ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 261-V/2021 Про створення юридичної особи – виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради, визначення його чисельності, персонального складу та затвердження Положення про виконавчий комітет Підгайчиківської сільської ради

Дата: 16.09.2021 14:38
Кількість переглядів: 271

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Підгайчиківської

сільської ради № 261-V/2021

від 09.07.2021 року

 

Склад виконавчого комітету

Підгайчиківської сільської ради

 

Голова виконавчого комітету – Мартинюк Ігор Петрович, Підгайчиківський сільський голова.

Секретар виконавчого комітету – Базюк Любов Григорівна, керуюча справами виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради.

 Заступник виконавчого комітету – Бокотько Галина Богданівна, директор Підгайчиківського ЗДО (ясла-садок) «Колосок».

Члени виконавчого комітету:

Андрусяк Богдан Богданович, секретар Підгайчиківської сільської ради;

Марціновський Роман Михайлович, заступник голови Підгайчиківської сільської ради;

Гнатишин Наталія Григорівна, начальник відділу загальної та організаційно – кадрової роботи Підгайчиківської сільської ради;

Гломба Петро Михайлович, староста с.Джурків, с.Пищаче;

Костюк Руслан Васильович, староста с.Загайпіль, Назірна, Кобилець;

Прусак Мирослав Степанович, директор ЕКО «Вишнева долина»;

Сеньків Ярослава Петрівна, директор Джурківської гімназії;

Балабаник Василь Степанович, директор ПАФ «Вільна Україна»;

Мельничук Іван Романович, приватний підприємець;

Батовський Ігор Михайлович, приватний підприємець;

Ільків Тарас Михайлович, приватний підприємець;

Вергун Леся Василівна, вчитель Загайпільської гімназії;

Савчук Роман Степанович, заступник директора з навчально-виховної роботи Підгайчиківського ліцею;

Мегединик Ганна Володимирівна, приватний підприємець;

Сеньків Тарас Васильович, актив села;

Романюк Роман Романович, актив села.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Підгайчиківської

сільської ради № 261-V/2021

від 09.07.2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Підгайчики

2021р.

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Виконавчий комітет Підгайчиківської сільської ради (надалі - Виконавчий комітет) є виконавчим органом Підгайчиківської сільської ради.

 1. Скорочена назва: виконком Підгайчиківської сільської ради.
 2. Місцезнаходження виконавчого комітету: 78256, Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Підгайчики, вул. Соборна, 12а.
 3. Виконавчий комітет - орган, який відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється територіальною громадою в особі Підгайчиківської сільської ради. Склад виконавчого комітету - колегіального органу затверджується Підгайчиківською сільською радою на строк її повноважень.
 4. Затверджений радою виконавчий комітет підконтрольний та підзвітний Підгайчиківській сільській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади - підконтрольний органам виконавчої влади. 
 5. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Підгайчиківської сільської радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.
 6. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, нормативними документами Підгайчиківської сільської ради та цим Положенням.
 7. До складу виконавчого комітету входять за посадою: сільський голова, заступники сільського голови, секретар ради, керуючий справами (cекретар) виконавчого комітету, старости громади. Інші члени виконавчого комітету затверджуються радою за поданням сільського голови.
 8. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. В межах своїх повноважень виконавчий комітет сільської ради приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос сільського голови.
 9. Виконавчий комітет, як виконавчий орган Підгайчиківської сільської ради, є юридичною особою.
 10. Виконавчий комітет має відповідні печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки із своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства та інші атрибути юридичної особи.
 11. Виконавчий комітет утримується за рахунок коштів сільського бюджету. Видатки на утримання виконавчого комітету, його загальна чисельність та фонд оплати праці працівників встановлюються сільською радою.
 12. Джерелами формування коштів виконавчого комітету є:

1) кошти сільського бюджету;                    

2) благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

3) інші кошти, що передаються виконавчому комітету відповідно до чинного законодавства України.

 1. Виконавчий комітет є неприбутковою установою, його фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі кошторису.
 2. Виконавчий комітет має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.
 3. Майно виконавчого комітету є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління.
 4. Майно виконавчого комітету не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
 5. Виконавчий комітет розпоряджається коштами відповідно до чинного законодавства, сільський голова є головним розпорядником коштів.
 6. Зміни та доповнення до Положення про виконавчий комітет вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 7. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) виконавчого комітету здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Ліквідація або реорганізація вважається завершеною з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 

2.ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 1. Призначенням виконавчого комітету, як виконавчого органу сільської ради є здійснення організаційного забезпечення діяльності Підгайчиківської сільської ради, забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів. Призначенням виконавчого комітету, як колегіального органу сільської ради є здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.
 2. Повноваження та функції виконавчого комітету визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.
 3. Представляє інтереси виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради в державних органах, установах, організаціях міський голова та посадові особи виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради за дорученням сільського голови.
 4. Основними повноваженнями та завданнями виконавчого комітету є:

 

Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку:

(ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

До відання виконавчих органів сільської ради  належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл,  цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку  території сільської ради, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком  території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності  територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до  органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;

7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл,  координація цієї роботи на  території  сільської ради;

8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів;

б) делеговані повноваження:

1) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

2) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності  територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

3) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на  території;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг.

 

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

(ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

До відання виконавчих органів сільських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів;

2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

3) встановлення за узгодженим рішенням  ради порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальної громади;

4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території сільської ради, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавства;

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів;

б) делеговані повноваження:

1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

Повноваження щодо управління комунальною власністю

(ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

До відання виконавчих органів сільських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади;

2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності  територіальної громади;

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності  територіальної громади;

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

б) делеговане повноваження:

погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на  території сільської ради, які перебувають у державній власності.

 

Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку

(ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»):

До відання виконавчих органів сільської ради належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності  територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності.

* У разі внесення змін до законів України, які визначають повноваження органу місцевого самоврядування, що викладені у розділі ІІ цього Положення, останні застосовуються у частині, що їм не суперечать.

 

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

           25.Очолюєвиконавчийкомітет сільський голова.

           26. Сільський голова:

1) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

2) скликає засідання виконавчого комітету;

3) організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету і головує на його засіданнях;

4) координує діяльність осіб, які входять до складу виконавчого комітету;

5) підписує рішення виконавчого комітету, забезпечує їх виконання;

6) здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету;

7) має право знімати з розгляду перед або під час засідання виконавчого комітету недостатньо підготовлені питання;

8) представляє виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

9) є розпорядником бюджетних коштів;

10) укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до законодавства України.

11) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради та їх чисельності;

12) призначає на посади та звільняє з посад працівників виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

13) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси громади, а також повноваження ради та її органів;

14) веде особистий прийом громадян;

15) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

16) забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

17) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

           27. У разі дострокового припинення повноважень сільського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження сільського голови здійснюються секретарем ради. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту вступу на посаду новообраного сільського голови відповідно до закону.

          28. Секретар ради:

1) вирішує за дорученням ради або сільського голови питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

2) забезпечує винесення на сесію ради рішень виконавчого комітету, які підлягають розгляду радою;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

4) виконує інші обов’язки, покладені на нього відповідно до розпорядження сільського голови про розподіл обов’язків між членами виконавчого комітету.

      29.Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету:

1) подає на затвердження виконавчого комітету план роботи виконавчого комітету;

2) контролює хід підготовки матеріалів на розгляд виконавчого комітету;

3) формує проект порядку денного засідання виконавчого комітету;

4) контролює стан підготовки питання до розгляду на засіданні виконавчого комітету;

5) візує проекти рішень виконавчого комітету та підписує додатки до них після ознайомлення з представленими для прийняття рішення матеріалами, засвідчуючи цим готовність проекту документа до розгляду виконавчим комітетом;

6) при необхідності повертає на доопрацювання авторам проекти рішень та інших запропонованих для розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань;

7) погоджує список запрошених осіб на засідання виконавчого комітету, подає його головуючому на засіданні перед його початком;

8) підписує протоколи засідань виконавчого комітету;

9) забезпечує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців;

10) у встановленому порядку надає зацікавленим особам інформацію щодо прийнятих рішень;

11) контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету;

12) виконує інші обов’язки, покладені на нього виконавчим комітетом або сільським головою.

           30. У разі відсутності керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету виконання його обов’язків його обов’язки виконує інша особа за розпорядженням сільського голови.

           31. Заступники сільського голови:

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування заступників сільського голови здійснюється шляхом затвердження їх на сесії ради за поданням сільського голови. Кількість заступників сільського голови визначається сесією ради.

У разі тимчасової відсутності заступника сільського голови його обов’язки виконує інша особа за розпорядженням сільського голови.

Заступник сільського голови здійснюють керівництво у визначених сільським головою сферах діяльності, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних працівників виконавчого комітету, а також підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади, забезпечує виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку громади, бюджету, забезпечує виконання рішень, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови і несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій галузі.

           32. Старости громади:

1) представляють інтереси жителів сіл у виконавчому комітеті сільської ради;

2) сприяють жителям сіл у підготовці документів, що подаються до сільської ради;

3) беруть участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідних сіл;

4) вносять пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань діяльності на території відповідних сіл, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) готують та підписують відповідні довідки для жителів сіл, згідно наданих їм повноважень;

6) здійснюють інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

           32. Члени виконавчого комітету беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету, пропонувати для участі у розгляді питань експертів, фахівців у даній галузі, участь яких погоджується з керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

 

ІV. СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

           33. В апараті виконавчого комітету на постійній основі працюють сільський голова, секретар сільської ради, заступник сільського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради, а також інші посадові особи відділів, управлінь, інші особи.

           34.Діяльність виконавчого комітету регламентується цим Положенням, що затверджується сесією Підгайчиківської сільської ради та Регламентом роботи  виконавчого комітету що затверджується рішенням виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради. 

           35.Прийняття на роботу працівників виконавчого комітету проводиться на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 

V. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

36. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним сільській раді.

37. Сільський голова не рідше ніж один раз на рік звітує перед радою про роботу виконавчого комітету та інформує про неї мешканців громади.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь