ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 148-І/2021 Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023 роки Підгайчиківської сільської ради

Дата: 10.09.2021 15:38
Кількість переглядів: 234

Фото без опису

Затверджено рішенням сесії

Підгайчиківської сільської ради

від 30 квітня 2021 року № 148-І/2021

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту на території Підгайчиківської територіальної громади на 2021-2023 роки

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» і розрахована на 2021-2023 роки, що дасть можливість виконати поставлені завдання згідно із сучасними потребами економічного та соціального розвитку країни.

Структурний підрозділ сільської ради: Сектор освіти, молоді та спорту, культури, туризму адмініструє послугу та відповідає за розвиток спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в Підгайчиківській сільській раді.

І. Загальні положення

Фізична культура і спорт є складовими частинами виховного процесу дітей, молоді і повноцінного життя дорослого населення. Основне її призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних та функціональних можливостей організму людини, забезпечення здорового дозвілля, утвердження авторитету Підгайчиківської ТГ в області та в Україні.

Реалізація державної політики та зусилля місцевої влади та активістів протягом останніх років обумовила певні позитивні зміни у сфері фізичної культури та спорту. Зокрема, функціонують футбольні командив Загайполі, Джуркові та Підгайчиках, найбільше виділилася команда «Княгинин», збережена матеріально – технічна база, проводяться традиційні турніри, зростає кількість активної молоді в спортивні сфері.  

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та дорослої молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні

тривалості активного життя дорослого населення.

Світовий досвіт свідчить, що рухова активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров`я. За інтегральним показником здоров`я населення яким є середня очікувана тривалість життя людини, України посідає одне з останніх місць в Європі.

Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у всіх сферах.

Отже, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту на території ТГ не забезпечує оптимальної рухової активності кожного мешканця впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації. Ситуацію зі станом здоров’я населення в громаді можна визнати такою, що потребує суттєвої корекції. Низький рівень оздоровчої рухової активності населення стримує підвищення життєздатності систем і функцій організму людини - фундаменту профілактики захворювань. Загострення екологічного становища, вади соціального захисту, проблеми медицини та низький рівень фізичної культури населення зумовлюють напружену демографічну ситуацію.

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров'я дітей та підлітків. Як і раніше, значна їх кількість має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я. Ситуація загострюється через популярність у молодіжному середовищі таких привабливих видів нефізичної діяльності, як ігрові автомати, комп'ютерні ігри тощо. У зв'язку з відсутністю традицій здорового та активного дозвілля гострими проблемами є широке розповсюдження тютюнопаління, зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і, як наслідок, зростання антигромадських проявів та загострення криміногенної ситуації, особливо у молодіжному середовищі.

Основні причини  виникнення  проблем у сфері фізичної культури і спорту характеризуються такими факторами:

- невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян та в місцях масового відпочинку населення;

несформованість сталих традицій та мотивацій, недостатній рівень просвіти населення щодо ведення здорового способу життя, відсутність ефективної системи стимулювання населення до збереження свого здоров'я і продовження тривалості життя засобами фізичної культури та спорту;

- обмежена рухова активність, травматизм, поширення нікотинової, наркотичної, алкогольної залежності, асоціальної поведінки у молоді, нераціональне та незбалансоване харчування, вживання допінгових речовин;

- слабка фізична підготовка призовної молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

- відсутність сучасної спортивної інфраструктури, здатної задовольнити попит населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Вищезазначені проблеми можливо розв’язати за умови ефективної підтримки з боку владних структур усіх рівнів, виділення необхідних коштів на проведення навчально-тренувальної роботи та спортивних заходів, поліпшення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту тощо.

 

ІІ. Мета та завдання Програми

Програма визначає стратегію розвитку сфери фізичної культури і спорту на території Підгайчиківської ТГ на  2021-2023 роки.

Метою Програми є:

- забезпечення розвитку всіх напрямів фізичної культури, базуючись на принципах рівності та недискримінації;

- створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом з урахуванням віку, статі, стану здоров’я, інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації;

- створення умов для максимальної реалізації здібностей обдарованих дітей та молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю, у дитячо-юнацькому.

- створення цілісної системи забезпечення сфери фізичної культури і спорту шляхом удосконалення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення, активізації співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, удосконалення системи морального і матеріального заохочення у сфері фізичної культури та спорту, стимулювання досягнення високих спортивних результатів.

Основні завдання Програми

Основними завданнями Сектору в напрямку спорту є:

 • Удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;
 • Оплачувати забезпечення арбітражу матчів першості Коломийського району з футболу.
 • Залучення дітей, підлітківі молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом до 25% від загальної кількості учнівської молоді;
 •  Підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту;
 •  Створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
 • Створення умов для занять спортом дітям та дорослим різних груп інвалідності на основі інклюзивних кімнат та Інклюзивно – ресурсного  центру;
 •  Збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд;
 •  Покращення стану матеріально-технічної базизі спортивно - масової роботи;
 •  Фізкультурно-оздоровча діяльність серед ветеранів;
 •  Висвітлення роботи кращих колективів фізичної культури, проведення різноманітних спортивних змагань в засобах масової інформації: радіо, телебачення, газетах;
 • Забезпечення розвитку спорту для задоволення видовищних та розважально-емоційних запитів населення, ствердження гордості співгромадян, посилення авторитету громади у обласному спортивному русі;
 • Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивної галузі громади;
 • Поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

            Фінансування Програми здійснюєтьсяза рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і спорту, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи власні ресурси громадських організацій фізкультурно–спортивної спрямованості, підприємств і організацій різних форм власності, вітчизняних та іноземних інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян.

Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки. Виконання Програми розраховано на 2021 – 2023 роки у сумі 30 000 гривень.

ІV. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

- підвищити рівень охоплення громадян, насамперед дітей та молоді, всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

          - щороку зменшувати кількість дітей та молоді, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

- привести стан спортивних об’єктів громади у відповідність із сучасними стандартами, що надасть змогу забезпечити на спортивних спорудах мінімальний обсяг рухової активності громадян;

- створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- удосконалити систему підготовки спортсменів, покращити результати виступів спортсменів та збільшити кількість завойованих спортсменами нагород на районних та обласних змаганнях, що сприятиме затвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню авторитету ПідгайчиківськоїТГ у обласному та всеукраїнському спортивному співтоваристві.

 

V. Управління та контроль за ходом виконання Програми

Головним виконавцем і координатором Програми є сектор освіти, молоді та спорту, культури, туризму Підгайчиківської сільської ради.

Контроль за її виконанням здійснює Підгайчиківська сільська рада. Двічі на рік сектор освіти, молоді та спорту, культури, туризму Підгайчиківської сільської ради звітує на засіданні виконавчого комітету сільської ради щодо виконання програми, один раз на рік – на засіданні сесії сільської ради. Звіт про виконання програми публікується на сайті сільської ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь