості робіт по наданню платних послуг замовникам, а також на підставі договірних цін, погоджених із замовником;

- самостійно здійснювати господарську діяльність виходячи із виробничих потреб та в межах повноважень, передбачених цим статутом;

- здійснювати технічну експлуатацію приміщень, будинків та споруд, а також експлуатацію технічного обладнання, яке знаходиться на балансі Засновника, вирішувати питання про роботу (експлуатацію) технологічного обладнання та інженерних комунікацій такого майна;

- розробляти графіки і здійснювати заходи щодо проведення поточного та капітального ремонту майна, яке знаходиться на балансі Підприємства;

- передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, обмінювати, надавати в тимчасове користування майно, яке знаходиться на балансі Підприємства за погодженням із Засновником;

- у встановленому порядку звертатись до органів державної влади і місцевого самоврядування та отримувати від них інформацію, необхідну для реалізації статутної мети та основних завдань Підприємства;

- одержувати на договірних засадах від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити за згодою Засновника;

- купувати цінні папери юридичних осіб України та інших держав відповідно до законодавства  України;

- залучати громадян, підприємства, установи і організації для фінансової, матеріальної, організаційної підтримки діяльності Підприємства згідно укладених з ними договорів, проводити збори добровільних внесків та пожертвувань;

- забезпечення нормальної на договірній основі експлуатації основних засобів та споруд, відповідно до технічних умов та правил експлуатації.

Для реалізації статутних завдань Підприємство має право за погодженням із Засновником створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені структурні підрозділи без права юридичної особи з правом відкриття поточних рахунків, та затверджувати Положення про них, які попередньо погоджуються із Засновником.

5.3. Підприємство здійснюючи статутну діяльність має такі обов'язки:

- забезпечувати своєчасну сплату платежів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством  України;

- здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- проводить закупівлю необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, фізичних осіб – підприємців, а також у фізичних осіб;

- здійснювати заходи по вдосконаленню організації та нарахування заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумкових роботах, забезпечувати економічне та раціональне використання фонду споживання та своєчасно розраховуватись з працівниками підприємства, створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

- надавати статистичну та всю необхідну для Засновника  інформацію.

5.4. Підприємство здійснює бухгалтерський, податковий, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.5. Керівник та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

5.6. Відносини Підприємства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на підставі укладених договорів.


      6. Органи управління і контролю Підприємства

6.1. Вищий орган управління – Підгайчиківська сільська рада  здійснюючи управління Підприємством:

- приймає рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності Підприємства;

- затверджує статут Підприємства та зміни до нього;

- приймає рішення про передачу у повне господарське відання Підприємства відповідного майна, що є власністю Підгайчиківської сільської територіальної громади;

- вирішує питання відчуження майна, що перебуває у повному господарському  віданні Підприємства;

- погоджує передачу в оренду та умови договорів оренди майна, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства;

- надає дозвіл на списання майна, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства;

- встановлює показники ефективності використання майна і прибутку, заслуховує звіт керівника про результати виконання показників;

- погоджує тарифи на послуги, що реалізуються Підприємством;

-  призначає, звільняє з посади керівника Підприємства, за погодженням сесії Підгайчиківської сільської ради;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями сільської ради та цим Статутом.

6.2. Очолює та здійснює оперативне управління (керівництво) Підприємством його керівник. Керівник Підприємства є підзвітний Засновнику. (відповідно до ст.78 Господарського кодексу України).

Керівник Підприємства  призначається на посаду або звільняється з неї розпорядженням сільського голови за попереднім погодженням сесії сільської ради.

6.3. Керівник Підприємства у межах своїх повноважень, на основі та на виконання законодавства України видає накази та організовує й контролює їх виконання.

6.4. Керівник  Підприємства відповідно до покладених на нього завдань:

- самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника;

- діє на засадах єдиноначальності;

- затверджує за погодженням з Засновником структуру та штати підприємства з наступним затвердженням;

- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників підприємства, у тому числі заступників директора, керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера;

- затверджує Положення про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні підрозділи, які створюються відповідно до діючого законодавства;

- розпоряджається у межах своїх повноважень майном підприємства, у тому числі і його коштами, відповідно до чинного законодавства та норм цього Статуту;

- у межах своїх повноважень видає інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю Підприємства;

- відповідно до умов колективного договору Підприємства застосовує заходи заохочення, накладає  дисциплінарні стягнення;

- забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, подачу квартальної та річної фінансової звітності;

- забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за який несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях та судових органах;

- укладає, підписує від імені Підприємства угоди та договори всіх видів, видає доручення (довіреності) від імені Підприємства, є розпорядником належних Підприємству коштів, які згідно цього Статуту можуть вільно використовуватись Підприємством, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- проводить розподіл функціональних обов’язків керівників структурних підрозділів Підприємства,  визначає структуру управління розробляє штатний розклад і чисельність працівників Підприємства затверджує Положення про структурні підрозділи призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства і керівників структурних підрозділів;

- установлює розпорядок робочого дня, змінність роботи, обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок відрядних розцінок посадових окладів, здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників Підприємства;

- забезпечує здорові і безпечні умови роботи працівників Підприємства;

- забезпечує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

- забезпечує дотримання норм пожежної безпеки, дотримання санітарних та екологічних норм і правил дотримання трудового законодавства України;

- організовує бухгалтерський облік та звітність Підприємства в установленому порядку;

- несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Підприємства;

- виконує будь-які інші дії, які необхідні для виконання Підприємством статутних завдань, які не віднесені до компетенції органу управління.

6.5. Засновник не має права втручатися в оперативну діяльність Підприємства.

6.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи чи уповноваженого трудовим колективом.

6.7. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються за участю трудового колективу та уповноваженого ним органу (особи) і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.8. Право укладення Колективного договору від імені адміністрації надається керівнику, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу чи особі.

6.9. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства в порядку, встановленому діючим законодавством України, не втручаючись в оперативну господарську діяльність Підприємства.

6.10. Підприємство зобов’язане зареєструватись в податкових органах і вносити в бюджет відповідні платежі.

6.11. Державний контроль  за діяльністю Підприємства здійснюється державними органами у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

 

7.Господарська, економічна і соціальна діяльність.

 7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток (дохід). Після сплати,  покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, відсотків за кредитами банків, передбачених законодавством України податків і внесення інших платежів до бюджету, відрахувань у резервний фонд, залишок чистого прибутку Підприємства поступає у повне його розпорядження. Частина чистого прибутку (після сплати зазначених вище платежів), яка підлягає сплаті на користь сільського бюджету встановлюється Засновником. 

7.2. Підприємство може утворити цільові фонди, призначенні для покриття витрат пов’язаних зі своєю діяльністю:

- фонд розвитку виробництва;

- фонд споживання;

- резервний фонд;

- фонд матеріальної допомоги;

- фонд соціально-культурних заходів.

7.3. Кошти підприємство використовує на:

- організацію, розвиток та розширення матеріальної бази;

- оплату праці працівників підприємства;

- розв'язання питань соціального розвитку, а також поліпшення умов праці, життя і здоров'я працівників;

- сплату податків та інших обов'язкових платежів.

7.4. Підприємство самостійно визначає форми організації праці та системи її оплати.

7.5. Розмір оплати праці залежить від складності виконуваних робіт, кваліфікації працівника, а також наявності відповідних коштів на рахунку підприємства. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

7.6. Розрахунки за своїми зобов'язаннями Підприємство проводить у безготівковому порядку через установи банків відповідно до правил виконання розрахункових операцій затверджених Національним банком України.

7.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

7.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

7.9. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

7.10. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

7.11. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України, а також на вимогу Засновника.

7.12. Збитки, заподіяні внаслідок провадження господарської діяльності Підприємства відшкодовуються за рахунок коштів Підприємства, а у разі їх недостатності – у порядку, що визначається директором Підприємства за погодженням із Органом управління. Збитки, завдані Підприємству у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

7.13.  Держава та Засновник не несуть відповідальності за зобов’язання Підприємства.

7.14. Узагальнюючим показником ефективності діяльності Підприємства є прибуток, що визначається, відповідно до чинного законодавства України, шляхом зменшення сум валового доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.

7.15. Прибуток, що залишився в розпорядженні Підприємства, спрямовується на здійснення його статутної діяльності.

7.16. Згідно з рішенням керівника Підприємства за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні, можуть утворюватися фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне заохочення працівників, в тому числі і керівника Підприємства та для вирішення різних питань.

 

8.Трудовий колектив Підприємства

8.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Підприємства на основі трудового договору становлять трудовий колектив Підприємства.

8.2. Рішення, що стосуються соціально-економічних питань діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його Органом управління, а у випадках, передбачених законодавством, за участю трудового колективу та уповноважених ним органів, і відображаються у Колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання щодо охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з керівництва Підприємства.

8.3. За участю директора підприємства трудовим колективом вирішуються питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов оплати праці, життя, здоров’я, житлових умов, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, якщо інше не передбачено законодавством та/або колективним договором.                                               

 

9.Облік і звітність

9.1. Підприємство здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї виробничо-господарської діяльності, а також веде статистичну звітність та подає їх у встановленому порядку і обсязі  органам державної статистики, податковим органам та іншим уповноваженим органам влади.

 

10. Порядок розподілу прибутків та збитків Підприємства

10.1. Збитки завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, відшкодовуються Підприємству добровільно або за рішенням суду.

10.2. Збитки завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом незаконними або недійсними,підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

10.3. Частина прибутку Підприємства, яка вилучається до бюджету Підгайчиківської сільської ради встановлюється рішенням сесії сільської ради та може змінюватись Засновником, і зазначається у фінансовому плані Підприємства. Прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, відсотків за кредитами банків, передбачених законодавством України податків і внесення інших платежів до бюджету, відрахувань у резервний фонд, розподіляється на потреби Підприємства.

10.4. Визначена Підгайчиківською сільською радою частина прибутку, що спрямовується на матеріальне заохочення та соціальне забезпечення працівників, використовується за рішенням керівника Підприємства та за участі трудового колективу.

 

11. Реорганізація, припинення діяльності і ліквідація підприємства

11.1. Діяльність Підприємства припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

11.2. Реорганізація та ліквідація підприємства (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) проводиться за рішенням Засновника або суду, а також передбаченому законодавством України порядку, в тому числі з додержанням вимог антимонопольного Законодавства України і здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління.

Підприємство ліквідується також у випадках:

- визнання його банкрутом;

- якщо прийнято рішення про заборону діяльності через невиконання умов, установлених законодавством, і в передбачений рішенням строк не забезпечено додержання цих умов або не  змінено вид діяльності;

- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи і рішення про створення   Підприємства;

- на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

11.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для заявлення претензій кредиторами визначаються Засновником.

11.4. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

11.5. При реорганізації і ліквідації підприємства звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Засновника, який її призначив.

11.7. Кошти, одержані внаслідок реорганізації майна Підприємства після задоволення вимог кредиторів та оплати праці працівників, переходять у власність Засновника або визначеного ним правонаступника.

11.8. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

12. Затвердження Статуту, доповнень і змін до нього, реєстрація Підприємства

12.1. Статут Підприємства, доповнення і зміни до нього затверджуються Засновником.

12.2. Державна реєстрація Підприємства, внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється в порядку  та в терміни, передбачені законодавством.  

12.3. Все що не врегульовано цим Статутом, регулюється нормами чинного законодавства України.

 

Сільський голова                                            Ігор МАРТИНЮК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь