ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 62-І/2020 Про бюджет Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2021 рік (остаточний)

Дата: 09.09.2021 14:34
Кількість переглядів: 321

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

           
      Додаток 1    
      до рішення Підгайчиківської сільської ради
      "Про сільський бюджет на 2021 рік"
      від 24.12.2020р.  №62-І/2020
ДОХОДИ

сільського бюджету на 2021 рік
0953900000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   10 817 200 10 815 700 1 500 0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   7 344 200 7 344 200 0 0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 7 344 200 7 344 200 0 0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 6 600 000 6 600 000 0 0
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 744 200 744 200 0 0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  6 000 6 000 0 0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  6 000 6 000 0 0
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  6 000 6 000 0 0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   61 500 61 500 0 0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  61 500 61 500 0 0
18000000 Місцеві податки  3 404 000 3 404 000 0 0
18010000 Податок на майно  1 659 900 1 659 900 0 0
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  4 000 4 000 0 0
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  44 500 44 500 0 0
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  66 700 66 700 0 0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  125 500 125 500 0 0
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  242 000 242 000 0 0
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  943 000 943 000 0 0
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  130 200 130 200 0 0
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  104 000 104 000 0 0
18050000 Єдиний податок   1 744 100 1 744 100 0 0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  87 600 87 600 0 0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  932 000 932 000 0 0
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  724 500 724 500 0 0
19000000 Інші податки та збори  1 500 0 1 500 0
19010000 Екологічний податок  1 500 0 1 500 0
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 1 500 0 1 500 0
20000000 Неподаткові надходження   207 500 8 000 199 500 0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   1 000 1 000 0 0
21080000 Інші надходження   1 000 1 000 0 0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  1 000 1 000 0 0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  7 000 7 000 0 0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3 700 3 700 0 0
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3 700 3 700 0 0
22090000 Державне мито   3 300 3 300 0 0
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   3 300 3 300 0 0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   199 500 0 199 500 0
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  199 500 0 199 500 0
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  165 500 0 165 500 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 34 000 0 34 000 0
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 11 024 700 10 823 700 201 000 0
40000000 Офіційні трансферти   24 090 000 24 090 000 0 0
41000000 Від органів державного управління   24 090 000 24 090 000 0 0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 4 986 000 4 986 000 0 0
41020100 Базова дотація  4 986 000 4 986 000 0 0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 16 161 300 16 161 300 0 0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  16 161 300 16 161 300 0 0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 306 200 1 306 200 0 0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 306 200 1 306 200 0 0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 636 500 1 636 500 0 0
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 546 400 1 546 400 0 0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 90 100 90 100 0 0
X Разом доходів 35 114 700 34 913 700 201 000 0

 

           
      Додаток 2    
      до рішення Підгайчиківської сільської  ради
      "Про сільський бюджет на 2021 рік"
      від 24.12.2020р.  №62-І/2020
ФІНАНСУВАННЯ

сільського бюджету на 2021 рік
0953900000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -30 300 30 300 0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -30 300 30 300 0
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -30 300 30 300 0
X Загальне фінансування 0,00 -30 300 30 300 0
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -30 300 30 300 0
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -30 300 30 300 0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -30 300 30 300 0
X Загальне фінансування 0,00 -30 300 30 300

0

 

 

                               
                        Додаток 3      
                        до рішення Підгайчиківської сільської ради
                        "Про  сільський бюджет на 2021 рік"
                        від 24.12.2020р.  №62-І/2020
РОЗПОДІЛ
видатків  сільського  бюджету на 2021 рік
0953900000                              
(код бюджету)                           (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Підгайчиківська сільська рада 34 265 900 34 265 900 25 307 200 1 553 400 0 231 300 30 300 231 000 0 3 000 30 300 34 497 200
0110000     Підгайчиківська сільська рада 34 265 900 34 265 900 25 307 200 1 553 400 0 231 300 30 300 231 000 0 3 000 30 300 34 497 200
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4 596 200 4 596 200 3 405 000 98 700 0 34 000 0 34 000 0 0 0 4 630 200
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4 069 400 4 069 400 2 699 400 320 800 0 130 000 0 130 000 0 0 0 4 199 400
0111020 1020   Надання загальної середньої освіти  за рахунок коштів міцевого бюджету 5 840 600 5 840 600 3 461 300 1 067 000 0 30 000 0 30 000 0 0 0 5 870 600
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти 5 840 600 5 840 600 3 461 300 1 067 000   30 000   30 000       5 870 600
0111030 1030   Надання загальної середньої освіти  за рахунок коштів освітньої субвенції 16 161 300 16 161 300 13 300 000     0           16 161 300
0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 16 161 300 16 161 300 13 300 000     0           16 161 300
0111040 1040   Інші програми,заклади та заходи 50 000 50 000       0           50 000
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000
0111200 1200 0990 Надання освіти зарахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами 59 800 59 800 49 100     30 300 30 300       30 300 90 100
0111150 1150 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1 546 400 1 546 400 1 268 400 0 0 0           1 546 400
0111152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за кошти освітньої субвенції 1 546 400 1 546 400 1 268 400     0           1 546 400
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 71 000 71 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 000
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 99 100 99 100 81 200 0 0 0 0 0 0 0 0 99 100
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 76 200 76 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 200
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 83 700 83 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 700
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 384 200 384 200 312 500 0 0 0 0 0 0 0 0 384 200
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 493 000 493 000 398 500 6 900 0 5 500 0 5 500 0 3 000 0 498 500
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 200 000 200 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 200 000
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 450 000 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 000
0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500
3700000     Орган з питань фінансів 617 500 617 500 331 800 0 0 0 0 0 0 0 0 617 500
3710000     Орган з питань фінансів 617 500 617 500 331 800 0 0 0 0 0 0 0 0 617 500
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 434 700 434 700 331 800 0 0 0 0 0 0 0 0 434 700
3718700 8700   Резервний фонд 182 800 182 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 800
3718700 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 182 800 182 800                   182 800
X X X УСЬОГО 34 883 400 34 883 400 25 307 200 1 553 400 0 231 300 30 300 231 000 0 3 000 30 300 35 114 700

 

       
       
    ДОДАТОК 4  
    до рішення  Підгайчиківської сільської ради
    " Про сільський  бюджет на 2021 рік"
    від 24.12.2020р.  №62-І/2020
       
Міжбюджетні трансферти на 2021 рік
О9539000000
(код бюджету)
1.  Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн)
Код Класифікації доходу бюджету / Найменування трансферту / Усього
Код бюджету Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту
1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету
41020000  Дотації з державного бюжету місцевим бюджетам 4986000
41020100 Базова дотація 4986000
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1306200
41040200 Додаткова дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету 1306200
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 16161300
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 16161300
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1636500
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 90100
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів) 1546400
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
  Найменування трансферту 1 0
  Найменування бюджету 1 0
  Найменування бюджету 2 0
X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:  
X загальний фонд 24090000
X спеціальний фонд 0
       
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
                                                                                                                                                       (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту / Усього
Код бюджету Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту
1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету
    Найменування трансферту 1  
    Найменування бюджету 1  
    Найменування бюджету 2  
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
    Найменування трансферту 1  
    Найменування бюджету 1  
    Найменування бюджету 2  
X X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:  
X X загальний фонд 0
X X спеціальний фонд 0

 

                                                                 Додаток №6    ДОДАТОК  5                    
            до рішення  Підгайчиківської  сільської ради 
            "Про  сільський  бюджет на 2021 рік"
            від 24.12.2020р.  №62-І/2020
                 
 Розподіл  коштів  бюджету розвитку на  будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт  обєктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури  за об'єктами у 2021році  
О953900000 код бюджету грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об'єкту відповідно  до  проектно- кошторисної документації   Строк реалізації         об єкта   Загальна вартість об'єкта  Обсяг видатків бюджету розвитку   Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
00100000      Підгайчиківська сільська  рада     30 300 30 300  
0110000      Підгайчиківська сільська  рада          
0111200 1200 0990 Надання освіти зарахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами Придбання обладнання довгострокового користування  2021 рік 30 300 30 300 100%
Всього      30 300 30 300  0

 

              Додаток 6
до рішення Нижньовербізької сільської ради 
 
              до рішення Підгайчиківської сільської  ради
              "Про сільський  бюджет на 2021 рік"
                 
              від 24.12.2020р.     №62-І/2020    
                     
Розподіл витрат сільського бюджету  територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році  
0953900000               грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої (регіональної) програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
усього у тому числі бюджет розвитку  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
0100000       Підгайчиківська сільська рада     1 035 900 1 035 900 0 0  
0110000       Підгайчиківська сільська рада     1 035 900 1 035 900 0 0  
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програми розвитку місцевого самоврядування у  Підгайчиківській  сільській    територіальній громаді на 2021 - 2023 роки 23-І/2020 55 000 55 000 0 0  
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами  загальної середньої освіти Програма підтримки  сімей загиблих і постраждалих учасників Революції Гідності,  учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань,                                  що утворились для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,  та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах   її  проведення, чи здійснення заходів із забезпеченя національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення  24-І/2020 20 000 20 000      
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Програми розвитку освіти Підгайчиківської  сільської  територіальної  громади на 2021-  2023 роки 25-І/2020 50 000 50 000      
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері  охорони здоров"я Програма фінансової підтримки Комунального некомарційного підприємства " Коломийський районний центр первинної медико- санітарної допомоги Коломийської районної ради " на період 2021- 2025 року 26-І/2020 71 000 71 000      
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг Компексна Програма  соціального захисту населення  Підгайчиківської  сільської територіальної  громади на 2021-  2023 роки 27-І/2020 76 200 76 200      
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Комплексна Програма  соціального захисту населення   Підгайчиківської сільської територіальної  громади на 2021-  2023 роки 28-І/2020 63 700 63 700      
Програма підтримки  сімей загиблих і постраждалих учасників Революції Гідності,  учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань,                                  що утворились для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,  та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах   її  проведення, чи здійснення заходів із забезпеченя національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення  29-І/2020 20 000 20 000      
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури Підгайчиківської  сільської  територіальної громади на 2021 -2023 роки 30-І/2020 30 000 30 000      
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою  населених пунктів  Підгайчиківської сільської  територіальної громади на 2021-2023 роки 31-І/2020 200 000 200 000      
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  Програма  будівництва, реконструкції. ремонту та утримання дорожньо-транспортної інфраструктури  Підгайчиківської сільської  територіальної громади на 2021 - 2023 роки 32-І/2020 450 000 450 000 0 0  
            1 035 900 1 035 900 0 0  

 

  Додаток  7     
  до рішення Підгайчиківської сільської ради
  "Про сільський бюджет на 2021 рік"
  від 24.12.2020 р. №62-І/2020
                              Перелік  установ, закладів, які  на фінансуватимуться з  сільського бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади
   
№  з/п  Установи, заклади
Установи освіти
1  Підгайчиківський ліцей Коломийської районної ради
2  Загайпільська гімназія Коломийської районної ради
3  Джурківська гімназія Коломийської районної ради
4  Назірнянська початкова школа Коломийської районної ради
5  Підгайчиківський ЗДО (ясла - садок) " Колосок"
6  Загайпільський ЗДО (дитячий садок)  " Сонечко"
7 Інклюзивно-ресурсний центр
Установи культури
1  Будинок культури с. Джурків
2  Бібліотека - філія №30 с. Джурків
3  Клуб с. Загайпіль
4  Бібліотека - філія №32 с. Загайпіль
5  Клуб с. Кобилець
6  Клуб с. Підгайчики 
7  Бібліотека - філія №60 с. Підгайчики
8   Народний дім  с. Назірна
9  Бібліотека - філія №55 с.  Назірна

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь