ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 122-І/2021 Про затвердження Порядку надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Підгайчиківської сільської ради.

Дата: 10.09.2021 08:10
Кількість переглядів: 307

Фото без опису

 

Додаток 1

До Рішення Підгайчиківської

сільської ради № 122-І/2021

31.03.2021 року

ПОРЯДОК

надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Підгайчиківської сільської ради.

 

      Порядок надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Підгайчиківської сільської ради  (далі Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство», Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», а також врахувавши висновки вищих судових інстанцій, регулює порядок виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Підгайчиківської сільської ради.

      Цей Порядок розроблений  і буде використовуватись при умові наявності на території населених пунктів Підгайчиківської  сільської ради вільних земельних ділянок, які можуть бути надані громадянам для ведення особистого селянського господарства і, не стосується безоплатної передачі у власність земельних ділянок, що належать громадянам на правах власності, а також тих земельних ділянок, які є в власності громадян для ведення  особистого підсобного господарства, що підтверджується відповідними документами. Основною метою запровадження Порядку є створення рівноправних та прозорих умов виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, використання їх за цільовим призначенням, забезпечення доцільного, економічного та ефективного використання і розпорядження землями, задоволення потреб територіальної громади сіл та справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

 

1. Загальні положення

1.1. Отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства мають право усі громадяни України, але переважне право надається громадянам:

Які постійно проживають та зареєстровані на території  Підгайчиківської сільської ради  впродовж останніх 10 (десяти) років, пропрацювали у закладах освіти (школах, ДНЗ), закладах медицини, культури 5 (п’ять) і більше років та являються працівниками на даний час або пішли на пенсію з даних установ.

1.2. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються на території Підгайчиківської сільської ради відповідно до дозволу про виготовлення проекту відведення з послідуючою передачею у власність.

1.3. Надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Підгайчиківської  сільської ради здійснюється виключно у порядку черговості, з моменту затвердження цього Порядку.

1.4. Розмір земельної ділянки, що виділяється громадянам для ведення особистого селянського господарства, встановлюється сільською радою не більше норми передбаченої чинним законодавством України, за потребами та наявністю вільних земельних ресурсів, та рекомендовані:

- учасникам бойових дій (АТО, Афганці та інші)  – площею не більше 0,50га;

– сім’ям загиблих військовослужбовців у зоні АТО  площею не більше 0,30 га ;

– інвалідам війни та прирівняні до них особи –  площею не більше 0,30 га;

– особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорій –  площею не більше 0,30 га;

– ліквідаторам, які працювали на Чорнобильській АЕС і їх сім’ям площею не більше 0,30 га ;

- батькам сімей, які мають 3-х і більше дітей віком до 18 років (багатодітні) –  площею не більше 0,25га;

– дітям-сиротам –  площею не більше 0,20 га;

– працівникам комунальних установ  Підгайчиківської сільської ради ТГ, а саме: заклади культури та освіти (шкіл та дошкільних навчальних закладів) –  площею не більше 0,20 га;

- працівникам комунальних установ та закладів медицини, що обслуговують населення Підгайчиківської сільської ради та проживають і працюють на території Підгайчиківської сільської ради – площею не більше 0,20 га;

- громадянам, в яких земельна ділянка знаходяться в приватній власності для ведення особистого підсобного господарства, площею не більше 0,20 га.

- громадяни, яким раніше були виділені земельні ділянки, і які не використали своє право  на безоплатну приватизацію, мають право приватизувати  одну земельну ділянку площею не більше 0,50 га;

- члени територіальної  громади – площею не більше 0,25 га;

- громадяни, які не належать до територіальної громади -  площею не більше 0,10 га.

1.5. Дозвіл на право отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства надається рішенням  Підгайчиківської сільської ради  терміном до 1 (одного) року, якщо документи не виготовилися (тобто документація із землеустрою не була затверджена) то рішення після спливу одного року з моменту прийняття втрачає силу, про що прописується в рішенні.

1.6. Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства надається громадянам як у межах  так і  за межами населених пунктів.

1.7. Комісія з питань розподілу земельних ділянок формується з депутатів сільської ради, представників органів виконавчої влади, спеціалістів сільської ради та представників громадськості, які проживають на території громади та затверджується на сесії сільської ради.

 

2. Облік громадян:

2.1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються громадянам України, які подали заяву.

2.2. Заяви (додаток №1) на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подаються до  Підгайчиківської сільської ради , яка приймає і реєструє їх.

До заяви додаються:

-  копія паспорта заявника;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності, або відмітка в паспорті про відсутність такого за релігійними переконаннями);

- документи, що посвідчують право громадян бути визнаними такими, що мають переважне право на отримання земельної ділянки (за наявності – посвідчення АТО, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення багатодітної сім’ї, посвідчення ліквідатора ЧАЕС, посвідчення особи яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорій, посвідчення інваліда війни, посвідчення дитини - сироти;

- викопіювання з бажаним місцем розташування земельної ділянки.

У разі відсутності одного з обов’язкових додатків до заяви, сільська рада має право не розглядати дану заяву, а сама заява вважається не поданою.

2.3. Прийом заяв з доданими документами громадян, які бажають отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, здійснюється відділом земельних відносин та архітектури.

2.4. Реєстрація заяв ведеться шляхом внесення інформації до Книги обліку заяв громадян поданих щодо виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

2.5. У паперовому вигляді книга повинна бути прошнурована у спосіб, що унеможливлює роз’єднати без порушення цілісності, пронумерована, підписана головою або секретарем сільської ради та скріплена печаткою ради. Після закінчення книги заводиться нова, а нумерація продовжується наступним номером згідно валової нумерації.

2.6. Облік громадян на отримання земельної ділянки здійснюється під громадським контролем.

2.7. Першочергове право на надання земельної ділянки мають:

- учасники АТО;

– сім’ї загиблих військовослужбовців у зоні АТО;

- учасники бойових дій (Афганці);

– інваліди війни та прирівняні до них особи;

– особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорій.

– ліквідатори, які працювали на Чорнобильській АЕС, та їх сім’ї;

- сім’ї, які мають 3-х і більше дітей віком до 18 років (багатодітні);

– діти-сироти.

 

3. Умови щодо надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства:

3.1. Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства надаються заявникові один раз (згідно з ст. 116 Земельного Кодексу України) з урахуванням даних щодо наявності або відсутності земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації або отриманої у власність в іншому порядку, шляхом укладання цивільно-правових угод.

3.2 Громадяни, які за ЗК України 1990 року приватизували землю для ведення особистого підсобного господарства і оскільки їхнє право на збільшення земельної ділянки для ведення ОСГ в межах норм, установлених пп. « б » ч. 1 ст. 121 ЗКУ, прямо передбачено ч.7 ст. 5 Закону про ОСГ, також можуть додатково приватизувати земельну ділянку для ведення ОСГ, але лише одну.

3.3 Громадяни, яким раніше в силу різних обставин було виділено декілька земельних ділянок малих розмірів мають право на приватизацію земельної ділянки для ОСГ  в межах передбачених пп. «б» ч1 ст. 121 ЗКУ норм безоплатної приватизації і у відповідності до ч. 4 ст. 116 ЗКУ, а також даного Порядку.

3.4. Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства надається рішенням Підгайчиківської сільської ради ТГ терміном на 1 (один) рік, про що зазначається в рішенні.

3.5. Громадяни, які не бажають отримати запропоновану земельну ділянку мають право відмовитись від неї шляхом подання відповідної заяви на ім’я сільського голови.

3.6. Приступати до використання земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського господарства, громадяни мають право після державної реєстрації прав на неї відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та оформлення права власності, оренди.

 

4. Прикінцеві положення.

4.1. Цей Порядок  набирає чинності з моменту його затвердження сесією  Підгайчиківської  сільської ради  та публікації на сайті сільської ради.

4.2.Раніше прийняті рішення сесій «Про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства» до набрання чинності цього  Порядку  діють до 31.12.2021 року.

4.3. Зміни та доповнення до цього Порядку  вносяться рішенням  Підгайчиківської  сільської ради.

 

 

Секретар ради                                                              Богдан Андрусяк

   Додаток 2

До Рішення Підгайчиківської

сільської ради № 122-І/2021

31.03.2021 року

 

 

                                        Сільському голові Підгайчиківської

                                                                                                  сільської ради

І.П.Мартинюку

від___________________________

(прізвище, ім’я, по- батькові)

який (ка) мешкає:______________

_____________________________

_____________________________

( місто, село, район, індекс)

Ідентиф.код.__________________

тел._________________________

ЗАЯВА

Прошу надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею________ га., для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної власності Підгайчиківської сільської ради   Коломийського району  Івано-Франківської  області.

Я, _________________________,  громадянин України, підтверджую та засвідчую власним підписом, що  земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства безоплатно у власність раніше не отримував. Відповідно до Закону України « Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року, №2279-УІ надаю згоду на збір та обробку моїх персональних даних щодо, дій пов’язаних з оформленням відведення земельної ділянки.

 

 

  До заяви додаю:                                                                                                                                          - копію документа, що посвідчує особу, та копію ідентифікаційного коду;                                          - графічний матеріал бажаного місця розташування земельної ділянки.

 

дата                                                                           підпис


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь