ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 106-І/2021 Про затвердження Положення «Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Підгайчиківської сільської ради

Дата: 09.09.2021 15:59
Кількість переглядів: 823

Фото без опису

Додаток №1
до рішення Підгайчиківської

сільської ради від 11.02.2021 р. №106-І/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес
(поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого 
майна на території Підгайчиківської сільської ради

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Положення «Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Підгайчиківської сільської ради» (далі – Положення) встановлює на території населених пунктів Підгайчиківської сільської ради єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, а також ведення адресної бази населених пунктів.

 1.2. Положення діє на території Підгайчиківської сільської ради і є обов’язковим для виконання усіма розташованими на його території підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, посадовими особами, а також фізичними особами, які не зареєстровані на території Підгайчиківської сільської ради, але володіють майном на території сільської ради.

 1.3. Кожному об’єкту нерухомості присвоюється унікальна адреса на території певного населеного пункту району.

 1.4. Надання адреси чи її зміна допускається щодо:

- вільних від забудови земельних ділянок, які відведені під будівництво об’єктів;
- об’єктів, які будуються на земельній ділянці, яка уже має присвоєну поштову адресу. В даному випадку адресою будівлі є адреса земельної ділянки;

- незавершених об’єктів будівництва, коли останні зареєстровані у реєстрі нерухомого майна;

- господарським будівлям;

- тимчасівкам;

- садовим будинкам, згідно Генерального плану забудови Підгайчиківської сільської ради;
 1.5. Не присвоюються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомості:

- земельним ділянкам під розміщення малих архітектурних форм, рекламу, дороги, газопроводи, електромережі;

- окремо розташованим гаражам, автозаправним станціям при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;
- об’єктам нерухомості, що знаходяться (виділяються) в межах червоних ліній вулиць;
- об’єктам, які відносяться до категорії об’єктів завершеного будівництва, що не прийняті в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства.

 1.6. Надання адреси об’єкту нерухомого майна (капітальним спорудам), які приймаються в експлуатацію у встановленому законом порядку та існуючим об’єктам нерухомого майна, що знаходяться на земельних ділянках, здійснюється на підставі цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом сільської ради.
 1.7. Поштові адреси присвоюються земельним ділянкам:

- які у встановленому законом порядку передані у власність, оренду та постійне користування;
- які запроектовані на основі розробленого і затвердженого детального плану території житлового кварталу та намічені для передачі у власність громадян, присвоєння адрес здійснюється за пропозицією Комісії при виконкомі ради, враховуючи найменування існуючої вулиці (провулку, проспекту та інше).

 1.7.1. Номер земельної ділянки назначається наступним після суміжного об’єкту нерухомого майна з адресою, що вже існує, або з урахуванням перспективної забудови, враховуючи вимоги даного Положення.

 1.8. Надання та зміна назви вулиці здійснюється на підставі цього Положення, шляхом прийняття сільською радою рішення.

 1.9. У випадку проведення будівництва на земельній ділянці без адреси, – поштова адреса резервується, а після прийняття в експлуатацію присвоюється розпорядженням голови сільської ради.

 1.10. Адреси присвоюються за заявами фізичних та юридичних осіб – власників об’єктів нерухомості, а також органів державної виконавчої влади щодо об’єктів нерухомості державної власності.

 1.11. Присвоєння, зміна, анулювання адреси об’єктів нерухомого майна, які розташовані на території сільської ради, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради.

 1.12. Проект рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів готує та вносить на розгляд виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

 1.13. Прийняті рішення виконавчих комітетів Підгайчиківської сільської ради, на території якої розміщений об’єкт нерухомого майна про присвоєння, зміну, анулювання, адреси направляються до Державного реєстру виборців Коломийської районної ради та до державного підприємства «Національні інформаційні системи».

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 2.1. В даному Положенні застосовуються наступні визначення:

- адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;

- нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни цільового призначення;

- об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса;

- земельна ділянка – частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені у встановленому порядку;

- будівля – об'єкт нерухомості: жилі та нежилі будинки, призначені для проживання або повсякденного використання;

- тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності – невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має площу до 30 кв.м, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;
- жилий (житловий) будинок — одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;

- нежилий (нежитловий) будинок — одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;

- власники об’єктів нерухомого майна — юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці;
- комплекс нежилих будинків – дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса;

- квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене для проживання фізичних осіб;

- домоволодіння – два і більше будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;

- окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;

- приміщення службового, допоміжного та технічного призначення — комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;

- самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом тощо);

- об'єкти адресації – усі об'єкти нерухомості;

- первинний об'єкт адресації – земельна ділянка, будівля, яка визначає основне цільове призначення об'єкта нерухомості.

- вторинний об'єкт адресації – просторова частина первинного об'єкта нерухомості, що є самостійним об'єктом цивільного обігу;

- елемент адреси – реквізит, що описує місце розташування об'єкта нерухомості на території населеного пункту;

- номер будинку, споруди – реквізит адреси об'єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери (А, Б, В, Г і т.д.);

- кадастровий номер земельної ділянки — унікальний номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки та зберігається за нею на весь час її існування;
- кадастровий номер об'єкта нерухомості — унікальний номер об'єкта нерухомості, який присвоюється йому при здійсненні інвентаризації, і зберігається, поки об'єкт нерухомості існує як єдиний об'єкт зареєстрованого права;

- присвоєння адреси (адресація) об'єкту нерухомості – процедура присвоєння порядкового номеру об'єкту нерухомості на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі
- зміна адреси – процедура переприсвоєння адреси, у зв'язку з перейменуванням елементів вулично - дорожньої мережі населеного пункту або зміною інших реквізитів адреси;
- анулювання – скасування, оголошення недійсним якого-небудь акта, договору або прав.

 

3. РОЗГЛЯД ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ, ЗМІНИ ТА АНУЛЮВАННЯ ПОШТОВИХ АДРЕС ОБ'ЄКТАМ НЕРУХОМОГО МАЙНА

 

 3.1. Для надання чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомості власник об’єкта нерухомого майна подає заяву до сільської ради.

 3.2. До заяви про присвоєння поштової адреси будівлі додаються такі документи:
-для фізичної особи – копія паспорта, ідентифікаційний номер;

-для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
- копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (протокол загальних зборів співвласників майнових паїв колишнього сільськогосподарського підприємства про виділення в натурі об’єкта, акт передачі об’єкта нерухомого майна від спілки співвласників громадянину чи юридичній особі, технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна, тощо);

- документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (декларацію про закінчення будівництва та введення його в експлуатацію – у випадках присвоєння поштової адреси новозбудованим об’єктам нерухомого майна);

 3.3. До заяви про присвоєння поштової адреси земельній ділянці додаються такі документи:
- для фізичної особи – копія паспорта, ідентифікаційний номер;

- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- завірена в установленому порядку копія документу, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

- викопіювання з чергового кадастрового плану населеного пункту (станом на час оформлення права власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою);
- довідка щодо відсутності забудови на земельній ділянці за вказаною адресою. Довідка видається протягом 5-ти днів;

 3.4. Підставами для зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є: перейменування вулиць, поділ об'єктів нерухомості на самостійні частини, об'єднання об'єктів, упорядкування елементів забудови, тощо.

 3.4.1. Для внесення змін до адреси об'єкту до заяви додаються такі документи:
- для фізичної особи – копія паспорта, ідентифікаційний номер;

- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна;

- документи, що засвідчують відповідність закінченого реконструкцією об'єкту проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат відповідності, декларація тощо);

- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за наявності);

- технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

- інформація щодо можливості зміни адреси об'єкта;

- пропозиції відділу містобудування та архітектури зі схемою розташування об'єкту;
- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

- інші документи у разі необхідності.

 3.5. Підставами для анулювання адреси житлового будинку, будівлі, споруди, є повне руйнування (ліквідація) самого об'єкта адресації, скасування рішень про надання земельних ділянок, розподіл об'єкта на самостійні частини з присвоєнням кожній частині нових адрес, тощо.

 3.5.1. Для анулювання адреси об'єкту до заяви додаються такі документи:

- для фізичної особи – копія паспорта, ідентифікаційний номер;

- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна,

- документи що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за наявності);
- інформація про знесення (руйнуванні) будівлі і зняття її з технічного обліку або про розділ інвентарної справи на частини у зв'язку з присвоєнням кожній частині будівлі різних адрес;

- пропозиції відділу містобудування та архітектури зі схемою розташування об'єкту;
- фотофіксація об'єкта;

- інші документи у разі необхідності.

 3.6. Останній термін подання заяв на присвоєння поштової адреси становить 10 (десять) робочих днів до дати засідання виконавчого комітету.

 3.7. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету розглядає заяви про присвоєння, зміну або анулювання поштової адреси та готує відповідний проект рішення виконавчого комітету сільської ради.

 3.8. Розгляд звернень та підготовка проектів рішення виконкому сільської ради проводиться відповідно до вимог чинного законодавства (згідно ЗУ «Про звернення громадян»).
 3.9. У разі відсутності підстав для надання чи зміни адреси (відсутності або подання неповного пакету документів, зазначених у цьому Положенні), приймається мотивоване рішення виконкому про відмову у наданні поштової адреси згідно з ЗУ «Про звернення громадян». 

 

4. ЗМІНА НАЗВИ ВУЛИЦІ

 4.1. Сільським головою за заявою ініціативної групи мешканців вулиці, приймається розпорядження про проведення громадських слухань серед мешканців вулиці, яку збираються перейменувати.

 4.2. В громадських слуханнях обов’язково приймають участь сільський голова, секретар сільської ради та депутат цього округу (депутати, якщо вулиці проходить по кількох депутатським округам).

 4.3. Підготовку до громадських слухань здійснює ініціативна група, за проханням яких проводяться такі громадські слухання.

 4.4. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися, якщо на них були присутні не менше як 20% повнолітніх мешканців, що проживають (зареєстровані) на цієї вулиці. Присутність підтверджується підписами в реєстраційній відомості громадських слухань, що є не від’ємною частиною від рішення громадських слухань. В реєстраційну відомість громадських слухань записуються лише ті повнолітні особи, що проживають (зареєстровані) на цій вулиці.

 4.5. На громадських слуханнях обирається голова та секретар, які ведуть громадські слухання, складають та підписують протокол громадських слухань.
 4.6. Протокол громадських слухань обов’язково підписують присутні на громадських слуханнях сільський голова, секретар сільської ради та депутат цього округу (депутати, якщо вулиці проходить по кількох депутатським округам).

 4.7. В разі прийняття на громадських слуханням позитивного рішення про перейменування вулиці, це питання виноситься на розгляд сільської ради.

 4.8. На підставі прийнятого на громадських слуханнях рішення про перейменування вулиці, сільська рада приймає рішення про перейменування вулиці з внесенням відповідних змін до документації, які направляються до Державного реєстру виборців  Коломийської районної ради та до Івано-Франківської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи». 

 

5. ВИДИ АДРЕС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРИСВОЄННЯ

 5.1. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, надаються такі види адрес:

 5.1.1. Адреси житлових будинків, домоволодінь, квартир (адреси на які відсутні в наявності). Житловим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння), квартири позначається відповідною арабською цифрою. Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 27, квартира 5. Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 27, кв. 5.

 5.1.2. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові житлові будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм, виходячи з уже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік збільшення з відповідною літерою. Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 29А, квартира 5. Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 29А, кв.5. вул. Пушкіна, 29А.

 5.1.3. При наданні адрес окремій частині житлового будинку, нежитловому приміщенню зазначається великими буквами алфавіту в наростаючому порядку після номера відповідного будинку. Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для розміщення офісу, у цьому випадку таким нежилим приміщенням надасться адреса: Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 29, нежитлове приміщення А. Скорочена адреса: вул. Пушкіна, 29А. Приклад для житлового будинку на два входи: Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 29А та вулиця Пушкіна, будинок 29Б. Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи.

 5.1.4.У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об’єктів нерухомого майна, що мали єдину адресу (будинковолодіння, комплекс нежилих будинків), то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього будинковолодіння або комплексу нежилих будинків з вказівкою номера корпусу з відповідною арабською цифрою. Термін «корпус» може застосовуватися для позначення окремого будинку, що знаходився у складі будинковолодіння, комплексів нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності.

  При присвоєнні адрес кільком будинкам, що знаходилися у складі одного будинковолодіння, комплексу нежилих будинків і є самостійними об’єктами права власності, цифри для позначення номерів відповідних будинків визначаються від 1... і нескінченно, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників. Наприклад: по вул. Дружби, 25 будинки, що складали цілісний майновий комплекс залізничної станції, відчужені двом власникам. У цьому випадку надана адреса буде виглядати наступним чином: вул. Дружби, 151, корп. 1; вул. Дружби, 151, корп. 2.

  Якщо присвоєння адреси окремому будинку, що знаходився у складі будинковолодіння, комплексу нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності, за номером, який був наданий будинковолодінню або комплексу нежилих будинків, не відповідає фактичному місцю розташування такого будинку, то присвоєння йому адреси здійснюється за назвою тієї вулиці, де він фактично знаходиться, за правилами, встановленими цим Положенням.

 5.1.5. При присвоєнні адреси окремій частині будинку, яка знаходилась у складі будинковолодіння, комплексу нежилих будинків, окрема частина будинку позначається номером цього будинковолодіння або комплексу нежилих будинків з вказівкою номера корпусу чи приміщення з відповідною арабською цифрою. Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність нежилий будинок, який знаходився у складі комплексу нежилих будинків по вул. Дружби, 25. За заявою власника придбаному будинку була надана адреса: вул. Дружби, 25, корп. 1. Згодом у вказаному будинку іншій особі були відчужені нежилі приміщення для розміщення офісу. У цьому випадку таким нежилим приміщенням надається адреса: вул. Дружби, 25 корп. 1, прим 1.
 5.1.6. У разі потреби в присвоєнні адреси об’єкту нерухомого майна, власник (власники), який (які) набув (набули) права власності на нього (його окрему частину) та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до виконкому сільської ради, адреса присвоюється відповідно до вимог цього Порядку зі збереженням позначень, використаних в адресі, яка була надана раніше. Наприклад: особа придбала частину офісних приміщень, яким раніше була присвоєна адреса: вул. Жовтнева, 6. Зазначена адреса змінена не була. У цьому випадку адреса придбаної частині офісних приміщень буде виглядати наступним чином: вул. Жовтнева, 6, прим. 1.

 5.1.7. Адреси об’єктів нерухомого майна з використанням назв іменованих об’єктів.
  В адресах об’єктів нерухомого майна можуть використовуватись назви іменованих об’єктів Підгайчиківської сільської ради, якщо ідентифікувати об’єкт нерухомого майна без вказівки на назву іменованого об’єкта є неможливим, або в адресі, раніше наданій об’єкту нерухомого майна, використовується вказівка на іменований об’єкт, або використання назви іменованого об’єкта визнано необхідним для збереження історичного колориту населеного пункту. Назва іменованого об’єкта в адресі об’єкта нерухомого майна зазначається перед назвою вулиці. Якщо у складі іменованого об’єкта вулиця відсутня, то назва вулиці не вказується. Нумерація жилих будинків, будинковолодінь, корпусів, квартир, нежилих (нежитлових) будинків, їх комплексів, окремих частин будинків здійснюється в адресі з використанням назви іменованого об’єкта відповідно до вимог цього Порядку. Наприклад: власник придбав будинок, який розташований в парку «Дружба». У цьому випадку адреса, надана вказаному будинку, буде мати такий вигляд: парк «Дружба», будівля «Розважального комплексу».

 5.1.8. При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи:
- вулиця;

- провулок;

- проспект;

- бульвар;

- площа;

- інші (шлях, майдан, узвіз, шосе, сквер тощо)

  Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва. Найменування вулиць, які віднесені до типу «інші», можуть зазначатися в адресі таким чином: спочатку назва вулиці, а потім її тип. Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище. Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються в звичайному порядку. Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

 5.2. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника об’єкта нерухомого майна.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 6.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, в тому числі і земельних ділянок, розташованих на території Підгайчиківської сільської ради, присвоєні до набрання чинності даного Положення, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Положення за зверненням власника об’єкту.

 6.2. У разі звернення власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Положення власник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради, на території якої розміщений об’єкт нерухомого майна щодо зміни поштової адреси.

 6.3. Заяви, повний пакет документів та інша інформація щодо адрес об’єктів нерухомого майна зберігаються у відповідному органі місцевого самоврядування.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь