ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 26-І/2020 Про Програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради» на період 2021- 2025 рр.

Фото без описуФото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Підгайчиківської

сільської ради

від 10.12.2020 №26-І/2020

 

 

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради»

на період 2021- 2025 р.р.

 

 

Замовник програми

Директор Комунального некомерційного

підприємства «Коломийський районний центр

первинної медико-санітарної допомоги

Коломийської районної ради»                                           Богдан Джалапин

 

Керівник програми

Підгайчиківський сільський голова                                               Ігор Мартинюк

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Головний бухгалтер                                                            Олеся Жолобчук

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради»

 на період 2021- 2025 рр.

  1. Ініціатор розробленої Програми (замовник) - Комунальне некомерційне підприємство «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради».
  2. Розробник Програми - Комунальне некомерційне підприємство «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради».

                  3.  Термін реалізації Програми – 2021 – 2025 роки.

            4.   Етапи фінансування Програми - 2021 - 2025 роки.

                  5.  Обсяг фінансування Програми 855,0 тис.грн.  (перелік заходів, обсяги та джерела фінансування  Програми додаються).

Роки

Обсяги фінансування,тис. грн.

Всього,

тис. грн.

в тому числі:

місцевий

бюджет

2021-2025, в т. ч. по роках:

855,0

855,0

2021

239,0

239,0

2022

154,0

154,0

2023

154,0

154,0

2024

154,0

154,0

2025

154,0

154,0

 

 6. Термін проведення звітності: щорічно за звітний рік – до 25 грудня.

                                                                                

Замовник Програми                                              Богдан Джалапин

 Керівник Програми                                              Ігор Мартинюк

 

 

 

 

Обґрунтування доцільності розроблення Програми

розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах

сімейної медицини на період 2021- 2025 рр.

Загальна частина

Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично не можливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню району, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

Обґрунтування шляхів розв’язання

проблеми, строки виконання Програми.

Лікувально-профілактичними підрозділами підприємства надається первинна медична допомога жителям Підгайчиківської сільської ради. Демографічна ситуація в ТГ залишається напруженою. Природній приріст населення протягом останніх років залишається відємним, а загальний показник смертності збільшується. Зростає смертність населення і в працездатному віці. Основними захворюваннями, що призводять до смерті залишаються захворювання серцево-судинної системи, онкологічні захворювання та останнім часом захворювання на корона вірусну хворобу COVID-19, як серед осіб працездатного віку, так і серед дорослого населення в цілому.

Впродовж першого півріччя 2020 року по Підгайчиківській ТГ  зареєстровано 9 нових випадків онкологічних захворювань, частина із яких померли та потребували паліативного лікування наркотичними середниками.

На протязі останніх років зареєстровані випадки гострого інфаркту міокарда та інсультів. Для ранньої діагностики та й вчасної госпіталізації пацієнтів даної патології необхідне застосування швидких тестів (визначення кількості тропонінів в крові), що передбачено табелем оснащення як одного із видів лабораторної діагностики в закладі первинної медичної допомоги.

Ці захворювання залишаються і являються основними причинами інвалідності серед підпорядкованого населення, що тягне за собою значні соціальні проблеми та навантаження на бюджетні кошти.

Актуальною проблемою є раннє виявлення вірусних гепатитів, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, що дасть можливість призначити лікування на ранніх стадіях, знизити показник інвалідності, смертності, покращити моральний клімат в сім’ях хворих з даними інфекційними захворюваннями. Слід зазначити, що на теперішній час досягнуто прогресу в лікуванні гепатиту С. Тепер його можна вважати виліковним захворюванням. Велике значення у досягненні основної мети є своєчасне виявлення хвороби. Використання швидких тестів як лабораторний метод виявлення вірусних гепатитів та ВІЛ/СНІДу передбачено в табелі оснащення надання первинної медичної допомоги. 

Серед населення, якому надає первинну медичну допомогу медичний персонал підприємства є особи, яким передбачено соціальний захист держави щодо безкоштовного та пільгового відпуску медикаментів за рецептами лікарів для амбулаторного лікування. В групу населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безкоштовно або на пільговій основі входять особи із статусом «Ветерани війни», «Діти віком до трьох років», «Діти-інваліди дитинства», « Інваліди І та ІІ груп внаслідок трудового каліцтва», «Професійного або загального захворювання», «Інваліди дитинства І та ІІ груп», «Діти віком від трьох до шести років».

            За соціальними нормативами безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування захворювань, визначених постановою КМ України від 17.08.1998 №1303, повинні забезпечуватись за рахунок асигнувань з державного або місцевого бюджетів.

         Приміщення лікувально-профілактичних підрозділів підприємства в більшості випадків не відповідають вимогам наказу Мінрегіонбуду від 30.11.2018 №327, який затвердив нові будівельні норми -ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.» (приміщення потребують проведення поточних і капітальних ремонтів та реконструкції).

Основними шляхами розв’язання проблем є:

  • пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
  • удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню;
  • фінансової підтримки підприємства первинної медичної допомоги з місцевого бюджету на забезпечення виконання соціальних нормативів для пільгових категорій населення та хворим, які потребують надання паліативної допомоги за державними нормативними документами;

-  укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та ФАПів;

-  фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальна мотивація праці медичних працівників;

- використання доплат стимулюючого характеру при нарахуванні заробітної платні медичним працівникам підприємства.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін відповідно до чинного законодавства.        

                       

Мета та завдання Програми.

Метою програми є об’єднання зусиль органу місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території Підгайчиківської сільської ради ТГ в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, оснащення необхідним медичним обладнанням, поновленням комп’ютерною технікою амбулаторій та ФАПів, що допоможе забезпечити населення Підгайчиківської сільської ради ТГ якісними та своєчасними медичними послугами.

В умовах діючих механізмів та обсягів фінансування галузі охорони здоров’я необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.

Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2021 -2025 роки є забезпечення покращення демографічної ситуації, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та забезпечення виконання соціальних нормативів щодо пільгових категорій населення та хворим, котрі потребують коштів для надання паліативної допомоги .

Метою Програми також є забезпечення епідемічного благополуччя населення, шляхом зниження  рівня інфекційної захворюваності, що керуються засобами специфічної профілактики.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розвиток первинної медичної допомоги;

- створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;

- запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;

- забезпечення медичної підтримки здорового способу життя;

- покращення якості медико-санітарної допомоги.

 

 

Шляхи та способи розв’язання проблем

Оптимальним шляхом розв’язання проблем, визначених Програмою є:

- зміцнення матеріально-технічної бази, а саме: продовження капітальних та поточних ремонтів приміщень, де надається первинна медична допомога;

- за потреби дооснащення лікувально-профілактичних підрозділів підприємства медичним обладнанням та інструментарієм відповідно до табеля оснащення;

- забезпечення швидкими тестами на вагітніть, тропоніни, ВІЛ, гепатити;

-  забезпечення ФАПів  велосипедами / скутерами;

- фінансове забезпечення витрат для відшкодування коштів пільговим категоріям населення та хворим, які потребують паліативного знеболювальго лікування;

- фінансове  забезпечення закладів первинної медичної допомоги, в т.ч. шляхом залучення позабюджетних коштів та із інших джерел не заборонених чиним законодавством для заходів повязаних з надання медичної допомоги;

- підвищення ефективності використання фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;

   - удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;

   -  створення умов для реалізації принципу організації та координації медичної допомоги між лікарями загальної практики-сімейної медицини (первинна ланка) із вузькими спеціалістами вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги;
- сприяння комплексній роботі та налагодженню взаємозв’язку між службами     екстреної медичної та невідкладної допомоги.

                   

Фінансова підтримка виконання Програми.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

        - коштів місцевого бюджету;

        - інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

         Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки з місцевого бюджету визначаються щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів, і може уточнюватись під час складання проекту бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету. Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 5-ти років з 2021 по 2025 роки.

          Прогнозовані обсяги фінансування Програми ( Додаток 1).

Завдання і заходи Програми ( Додаток 2).

 

 

Очікувані результати виконання Програми 

Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:

- підвищити ефективність роботи лікувально-профілактичних підрозділів підприємства з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;

- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики - сімейними лікарями щороку на 7-10 відсотків;

- сформувати систему надання населенню висококваліфікованої медичної допомоги на засадах сімейної медицини;

- створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарями загальної практики-сімейним надання пацієнтам спеціалізованої  амбулаторної медичної допомоги.               

                         Прогноз результатів виконання Програми

 Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:

- підвищити ефективність надання медико-санітарної допомоги населенню з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;

- покращити забезпечення лікувально-профілактичних підрозділів підприємства медичним обладнанням, інструментарієм, комп’ютерною технікою, досягнувши 100% до табеля оснащення;

- сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у дорогих видах медичної допомоги, в т.ч., стаціонарної;

- покращити ранню діагностику гострого інфаркту міокарду, ВІЛ/СНІДу, вірусних гепатитів;

- покращити профілактику, ранню діагностику серцево-судинних, онкологічних захворювань, цукрового діабету;

- покращити раннє взяття на облік вагітних та спостереження за ними;

- знизити ризики загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовження активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячого населення, відновлення  працездатності, профілактику соціально-небезпечних захворювань, передчасної смертності з керованих причин смерті серед мешканців району;

- 100% забезпечення надання паліативної допомоги на амбулаторному етапі лікування (медикаментозне знеболювання наркотичними середниками хворим з діагнозом: «Хронічний больовий синдром» в термінальній стадії);

- своєчасна вакцинація проти грипу медичного персоналу та осіб з групи ризику, що попередить розвиток епідемій, знизить рівень смертності від керованих інфекцій та їх ускладнень, зниження кількості днів перебування на листках непрацездатності медичного персоналу підприємства;

- забезпечення соціально – економічного розвитку ТГ через проведення капітальних ремонтів приміщень амбулаторій та ФАПів і розширення доступності інвалідів та маломобільних груп населення для отримання медичної допомоги.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь