ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 150-І/2021 Про затвердження Програми зайнятості населення Підгайчиківської сільської ради на 2021-2025 роки

Дата: 10.09.2021 15:40
Кількість переглядів: 288

Фото без опису

Додаток до рішення сесії

Підгайчиківської сільської ради

VІІІ скликання 

від 30.04.2021 року № 150-І/2021

 

 

П Р О Г Р А М А

 

ЗАЙНЯТОСТІ  НАСЕЛЕННЯ

 

Підгайчиківської сільської ради

на 2021 – 2025 роки

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 

Повна назва

Програма зайнятості населення Підгайчиківської сільської ради на 2021 – 2025 роки

Ініціатор розроблення

Підгайчиківська  сільська рада

Розробник

Фінансовий відділ Підгайчиківської сільської ради

Відповідальні виконавці

Виконавчий  комітет  Підгайчиківської сільської ради, відділ фінансів, відділ бухгалтерського обліку та звітності

Мета

Об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють діяльність на території сільських населених пунктів громади в напрямку створення умов для підвищення зайнятості населення, стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць, збереження та розвиток трудового потенціалу Підгайчиківської сільської ради

Учасники Програми

Коломийська міськрайонна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості, Підгайчиківська сільська рада

Джерела фінансування

Сільський бюджет, Фонд загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття, інші  джерела, не заборонені законодавством 

Очікувані результати

виконання Програми

Виконання даної Програми забезпечить підвищення рівня зайнятості населення громади, забезпечить соціальний захист безробітних, додаткові гарантії щодо працевлаштування громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту, сприятиме позитивним змінам в усіх сферах життєдіяльності населення громади, досягненню соціальної і економічної самодостатності та стабільності, збалансованому розвитку населених пунктів.

Термін реалізації

2021-2025 роки

Загальний обсяг

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми*

2021 рік – 10,0  тис.грн.

2022 рік – 12,0  тис.грн.

2023 рік  – 15,0 тис.грн.

2024 рік – 20,0 тис.грн.

2025 рік – 25,0 тис.грн.

 

* Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма зайнятості населення на 2021-2025 роки розроблена Підгайчиківською сільською радою з урахуванням очікуваних тенденцій економічного і соціального розвитку Підгайчиківської територіальної громади, які впливають на формування ринку праці та його показники.

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації документ, який відповідає правовим, фінансовим, соціально-економічним, організаційно-господарським та іншим умовам життєдіяльності Підгайчиківської сільської ради.

Програма спрямована на виконання першочергових завдань щодо зайнятості населення, здійснення заходів щодо скорочення безробіття та соціального захисту не конкурентно спроможних верств населення.

До складу Підгайчиківської територіальної громади входить шість населених пунктів – села Підгайчики, Загайпіль, Назірна, Кобилець, Джурків, Пищаче.

Чисельність населення станом на 01.01.2021 становить 5520 жителя.

 

Пріоритетними напрямками Програми є:

- підвищення рівня життя населення в сільських населених пунктах громади;

- зниження безробіття на селі;

- залучення інвестицій в розвиток сільських населених пунктів та збільшення кількості робочих місць;

- збереження та розвиток трудового потенціалу,

- створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, забезпечення зайнятості громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

 

Основними завданнями Програми є:

1) сприяння у всіх сферах економічної діяльності повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення, спрямованої на підвищення рівня його життя;

2) сприяння створенню нових робочих місць;

3) реалізація трудових прав громадян;

4) забезпечення соціального захисту громадян від безробіття.

 

Програма реалізується на засадах вільного партнерства за участю підприємств, організацій та установ громади, Коломийської міськрайонної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості, Підгайчиківської сільської ради та її виконавчого комітету.

 

2. Мета та основні завдання Програми

 

Метою програми є:

1.Об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють діяльність на території сільських населених пунктів громади в напрямку створення умов для підвищення зайнятості населення, стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць, збереження та розвиток трудового потенціалу Підгайчиківської сільської ради.

2. Забезпечити належне визнання та популяризацію, збільшити
рівень обізнаності широкого загалу про переваги та потенціал
соціального підприємництва, як важеля соціального розвитку та подолання бідності.

За пропозиціями Коломийської міськрайонної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості населення забезпечити на підприємствах, в установах і організаціях Підгайчиківської сільської ради на 2021-2025 роки:

1.Бронювання робочих місць і встановити квоти прийому на роботу осіб, які потребують соціального захисту на ринку праці на 2021-2025 роки, в т.ч. для працевлаштування дітей-сиріт та дітей які залишились без піклування батьків, що закінчують професійно-технічні заклади у 2021-2025 роках.

2. Організацію оплачуваних громадських робіт у 2021-2025 роках.

3. Здійснення заходів з метою недопущення використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин та легалізації «тіньової» зайнятості населення.

 

3. Заходи по забезпеченню виконання Програми

 

Для досягнення мети Програми планується:

1) розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом:

- перегляд розміру ставок орендної плати за землю (в бік зменшення) під господарськими будівлями і дворами, які необхідні суб'єктам господарюванням для здійснення статутної діяльності;

-встановлення пільгових ставок податку за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за службове житло, яке надається громадянам, які працюють на підприємствах;

2) участь сільської ради у можливих кредитних програмах державних та муніципальних фондів з метою надання пільгових кредитів населенню для придбання чи ремонту житла, за умови працевлаштування на території ради;

3) надання з сільського бюджету фінансової підтримки в галузі охорони здоров'я, з метою забезпечення громадян, в першу чергу працюючих, медичними послугами, проходження медоглядів за місцем проживання;

4) організація оплачуваних громадських робіт для виконання робіт з благоустрою території чи для забезпечення населення соціальними послугами;

5) проведення з метою заохочення роботодавців, які зберігають робочі місця та створюють нові, широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи про роботу підприємств, установ, організацій різних форм власності, та мають потребу у кваліфікованих працівниках визначених професій, про переваги працевлаштування на території ради;

6) проведення інформаційних заходів та висвітлення депутатами при роботі з виборцями інформації про потреби ради у певних галузях, з метою спонукання громадян до відкриття власного  малого бізнесу;

7) співпраця з організаціями інвалідів та учасників бойових дій з метою інформаційної та консультативної допомоги у питанню працевлаштування інвалідів, учасників АТО, які проживають на території Підгайчиківської громади;

8) надання первинної правової допомоги мешканцям ради під час пошуку роботи, у випадках звільнення, про можливі соціальні гарантії та інші послуги відповідно до чинного законодавства;

9) проведення заходів, направлених на підняття інвестиційної привабливості території.

 

Організація оплачуваних громадських робіт.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради встановити:

1) перелік оплачуваних громадських робіт, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття;

2) перелік видів оплачуваних громадських робіт, які можуть фінансуватися пропорційними частинами за рахунок сільського бюджету, Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття (в частині організації таких робіт для безробітних) та коштів підприємств, установ, організацій для яких ці роботи виконуються.

Виконавцем вказаних заходів є Підгайчиківська сільська рада, якій доручено укладання відповідних договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з Коломийською міськрайонною філією  Івано-Франківського обласного центру зайнятості з особами, направленими службою зайнятості.

В ході реалізації  Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на її реалізації, уточнення переліку заходів.

Оплата праці осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно законодавства і не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Реалізація Програми проводиться відповідно до заходів, наведених у додатку 1.

 

4. Ресурсне забезпечення реалізації Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Співфінансування громадських робіт проводити з Коломийською міськрайонною філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості на паритетних засадах.

5. Очікувані результати

 

Реалізація програми дасть змогу досягти таких результатів:

1) забронювати робочі місця і встановити квоту прийому на роботу осіб, які потребують соціального захисту на ринку праці на 2021-2025 роки, в т.ч. для працевлаштування дітей-сиріт і дітей, які опинились без піклування батьків, що закінчують професійно-технічні заклади у 2021-2025 роках.

2) організувати оплачувані громадські роботи з благоустрою та озеленення території сіл Підгайчиківської сільської ради, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, впорядкування місць поховань, які мають офіційний статус, підсобні роботи з відновлення пам’яток архітектури, історії та культури, догляд за особами похилого віку та інвалідами за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, сільського бюджету та коштів підприємств, на яких ці роботи виконуються.

 

6. Координація та контроль за реалізацією Програми

 

Координація та контроль за виконанням заходів Програми здійснюється виконавчим комітетом Підгайчиківської сільської ради.

Контроль за виконанням Програми буде здійснювати постійнакомісія з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

7. Строки там етапи виконання Програми

 

Виконання заходів Програми буде проходити впродовж 2021-2025 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми

ЗАХОДИ

Програми зайнятості населення

Підгайчиківської сільської ради на 2021-2025 роки

 

Найменування заходу

Термін виконання

1

2

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1.1. Здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців з питань компенсації витрат в розмірі єдиного соціального внеску шляхом проведення семінарів, круглих столів, індивідуальних зустрічей з роботодавцями.

постійно

1.2. Участь на партнерських засадах у розробці та реалізації проектів розвитку громад, що сприяють підвищенню рівня зайнятості населення та розширенню сфери застосування праці.

постійно

1.3. Проведення бліц-навчань роботодавців за галузевою ознакою.

постійно

1.4. Сприяння підвищенню підприємницької ініціативи громадян шляхом розширення «Каталогу підприємливих ідей безробітних Івано-Франківщини».

постійно

1.5. Сприяння та популяризація розвитку підприємництва у сфері надання послуг, туризму, народних ремесел в тому числі, в сільській місцевості

постійно

1.6. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо залучення безробітних до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.

постійно

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

2.1. Забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних на потреби роботодавців.

постійно

2.2. Популяризування серед роботодавців та населення можливості центрів  професійно-технічної освіти служби зайнятості.

постійно

2.3. Інформування громадськості про зміст, терміни навчання, умови надання освітніх послуг навчальними закладами області для працюючого населення, публічно через районне ЗМІ, біг-борди, інтернет-сайти, соцмережі, на заходах районного центру зайнятості.

постійно

2.4. Популяризування серед роботодавців та населення можливості підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями.

постійно

2.5. Сприяння роботодавцям у здійсненні професійного навчання працівників на виробництві за навчальними планами, проведення курсів цільового призначення по специфіці виробництва.

постійно

2.6. Забезпечення отримання ваучера для  підвищення конкурентоспроможності осіб старших 45 років шляхом перекваліфікації чи підвищення кваліфікаціїза професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.

постійно

2.7. Популяризування робітничих професій пріоритетних галузей економіки шляхом проведення професіографічних екскурсій, презентацій професій, днів відкритих дверей навчальних закладів, професійних турнірів,  виїзних акцій у центрах кар’єри при закладах профтехосвіти.

постійно

2.8. Проводити   опитування роботодавців щодо визначення перспективної потреби в кадрах відповідно їх професійної спрямованості.

постійно

3. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

3.1. Сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце випускників навчальних закладів за отриманою професією (спеціальністю) шляхом відшкодування роботодавцю витрат на ЄСВ.

постійно

3.2. Сприяння у працевлаштуванні осіб з інвалідністю учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб шляхом відшкодування роботодавцю витрат на ЄСВ.

постійно

3.3. Залучення громадських організацій та соціальних партнерів для сприяння ефективному працевлаштуванню осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО.

постійно

3.4. Забезпечення організації та проведення професійного навчання інвалідів, які зареєстровані  в державній службі зайнятості як безробітні, враховуючи рекомендації МСЕК,  вибір виду діяльності,  професії,  місця роботи відповідно до наявних в інваліда кваліфікації, знань, професійних інтересів, нахилів, здібностей та з урахуванням потреб ринку праці.

постійно

3.5. Забезпечення організації  та проведення  профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх школах   для учнівської молоді щодо вибору майбутньої професії.

постійно

3.6. Забезпечення організації та проведення професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації випускникам навчальних закладів, учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам з числа безробітних.

постійно

3.7. Сприяння самозайнятості безробітним соціально-незахищеної категорії населення шляхом популяризування  успішних молодих підприємців та підприємницьких ініціатив із залученням громадських організацій при написанні проектів, спрямованих на зайнятість.

постійно

3.8. Проведення акцій, семінарів, засідань за круглим столом, виставок, спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді, розроблення та впровадження інноваційних механізмів розв’язання проблеми безробіття серед молоді, забезпечення працевлаштування соціально незахищених категорій населення.

постійно

3.9. Продовження практики проведення презентацій роботодавців та ярмарок професій у центрах кар’єри при вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

постійно

3.10. Забезпечення надання комплексу соціальних послуг для сприяння працевлаштуванню неповнолітніх відповідно до чинного законодавства України.

постійно

3.11. Проведення економічних екскурсій на підприємства та  презентацій роботодавців.

постійно

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь